10.2 C
Jindřichův Hradec
24.03. 2023
Články

Montessori dopolední programy pro rodiče s dětmi do šesti let – Ekocentrum Vespolek

Pro rodiče, kteří chtějí pracovat se svými dětmi na jejich rozvoji nabízíme v Ekocentru Vespolek pravidelné dopolední Montessori ekovýchovné programy.

Montessori dopolední programy pro rodiče s dětmi do šesti let - Ekocentrum VespolekProgramy začínají každé pondělí 9:00 hodin a končí ve 12:00 hodin společně uvařenou polévkou, nebo jiným jídlem.

První hodinu až hodinu a půl, podle věku dětí ve skupině a podle míry soustředění dětí na práci, si dítě volí individuální práci s Montessori materiálem, kde pracuje samostatně na zdokonalování některé činnosti. Učí se tak uspokojení z vlastní činnosti a soustředění. Pokud jde o námi vyrobené pomůcky, zaměřujeme se na materiály a témata blízké přírodě. (Např. řazení posloupnosti na fotografiích stáčejícího se ježka, puzzle středoevropský les, třídění listů podle druhu atd.)

Při práci s Montessori materiálem je procvičována jemná motorika a tak je dítě nepřímo připravováno na dovednost psaní. Jiné materiály poskytují možnost cvičit oko v přesnějším určení stejnosti nebo odlišnosti – nepřímá příprava na čtení. Matematické pomůcky dávají dítěti možnost zažívat konkrétní početní úkony a seznamuje se základními matematickými pojmy.

Po svačině následují pohybové hry, říkadla, společné cvičení ticha, chůze po elipse a procvičování koordinace.

Poté následují společné ekovýchovné výukové programy zaměřené na poznávání života v souvislostech (roční období, změny v přírodě, co potřebují všechny živé organismy k životu, život živočichů, rostlin, společnosti lidí, vesmír) a přírodních zákonitostí. Jsou podávány od celku k jednotlivým částem. Každému tématu předcházejí smyslové zkušenosti dětí při programech venku. Důraz klademe na smyslové zážitky a osobní zkušenost dětí.

Pravidelná setkávání rodičů a dětí umožňují:

 • Montessori dopolední programy pro rodiče s dětmi do šesti let - Ekocentrum Vespolekaktivní zapojení rodiče i dítěte během programu
 • možnost pro rodiče naučit se respektovat samostatnost dítěte
 • pomáhat svému dítěti k nezávislosti
 • pozorovat vlastní dítě a ostatní
 • vnímat, kdy dítě potřebuje podporu a kdy sdílet radost a hru
 • vzájemně si vyměňovat názory
 • vyjadřovat pocity a řešit vzniklé problémy

Důležitou složkou našich programů je i sociální chování, kdy se dítě učí:

 • Montessori dopolední programy pro rodiče s dětmi do šesti let - Ekocentrum Vespolekvytvářet s rodiči společná pravidla a dodržovat je, samostatně řešit vybrané úkoly a problémy, které nastávají
 • trpělivosti
 • zodpovědnosti
 • schopnosti komunikovat
 • respektovat svou práci a práci ostatních
 • pečovat o prostředí
 • pečovat o svou osobu

 

Ekocentrum Vespolek – více o nás se dozvíte ZDE

Nejnovější články

Nahlédněte do praxe s přednáškami Fakulty managementu

Miloslav L

Soutěž v Domě gobelínů s názvem „TEXTILNÍ FANTAZIE“

Miloslav L

Jaro se blíží! | Fotila Amálie

Miloslav L