Aktuálně

Muzeum fotografie a MOM nabídne výstavní, vzdělávací a kulturní program

V říjnu 2018 si návštěvníci Muzea fotografie a moderních obrazových médií prohlédnou kromě expozice Moc médií, rozšířené například o soubor stereoskopů, výstavy Český rok 1918, Jazzparáda, My lidé jsme krásní, představující výběr z tvorby světově uznávaného Jana Saudka, a rovněž na akt zaměřenou výstavu Labyrint těla, kterou od 28. října vystřídá výstava věnovaná osobnosti a tvorbě zakladatele české fotožurnalistiky Karla Hájka, rodáka z Lásenice; vernisáž proběhne 27. října 2018 v 17.00 hodin.

muzeum fotografie

K vidění jsou též fotografie aktu od rakouského fotografa Johanna Fenze z Hornu a výstava František II. Rákóczi, věnovaná maďarskému národnímu hrdinovi, který v letech 1688–1690 studoval na jezuitském gymnáziu v bývalé jezuitské koleji, nynějším sídle Muzea fotografie a moderních obrazových médií.

Z připravených vzdělávacích akcí mohou v říjnu zájemci navštívit především tradiční Fotoškolu Muzea fotografie a MOM, vedenou Petrem Nagyem (13. a 27. října 2018), anebo oblíbené skupinové fotografické kurzy pro děti a mládež, vhodné též pro školní třídy.

O víkendu 13. a 14. října 2018 se muzeum opět zapojí do známé akce DOA (Dny otevřených ateliérů), během níž nabídne veřejnosti ateliérové fotografování v historických kostýmech, komentované prohlídky či edukační program pro děti. Více o kompletní činnosti a aktivitách muzejní instituce naleznou její příznivci na: www.mfmom.cz.

Eva Florová