Aktuálně

Muzeum fotografie a MOM otevírá 1. 7. 2015 druhou část expozice Moc médií

MOC MÉDIÍ – II. část

KRAJINA VE FOTOGRAFII, PROSTOROVÁ FOTOGRAFIE, NĚMÝ A ZVUKOVÝ FILM

Muzeum fotografie a MOM otevírá 1. 7. 2015 druhou část expozice Moc médiíVernisáž druhé části expozice Moc médií se koná ve středu 1. července 2015 v prostorách Muzea fotografie a moderních obrazových médií, Kostelní 20/I, Jindřichův Hradec, začátek v 17.00 hodin.

Autoři druhé části expozice: doc. MgA. Tomáš Petráň, Ph.D., MgA. Petr Kliment, Mgr. Pavel Scheufler Kurátor: MgA. Petr Kliment.

Stálá expozice Moc médií, společný projekt Muzea fotografie a moderních obrazových médií v Jindřichově Hradci a Národního technického muzea v Praze (NTM) postupně představuje dějiny fotografie a audiovizuálních mé­dií v našich zemích od roku 1839 do současnosti. Vývoj techniky médií je prezentován v úzkém spojení s produkty – audiovizuálními díly. Expozice reflektuje vzrůstající úlohu fotografie a audiovizuálních médií v utváření novodobé společnosti.

Idea expozice spočívá ve vytvoření „pohledů“ či mozaiky z některých klíčových momentů v dějinách fotografické, filmové a audiovizuální techniky ve spojení s její společenskou funkcí a využitím výsledků zobrazovacích procesů v širším sociokulturním kontextu. Exponáty tak jsou prezentovány ve vztahu technika – zobrazení – společenský a kulturní rámec, tedy v interakci vzájemného pronikání a podmiňování pohledu a obrazu. „Podmíněný pohled“ je i jedním z nosných motivů expozice, který vychází z konceptu „moci médií“ Jeana Baudrillar­da. Obraz je vysvětlován nikoli jako prosté nemanipulované a přímé věrné zobrazení reality, ale jako společenský a kulturní konstrukt, obraz podřízený nejrůznějším touhám, přáním, potřebám svých tvůrců nebo zadavatelů či objednavatelů.

Fotografii reprezentují dvě stěžejní oblasti fotografické tvorby – portrét a krajina, zvolené vzhledem k jejich historickému postavení v počátcích dějin fotografického zobrazování světa.

Film navazuje na část věnovanou zachycení okamžiku v konkrétním historickém čase (krajina a čas, proměny krajiny) předvedením nového rozměru práce s časem – zachycením pohybu. Téma filmu je prezentováno nejen z hlediska tvorby, ale i v souvislosti s distribucí a prostorem kinosálu jako přenesené Platónovy jeskyně s přikovanými diváky a stíny idejí, míhajícími se na plátně bez možnosti jakkoli pohyb a běh času ovlivnit. Prostoru kinosálu a jeho proměnám bude věnována zvláštní pozornost vzhledem k jeho sociální funkci prostoru, kde diváci sdílejí emocionální prožitek zároveň společně i individuálně, izolováni ve tmě každý sám.

Další, připravovaná část expozice představí rozhlas a televizi coby média přenosová; budou představena v technologické i konceptuální návaznosti myšlenky okamžitého přenosu a šíření zvuku a obrazu a zprostředkované iluze přítomnosti diváka u samotné události, vzdálené v prostoru. Přesvědčivost a společenský (manipulativní) potenciál obou médií budou demonstrovány na jejich úloze v historicky vypjatých okamžicích a významných momentech, které nejlépe ukazují jejich sociální funkce v průběhu 20. století v oblasti politiky, společenských změn, ideologie, kolektivní identity.

Závěrečná část, věnovaná videoartu a novým médiím se opře o osobnost a především dílo významného světového experimentátora a tvůrce českého původu Bohumila Woody Vašulky a jeho spolupracovnici a manželku Steinu.

Stálá expozice Moc médií je budovaná jako prostor, který umožní pořádání nejrůznějších doprovodných programů, jako například workshopů se zaměřením na klasická fotografická a filmová média, projekcí filmů jak na klasických, tak i digitálních médiích, tak třeba i netradičních hudebních produkcí spojených s projekcí filmových děl.

Vystavené exponáty a vyobrazení poskytli: Národní technické muzeum, Moravská galerie v Brně, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Pavel Scheufler, Rozvojové projekty Praha, a. s.

MgA. Petr Kliment

——————————————————————————————————————————————

Otevírací doba muzea: duben–prosinec 2015 / úterý až neděle 10.00–12.30, 13.00–17.00 h.

Plné vstupné 90 Kč, snížené 50 Kč, rodinné 160 Kč.

V případě jakýchkoli dotazů jsme Vám rádi k dispozici. Děkujeme za Váš zájem o naše muzeum a za uveřejňování informací o něm.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací

V nastavení souborů cookie na těchto webových stránkách je zvoleno „povolit soubory cookie“, abyste si mohli jejich prohlížení užít co nejlépe. Jestliže budete dále používat tyto webové stránky, aniž byste změnili nastavení souborů cookie, nebo kliknete na tlačítko „Přijmout“ níže, vyjádříte tak svůj souhlas s tímto nastavením.

Zavřít