Aktuálně

Muzeum fotografie a MOM otevírá 1. 7. 2015 druhou část expozice Moc médií

MOC MÉDIÍ – II. část

KRAJINA VE FOTOGRAFII, PROSTOROVÁ FOTOGRAFIE, NĚMÝ A ZVUKOVÝ FILM

Muzeum fotografie a MOM otevírá 1. 7. 2015 druhou část expozice Moc médiíVernisáž druhé části expozice Moc médií se koná ve středu 1. července 2015 v prostorách Muzea fotografie a moderních obrazových médií, Kostelní 20/I, Jindřichův Hradec, začátek v 17.00 hodin.

Autoři druhé části expozice: doc. MgA. Tomáš Petráň, Ph.D., MgA. Petr Kliment, Mgr. Pavel Scheufler Kurátor: MgA. Petr Kliment.

Stálá expozice Moc médií, společný projekt Muzea fotografie a moderních obrazových médií v Jindřichově Hradci a Národního technického muzea v Praze (NTM) postupně představuje dějiny fotografie a audiovizuálních mé­dií v našich zemích od roku 1839 do současnosti. Vývoj techniky médií je prezentován v úzkém spojení s produkty – audiovizuálními díly. Expozice reflektuje vzrůstající úlohu fotografie a audiovizuálních médií v utváření novodobé společnosti.

Idea expozice spočívá ve vytvoření „pohledů“ či mozaiky z některých klíčových momentů v dějinách fotografické, filmové a audiovizuální techniky ve spojení s její společenskou funkcí a využitím výsledků zobrazovacích procesů v širším sociokulturním kontextu. Exponáty tak jsou prezentovány ve vztahu technika – zobrazení – společenský a kulturní rámec, tedy v interakci vzájemného pronikání a podmiňování pohledu a obrazu. „Podmíněný pohled“ je i jedním z nosných motivů expozice, který vychází z konceptu „moci médií“ Jeana Baudrillar­da. Obraz je vysvětlován nikoli jako prosté nemanipulované a přímé věrné zobrazení reality, ale jako společenský a kulturní konstrukt, obraz podřízený nejrůznějším touhám, přáním, potřebám svých tvůrců nebo zadavatelů či objednavatelů.

Fotografii reprezentují dvě stěžejní oblasti fotografické tvorby – portrét a krajina, zvolené vzhledem k jejich historickému postavení v počátcích dějin fotografického zobrazování světa.

Film navazuje na část věnovanou zachycení okamžiku v konkrétním historickém čase (krajina a čas, proměny krajiny) předvedením nového rozměru práce s časem – zachycením pohybu. Téma filmu je prezentováno nejen z hlediska tvorby, ale i v souvislosti s distribucí a prostorem kinosálu jako přenesené Platónovy jeskyně s přikovanými diváky a stíny idejí, míhajícími se na plátně bez možnosti jakkoli pohyb a běh času ovlivnit. Prostoru kinosálu a jeho proměnám bude věnována zvláštní pozornost vzhledem k jeho sociální funkci prostoru, kde diváci sdílejí emocionální prožitek zároveň společně i individuálně, izolováni ve tmě každý sám.

Další, připravovaná část expozice představí rozhlas a televizi coby média přenosová; budou představena v technologické i konceptuální návaznosti myšlenky okamžitého přenosu a šíření zvuku a obrazu a zprostředkované iluze přítomnosti diváka u samotné události, vzdálené v prostoru. Přesvědčivost a společenský (manipulativní) potenciál obou médií budou demonstrovány na jejich úloze v historicky vypjatých okamžicích a významných momentech, které nejlépe ukazují jejich sociální funkce v průběhu 20. století v oblasti politiky, společenských změn, ideologie, kolektivní identity.

Závěrečná část, věnovaná videoartu a novým médiím se opře o osobnost a především dílo významného světového experimentátora a tvůrce českého původu Bohumila Woody Vašulky a jeho spolupracovnici a manželku Steinu.

Stálá expozice Moc médií je budovaná jako prostor, který umožní pořádání nejrůznějších doprovodných programů, jako například workshopů se zaměřením na klasická fotografická a filmová média, projekcí filmů jak na klasických, tak i digitálních médiích, tak třeba i netradičních hudebních produkcí spojených s projekcí filmových děl.

Vystavené exponáty a vyobrazení poskytli: Národní technické muzeum, Moravská galerie v Brně, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Pavel Scheufler, Rozvojové projekty Praha, a. s.

MgA. Petr Kliment

——————————————————————————————————————————————

Otevírací doba muzea: duben–prosinec 2015 / úterý až neděle 10.00–12.30, 13.00–17.00 h.

Plné vstupné 90 Kč, snížené 50 Kč, rodinné 160 Kč.

V případě jakýchkoli dotazů jsme Vám rádi k dispozici. Děkujeme za Váš zájem o naše muzeum a za uveřejňování informací o něm.