Aktuálně

Muzeum fotografie a MOM zahajuje “Fotoškolu MF MOM”

Od září do listopadu 2015 nabídne Muzeum fotografie a moderních obrazových médií zájemcům o fotografické vzdělávání „Fotoškolu MF MOM“, pokračovací workshop o čtyřech celodenních výukových lekcích. Podle znalostí a dovedností frekventantů je jim k dispozici varianta pro začátečníky a pro pokročilé.

Muzeum fotografie a moderních obrazových médií zahajuje Fotoškolu MF MOM
Petr Nagy s kurzisty

Seznámí se s teorií, vyzkouší si fotografování ve fotoateliéru i v exteriéru, zpracování snímků ve fotoshopu, zahrnující i tvorbu panoramat nebo převod barevného snímku do černobílého, a řadu dalších dílčích fotografických činností. Workshop vede MgA. Petr Nagy z Hradce Králové, absolvent oboru Fotografické umění a jiná média na Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě, jehož specialitou je letecké snímkování.

Součástí „Fotoškoly MF MOM“ je též prohlídka aktuálního výstavního programu muzea, který může být inspirací k vlastní tvorbě kurzistů. Lekce pro začátečníky probíhají vždy v sobotu a pro pokročilé v neděli; začínají o víkendu 19. a 20. 9., v případě varianty pro pokročilé je možné přijít výběrově jen na určité lekce dle zájmu o konkrétní fotografický žánr. Přihlášky se přijímají na tel. 384 370 772 či 384 362 459 nebo přímo v kanceláři muzea na adrese Kostelní 20/I, Jindřichův Hradec.

Ze vzdělávacích aktivit muzea pro děti a mládež mohou zájemci využít po celý rok probíhající jednorázové kurzy pro tuto věkovou kategorii, jimž jsou vyhrazeny všední dny, a letošní novinku – kroužek pro děti a mládež do 15 let.

Muzeum fotografie a moderních obrazových médií