Aktuálně

Muzeum fotografie připravilo fotografickou soutěž „Olympiáda 2016 ve fotografii“.

Muzeum fotografie a moderních obrazových médií v Jindřichově Hradci připravilo pro veřejnost fotografickou soutěž „Olympiáda 2016 ve fotografii“. Informace k ní jsou k nalezení též na webu pořádajícího muzea www.mfmom.cz.

Fotogalerie: Živé olympijské kruhy v Jindřichově Hradci
Foto: Michal Žoudlík – Edit: KKphoto – Martin Kozák

Vyhlášení soutěže, téma, věkové kategorie

Muzeum fotografie a moderních obrazových médií (dále jen MF MOM) vyhlašuje u příležitosti konání LOH 2016 v Riu de Janeiru 5.–21. 8. 2016 fotografickou soutěž nazvanou „Olympiáda 2016 ve fotografii“. Chce vyzvat širokou veřejnost, aby se zapojila do fotografování „olympijského“ a s ním spojeného dění.

Tématem soutěže je rozmanité olympijské a s ním spojené dění; na LOH 2016 v Rio de Janeiru, v Olympijském parku Rio–Lipno, na ostatních obdobných místech etc. Soutěžící mohou fotograficky zachytit olympioniky, sporty, své rodinné příslušníky a známé během sportování v olympijském parku či sledování LOH, ale třeba i jindřichohradecký pokus o český rekord, spočívající ve vytvoření živých olympijských kruhů (30. 7. 2016). Snímky mohou mít reportážní charakter, zachycovat atmosféru či zajímavé detaily etc. Soutěž probíhá ve dvou věkových kategoriích – účastníci do 15 let (včetně) a účastníci od 15 let výše. Partnerem soutěže je Jihočeský kraj.

Podmínky soutěže, náležitosti fotografií a jejich zasílání do soutěže

Soutěžní fotografie zašlou soutěžící do MF MOM ve formátu JPG, velikost min. 3 000 x 3 000 pixelů (nejlépe přes server www.uschovna.cz) na e-mailovou adresu mfmom@mfmom.cz a současně na adresu strojek@mfmom.cz v době od 5. do 29. 8. 2016. Každý soutěžící může předložit až 15 fotografií. Spolu se snímky je nutné zaslat (nejlépe ve wordu) vždy následující údaje (v uvedeném pořadí): jméno, příjmení, rok narození autora/autorky, kontaktní telefon, e-mailovou adresu, bydliště, názvy snímků, data a místa jejich pořízení. Lze přidat bližší popis daných záběrů. Podmínkou je dodání fotografií bez velkých grafických úprav.

Výběr vítězných fotografií, hodnotící komise

Nejlepší a nejzajímavější fotografie budou vybrány 5člennou hodnotící komisí, sestavenou pořádajícím muzeem. Hlavním hodnotícím kritériem je projev originality a tvůrčích schopností. Z tohoto užšího souboru bude vybráno v každé věkové kategorii pět vítězných fotografií.

Prezentace a užití soutěžních fotografií

Vybrané soutěžní fotografie budou zveřejněny na webu MF MOM a využity pro výstavní a sbírkotvornou činnost MF MOM a současně pro výstavní činnost partnera projektu a pro rozšíření fotografických archivů Jihočeského kraje.

Vyhlášení vítězů, ceny

Vyhlášení vítězů soutěže „Olympiáda 2016 ve fotografii“ proběhne v Jindřichově Hradci při prezentaci fotografií z olympijského parku Rio–Lipno – termín a místo budou upřesněny na webových stránkách Muzea fotografie a moderních obrazových médií www.mfmom.cz. Autoři vítězných fotografií získají volné vstupenky do MF MOM, na adventní koncert pořádaný MF MOM, poukázky na adventní fotografování v historických kostýmech v MF MOM, na fotografický workshop pořádaný MFMOM, na tisk fotografií a fotografické publikace.

PhDr. Eva Florová, Ph.D.