Aktuálně

Muzeum fotografie připravilo na jarní měsíce hned několik výstav

Na zahájení sezóny připravuje Muzeum fotografie a moderních obrazových médií hned dvě výstavy, které prezentují široké spektrum fotografie. Samotné zahájení sezóny těmito výstavami se však bude bohužel odvíjet od pandemické situace a je tedy velmi pravděpodobné, že se tak stane s jistou mírou zpoždění a nikoliv tradičně 1. dubna.

Foto: Dagmar Lühringová

První z výstav nazvaná Dagmar Lühringová & Václav Novotný / Zátiší a Krajina severních Čech již svým názvem napovídá, že se jedná o společnou prezentaci dvou autorů. Oba dva, mimo jiné zakládající členové jabloneckého fotoklubu Balvan, spolu nevystavují poprvé, jejich tvorba je ale velmi odlišná. Snímky Dagmar Lühringové, jež předkládá návštěvníkům ke zhlédnutí svá zátiší, jsou velmi intimní a inspirované starými holandskými mistry. Naproti tomu Václav Novotný, jenž je držitelem ocenění National Geographic v kategorii krajina z roku 2008, si musí za svými snímky dojít. Jeho tématy jsou především krajina pod Ještědem a nevšední atmosférické jevy, na které mnohdy trpělivě čeká, než stiskne spoušť.

Foto: Václav Novotný

Druhým počinem je výroční výstava Asociace profesionálních fotografů České republiky s názvem Projekt 101, jež byla připravena členy a členkami Asociace ke 101. výročí vzniku Československa. Všechny vystavené fotografie proto vznikly v letech 2018 a 2019. Kurátoři a autoři projektu Jan Pohribný a Zdeněk Lhoták, kteří zde sami vystavují, dále uvádějí: „Projekt 101 není encyklopedií 101. roku naší republiky, je jen příspěvkem do diskuze, kam se ubíráme a jak kupříkladu fotograf může přispět k paměti národa či třeba jen úzkého okruhu přátel, rodiny, možná i sebe sama.“

Foto: Josef Husák

Návštěvníci se však mohou těšit i na další velmi atraktivní výstavy letošní sezóny, které pro ně Muzeum fotografie a moderních obrazových médií připravuje. V období jara to bude například výstava jihočeské fotografky Dany Vitáskové nebo fotografie ze sportovního prostředí Jiřího Vojzoly. Velkým lákadlem letní části sezóny bude bezpochyby výstava Josefa Sudka, kterou muzeum fotografie připravuje ve spolupráci s Ústavem dějin umění Akademie věd ČR, nebo výstava historických fotografií Bohdana Václava Lišky, které zaujmou zejména zobrazením města Jindřichova Hradce a jeho obyvatel na přelomu 19. a 20. století. Bližší informace o výstavním programu a ostatních kulturně-vzdělávacích akcích se dozvíte na: www.vkcjh.cz.

Hana Miglová