8.6 C
Jindřichův Hradec
25.03. 2023
Články

Muzeum Jindřichohradecka zve na výstavu „2+1 JUBILANT“

Výročí hned tří významných uměleckých osobností spjatých s Jindřichovým Hradcem nám připomene letošní srpnová výstava. Jedná se o akademické sochaře Jana Vítězslava Duška a Jana Nušla a akademického malíře Františka M. J. Strnada.

První zmiňovaný Jan Vítězslav Dušek (1891-1966), místní veřejnosti známý díky realizaci sochy Jana Husa v sadech, vystudoval v letech 1905-1909 sochařskou školu v Hořicích a vypuknutí světové války v roce 1914 mu přerušilo studia na vídeňské akademii. Během války sloužil u 75. pěšího pluku a byl i umělecky činným (část díla byla a ještě bude představena na výstavě Inter Arma Silent Musae?). Počátkem dvacátých let prošel ateliérem francouzského sochaře E. A. Bourdella a usadil se natrvalo v Táboře. Jeho sochařské realizace se nacházejí po celých jižních Čechách, naše město i muzeum nevyjímaje.

Muzeum Jindřichohradecka zve na výstavu "2+1 JUBILANT"

Naopak Jan Nušl (1901-1986) měl k našemu městu jiný vztah, jeho otec profesor a přední český astronom František Nušl byl jindřichohradeckým rodákem. Malý Jan zde trávil své mládí v bývalé dílně svého dědy, místního klempíře a konváře. Po vyučení cizelérem začal Nušl v roce 1920 studovat na uměleckoprůmyslové škole v Praze, kde prošel speciálkami profesorů Štipla, Mařatky, Kafky a Horejce. U něj také školu po několika delších přerušeních v roce 1936 ukončil. V roce 1945 nastoupil již jako profesor na VŠUP a ujal se vedení ateliéru pro šperk a kovovou bižuterii, kde působil až do svého důchodu. Asi nejvýznamnější sochařovou realizací byla ozdobná mříž pro čs. pavilon na Expo v Bruselu.

Posledním jubilantem je jindřichohradecký rodák František Strnad (1865-1916), který po dokončení místního gymnázia nakrátko nastoupil ke studiu na lékařské fakultě. Po necelém měsíci vstoupil do kreslířské školy prof. Macholda ve Vídni a po jednom pololetí přestoupil na vídeňskou akademii, kterou dokončil v roce 1889. Mezi léty 1895-98 opět pobýval ve Vídni, když se připravoval na státní zkoušku z kreslení. Vysvědčení o způsobilosti k vyučování kreslení na středních školách úspěšně získal roku 1902. V té době již učil v Českých Budějovicích a profesorem kreslení byl až do své předčasné smrti.

Tyto umělecké osobnosti spojuje ještě jedna věc, všichni tři byli zdatnými portrétisty. Portrét jako specifická výtvarná „disciplína“ se bude prolínat i připravovanou výstavou, jejíž vernisáž proběhne 18. srpna v 16.00 hodin ve výstavní síni „V jezuitském semináři“ na Balbínově náměstí. Všechny srdečně zveme.

Nejnovější články

Nahlédněte do praxe s přednáškami Fakulty managementu

Miloslav L

Soutěž v Domě gobelínů s názvem „TEXTILNÍ FANTAZIE“

Miloslav L

Jaro se blíží! | Fotila Amálie

Miloslav L