Na hladině zrcadlí se……

Na hladině zrcadlí se...…

Jindřichohradecký hrad a zámek ve sbírkách muzea

Na hladině zrcadlí se...…V tomto roce uplyne 800 let od první zmínky o existenci jindřichohradeckého panského sídla, jehož panorama tvoří nepřehlédnutelnou dominantu města. Tento úctyhodný komplex budov po staletí budí zájem odborníků i laiků, inspiruje umělce, řemeslníky, spisovatele i lidové tvůrce. Ve sbírkách Muzea Jindřichohradecka se ukrývá několik tisíc sbírkových předmětů, které roz-ličnými formami ztvárňují jeho obraz, nebo jsou s ním přímo spojeny. Výstava „Na hladině zrcadlí se…“ návštěvní-kům některé z nich představí. K vidění budou obrazy, kresby, grafiky, fotogra-fie, pohlednice, knižní díla, ale i arche-ologické nálezy, užité umění, řemeslné výrobky či modely. Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 25. června v 16.00 hodin ve výstavní síni „V jezu-itském semináři“.

Lenka Dvořáková