6.8 C
Jindřichův Hradec
2.03. 2024
Archivní

Noc kostelů | Jindřichův Hradec

Noc kostelů

 • 2. 6. 2023 (pátek) od 18:00,
 • Jindřichův Hradec,

Chtěli byste navštívit kostel v noci, posedět a spočinout v tichu nebo se zúčastnit zajímavého programu? Dozvědět se více o prostoru kostela a o varhanách během komentované prohlídky? V kostele osvětleném jen svíčkami, tiše či nahlas vyjádřit své prosby a díky? To vše bude možné v pátek 2. června, kdy se v našem městě opět uskuteční Noc kostelů. Na třech různých místech nabízí organizátoři pestrý program a srdečně zvou k návštěvě.

Chrám Nanebevzetí Panny Marie (Kostelní ulice)

 • 18:00 Komentovaná mše svatá sloužená proboštem Ivo Prokopem s hudebním doprovodem Truvérské mše Petra Ebena v podání Chrámového sboru Adama Michny
 • 19:00 Zahájení výstavy Kostelní nádobíčko – představení předmětů, rouch a kostelních tajemství (do 21:00)
 • 19:30 Komentovaná prohlídka proboštského chrámu s kunsthistorikem Martinem Vaňkem
 • 20:30 Varhanní souboj mistrů (Tomáš Petrů, Petr Mottl, Jaroslav Kosík)
 • 21:00 Ochutnávka pokrmů židovské kuchyně ve farní kavárničce
 • 21:30 Ochutnávka košer vín v přízemí proboštství
 • Po celou dobu konání Noci kostelů bude otevřena farní kavárnička s možností občerstvení.

Kostel sv. Václava (Václavská ulice)

 • 18:00 – 22:00 Individuální prohlídka kostela. Svatováclavský kvíz pro hravé
 • 18:00 – 19:00 Skautská hra pro děti v kostele a blízkém okolí
 • 19:30 – 20:30 Komentovaná prohlídka kostela s proboštem Ivo Prokopem
 • Každou celou hodinu chvilka ztišení – hudba ke cti sv. Václava a čtení úryvků z Bible.

Evangelický kostel (Bratrská ulice – u silnice pod Jakubem)

 • 18:00 – 18:30 Co bude, až tu nebudeme – vernisáž výstavy obrazů Olgy Nové s hudebním vystoupením Julie Noskové
 • 19:00 – 20:00 Hledejte moudrost – hra pro rodiny s dětmi v okolí kostela
 • 20:00 – 20:30 Brambory nejen k jídlu – výtvarná dílna pro děti
 • 21:00 – 21:30 Musica… aneb Jan Blahoslav a Jednota bratrská v písních – pěvecký sbor YMCA Jakoubek 22:00 – 22:30 Noční modlitba – s písněmi z Taizé
 • V 18:30, 19:30 a 20:30 Komentovaná prohlídka kostela a varhan Po celý večer k dispozici občerstvení ve sborové místnosti
 • Pošta do nebe – možnost napsat své prosby či díky a vhodit je do schránky v kostele, zazní pak během Noční modlitby