14.2 C
Jindřichův Hradec
24.03. 2023
Články

Novinky z muzejní knihovny

Již po sedmé vyhlašuje v letošním roce Svaz knihovníků a informačních pracovníků akci Březen měsíc čtenářů. Stalo se tradicí, že při této příležitosti připomínáme v krátkém přehledu, co se v loňském roce dělo v knihovně Muzea Jindřichohradecka, a především co knihovna připravuje na letošní rok pro své příznivce.

Novinky z muzejní knihovnyMuzejní knihovnu navštěvovalo v loňském roce celkem 130 registrovaných návštěvníků, kteří vykonali celkem 424 návštěv, během nichž jim bylo předloženo 1108 dokumentů. Velkou pozornost věnovala knihovna novým technologiím – především tvorbě a zpřístupnění digitálních dokumentů a novinkám v on-line katalogu, který byl rozšířen o modul informace. Prakticky to znamená, že jeho prostřednictvím je zájem-cům zpřístupněna i databáze cca 2 500 článků, obsahující především publikační činnost odborných pracovníků muzea. V rámci dotačního programu Veřejné informační služby knihoven obdržela knihovna finance na provedení přechodu formátu UNIMARC na MARC 21 a souběžně začíná pracovat podle nových katalogizačních pravidel.

V roce 2015 proběhly dvě výstavy s knižní tematikou. Od dubna do srpna byla v expozici Landfrasova tiskárna instalována výstava Josef Brchaň – řemeslo knižní vazby, která přiblížila návštěvníkům celoživotní dílo známého knihvazače. V říjnu 2015 se naskytla příznivcům knihy ojedinělá možnost shlédnout soubor originálů nově digitalizovaných a restaurovaných titulů z muzejní knihovny na výstavě 22+6 NEJ. Tituly jsou plně dostupné v digitální knihovně MANUSCRIPTORIUM (http://www.manuscriptorium.com).

V Městském muzeu v Blatné byla reprízována naše výstava Fauna bájná i skutečná v mědirytinách Antonia Tempesty. Zajímavý soubor dokumentů k osobnosti Karla Čapka a jeho pobytu ve městě byl zapůjčen Muzeu fotografie a obrazových médií, zdejší Fakultě managementu VŠE pak soubor dokumentů k osobnosti Josefa Jiřího Švece na výstavu Život studentský není vojenský. Na výstavu Střední průmyslové a vyšší odborné školy grafické uspořádanou na Staroměstské radnici pak putovaly čtyři restaurované staré tisky ze sbírek muzea. V rámci říjnového 19. Týdne knihoven připravila knihovna Muzea Jindřichohradecka úspěšný přednáškový cyklus o digitalizaci a restaurování rukopisů a tisků s lektory Milanou Vanišovou, MgA. Štěpánem Černohorským a PhDr. Štěpánkou Běhalovou, Ph.D., pro zdejší studenty. Knižní sbírky byly v roce 2015 obohaceny o již zmíněnou kolekci původních vazeb pana Josefa Brchaně a o dva soubory dokumentující činnost zdejších nakladatelství Epika a Stefanos. V roce 2015 bylo restaurováno 18 knihovních jednotek ze sbírkových fondů knihovny – 4 jindřichohradecké tisky a 14 starých tisků.

A co připravuje muzejní knihovna na letošní rok? Průběh první světové války ve městě přiblíží zájemcům výstava První světová válka – život v Jindřichově Hradci na stránkách týdeníku Ohlas od Nežárky, která bude instalována v konferenčním sále muzea od 26. května do konce letošního roku. Úspěšná výstava devoční grafiky z fondů našeho muzea s názvem Obrázky z pouti, reprízovaná v roce 2014 v galerii Klementinum v Národní knihovně v Praze tentokrát zavítá do Městského muzea v Týně nad Vltavou. Akce pro žáky druhých stupňů základních škola a studenty zdejších středních škol budou jako obvykle připraveny k říjnovému Týdnu knihoven. Chystá se též digitalizace dalších dokumentů z knihovny, díky níž se zvětší objem dokumentů z našich fondů přístupných uživatelům on-line po internetu.

Štěpánka Běhalová

Nejnovější články

Nahlédněte do praxe s přednáškami Fakulty managementu

Miloslav L

Soutěž v Domě gobelínů s názvem „TEXTILNÍ FANTAZIE“

Miloslav L

Jaro se blíží! | Fotila Amálie

Miloslav L