3.7 C
Jindřichův Hradec
4.02. 2023
Články

O čem rozhodovali radní 1. srpna 2018?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 1. srpna 2018 sešli na své schůzi v šestičlenném počtu. Omluvena byla Petra Blížilová (ČSSD).

Zadání veřejných zakázek

  • Parkoviště Vajgar Řečička 1. etapa

vajgar ostrůvek jindřichův hradec ilustračníRada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky Parkoviště Vajgar Řečička 1. etapa účastníkovi zadávacího řízení STRABAG za cenu 891 858,83 Kč bez DPH. Předmětem zakázky je výstavba nového parkoviště pro 20 osobních vozidel na sídlišti Vajgar podél místní komunikace v lokalitě Řečička. Termíny realizace jsou 10. 9. 2018 – 31. 10. 2018.

  • Rekonstrukce části kanalizace Jitka Otín – 2. etapa

Předmětem zakázky je rekonstrukce části jednotné kanalizační sítě v délce 332 m na sídlišti Jitka Otín. Trasa navazuje na 1. etapu, dokončenou v měsíci únoru 2018.  Termíny realizace jsou 17. 9. 2018 – 31. 5. 2019. Rada města schválila zadání veřejné zakázky – Rekonstrukce části kanalizace Jitka Otín – 2. etapa účastníkovi zadávacího řízení Jindřichohradecké montáže za cenu 4 837 778,42 Kč bez DPH se lhůtou realizace 257 dnů.

Návrh zadání veřejných zakázek malého rozsahu

  • Zajištění skalního svahu v ulici Mlýnská

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce opěrné zdi novou kotvenou železobetonovou zdí s kamennou obezdívkou, rozšíření části vozovky a chodníku a nová zábradelní zídka. Podkladem pro zadání je zpracovaná projektová dokumentace s výkazem výměr. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 3 154 tis. Kč bez DPH. Termíny realizace jsou 1. 11. 2018 – 31. 5. 2019. Rada města po projednání schválila návrh zadání této veřejné zakázky malého rozsahu.

  • Zpracování projektové dokumentace – Splašková kanalizace Horní Žďár – Políkno

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace výstavby systému splaškové kanalizace v m.č. Horní Žďár a Políkno s připojením do kanalizační sítě města prostřednictvím čerpacích stanic. Prvním stupněm projektové dokumentace bude studie možných variant, ze kterých bude vybráno řešení pro další zpracování. Podkladem pro zadání bude situace s vyznačeným rozsahem řešeného území a požadavky na způsob zpracování projektové dokumentace. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 1 000 tis. Kč bez DPH. Termíny realizace: studie ve variantách k projednání do 31. 1. 2019. Rada města po projednání schválila návrh zadání této veřejné zakázky malého rozsahu.

  • Napojení vodovodu Dolní Radouň na městskou soustavu

Rada města schválila zpracování dalších stupňů projektové dokumentace Napojení vodovodu Dolní Radouň na městskou soustavu ve variantě III., která řeší kromě napojení Dolní Radouně i posílení kapacity vodovodu v Radouňce pro budoucí územní rozvoj.

  • Převzetí záštity nad XXV. Setkání čs. válečných a poválečných letců v Jindřichově Hradci

Rada města po projednání schválila převzetí záštity starostou města Stanislavem Mrvkou nad akcí XXV. Setkání čs. válečných a poválečných letců v Jindřichově Hradci, která se uskuteční v sobotu 25. srpna 2018.

  • Veřejná zakázka „Posypová sůl – 2018“

Rada města Jindřichův Hradec schválila společnosti Služby města Jindřichův Hradec návrh na zadání zakázky „Posypová sůl – 2018“. Jedná se o dodávku posypové soli o objemu 300 tun v I. etapě (1. 10. 2018 – 31. 10. 2018) a 400 tun ve II. etapě (1. 11. 2018 – 31. 3. 2019) pro zimní údržbu v období 2018/19. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 1 200 000,- Kč bez DPH. Financování bude z prostředků společnosti Služby města Jindřichův Hradec.

  • Převzetí záštity nad Květinovým odpolednem

Rada města po projednání schválila převzetí záštity starostou města Stanislavem Mrvkou nad XVII. ročníkem Květinového odpoledne v Jindřichově Hradci, které se uskuteční 14. září 2018 od 10.00 hodin v prostorách vestibulu KD Střelnice. V této souvislosti schválila rada také užití znaku města Jindřichův Hradec na propagačních materiálech akce.

  • Převzetí záštity nad veslařskou regatou Chalupa cup

Rada města po projednání schválila převzetí záštity starostou města Ing. Stanislavem Mrvkou nad konáním veslařské regaty Chalupa cup, která se uskuteční dne 18. 8. 2018 na rybníku Vajgar v Jindřichově Hradci.

Zdroj: Karolína Bartošková, tisková mluvčí města

Nejnovější články

Meziváleční sochaři – Václav Neubauer (část 2) | Jindřichohradecké sochy a památníky

Miloslav L

Veřejné bruslení – únor 2023

Miloslav L

Bowling 22 – Bar | Klub | Bowling

Miloslav L