O čem rozhodovali radní 10. února 2016?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 10. února 2016 sešli na své schůzi v kompletním sedmičlenném počtu.

  • Partnerství mezi městy Jindřichův Hradec a Sárospatak (Maďarsko) a městy Jindřichův Hradec a Dunajská Streda (Slovensko)

O čem rozhodovali radní 10. února 2016?Rada města po projednání souhlasila se záměrem uzavřít dohodu o partnerství mezi městem Jindřichův Hradec a městy Sárospatak (Maďarsko) a Dunajská Streda (Slovensko). Materiál bude k rozhodnutí předložený na únorovém zasedání zastupitelstva města.

Vzhledem k tomu, že je jak město Jindřichův Hradec, tak město Sárospatak společně zapojeno do projektu Rákóczi – Evropská kulturní cesta vzešel při první návštěvě tohoto města podnět od maďarské strany k přátelství obou měst v podobě partnerství. V pátek 19. února 2016 se v polské Jaroslawi uskuteční další konference k projektu za přítomnosti obou starostů, jak z města Jindřichův Hradec Stanislava Mrvky, tak města Sárospatak Janose Árose. Zde dojde k osobnímu setkání a dalšímu jednání o partnerství obou měst.

Dunajská Streda vyplynula z dlouholeté společné historie České republiky a Slovenska. Vzhledem k tomu, že Jindřichův Hradec ještě nemá své partnerské město na Slovensku, bylo naším záměrem zjistit, které z vhodných měst na Slovensku by mělo zájem o spolupráci. Oslovili jsme Dunajskou Stredu dopisem, v němž starosta města Jindřichův Hradec Stanislav Mrvka seznamuje primátora města Dunajská Streda se svým eventuálním záměrem navázat partnerskou spolupráci. Zoltán Hájos, primátor města Dunajské Stredy, nás informoval o tom, že ho městské zastupitelstvo na svém listopadovém zasedání pověřilo vedením dalších jednání,  která by směřovala k navázání partnerství obou měst.

  • Převzetí záštity nad Ústředním kolem komorní hry

Ve dnech 13. až 15. května 2016 organizuje Základní umělecká škola Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Ústřední kolo komorní hry s převahou smyčcových nástrojů. Celostátní kolo soutěže vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Rada města schválila převzetí záštity starostou města Stanislavem Mrvkou nad touto akcí.

  • Návrh veřejné zakázky – Oprava střechy školy nad pavilonem centrálních funkcí 5. ZŠ

Rada města po projednání schválila návrh zadání veřejné zakázky malého rozsahu z odboru školství na opravu střechy nad pavilonem centrálních funkcí v Základní škole Jindřichův Hradec III, Vajgar 692. Zakázka bude zahrnovat opravu střech nad pavilonem CF. V rámci opravy bude doplněna nová separační vrstva a zateplení polystyrenem. Bude položena nová folie. Dále bude provedena výměna atikových plechů, oprava vnitřních okapových svodů a bleskosvodů. Nedílnou součástí zakázky je i likvidace vzniklého odpadu v souladu s vyhláškou a hrubý úklid staveniště. Akce je zahrnuta v rozpočtu města na rok 2016.

  • Návrh veřejné zakázky – Úprava systému vytápění pavilonu MVD 5. ZŠ

Rada města schválila návrh zadání veřejné zakázky malého rozsahu z odboru školství na úpravu topného systému v pavilonu MVD Základní školy Jindřichův Hradec III, Vajgar 692. Zakázka bude zahrnovat úpravu topného systému v pavilonu MVD (místnosti výchovy a dílen). V rámci prováděných úprav budou topná tělesa doplněna novými termostatickými ventily a regulačními uzavíratelnými šroubeními. Termostatické ventily budou doplněny elektronickými hlavicemi pro ovládání teploty z centrálního místa. Pro dálkové ovládání teploty bude použita programově řízená regulace vytápění k individuální regulaci jednotlivých místností. Tato regulace navazuje na stávající regulaci ve strojovně topných okruhů. Veškeré mechanické práce budou provedeny bezjiskrovým způsobem s minimálním narušením dotčených místností školy. Součástí zakázky je i zaškolení obsluhy, likvidace vzniklého odpadu v souladu s vyhláškou a hrubý úklid pracoviště. Akce je zahrnuta v rozpočtu města na rok 2016.

  • Natáčení filmu v ulicích Komenského, Dobrovského

Rada města schválila jako vlastník komunikace zvláštní užívání a uzavírku místních komunikací č. 36c, 37c a 38c a chodníků č. 18d a 22d, za účelem filmového natáčení právnické osobě WILMA-FILM s.r.o. ve dnech 12. 3. 2016 až 15. 3. 2016. Toto schválení nenahrazuje rozhodnutí příslušných správních orgánů. Dále rada schválila provedení požadovaných úprav (demontáž moderních prvků včetně dopravních značek) s tím, že tyto práce a zároveň následné uvedení do původního stavu objedná na své náklady žadatel u Služby města Jindřichův Hradec. Ve dnech 14. 3. 2016 od 6:00 hodin do 15. 3. 2016 do 22:00 hodin bude vyhrazená plochy cca 300 m2 na parkovišti pod Muzeem fotografie a MOM za účelem parkování vozů s filmovou technikou a osobních automobilů od za cenu dohodou. Označení, organizaci a dohled na parkovišti si zajistí žadatel.

  • Vlajka pro Tibet

Město Jindřichův Hradec se dne 10. března 2016 připojí k akci “Vlajka pro Tibet” formou vyvěšení tibetské vlajky, která vyjadřuje solidaritu se zemí, kde jsou již 57 let potlačována lidská práva. Vlajka bude viset na budově radnice v Klášterské ulici. Česká republika se aktivně připojila již v roce 1996, kdy vlajku vyvěsily první čtyři radnice. Jindřichův Hradec se připojil v roce 1998.

Zdroj: Karolína Průšová, tisková mluvčí města

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací

V nastavení souborů cookie na těchto webových stránkách je zvoleno „povolit soubory cookie“, abyste si mohli jejich prohlížení užít co nejlépe. Jestliže budete dále používat tyto webové stránky, aniž byste změnili nastavení souborů cookie, nebo kliknete na tlačítko „Přijmout“ níže, vyjadříte tak svůj souhlas s tímto nastavením.

Zavřít