14.2 C
Jindřichův Hradec
24.03. 2023
Články

O čem rozhodovali radní 10. února 2016?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 10. února 2016 sešli na své schůzi v kompletním sedmičlenném počtu.

  • Partnerství mezi městy Jindřichův Hradec a Sárospatak (Maďarsko) a městy Jindřichův Hradec a Dunajská Streda (Slovensko)

O čem rozhodovali radní 10. února 2016?Rada města po projednání souhlasila se záměrem uzavřít dohodu o partnerství mezi městem Jindřichův Hradec a městy Sárospatak (Maďarsko) a Dunajská Streda (Slovensko). Materiál bude k rozhodnutí předložený na únorovém zasedání zastupitelstva města.

Vzhledem k tomu, že je jak město Jindřichův Hradec, tak město Sárospatak společně zapojeno do projektu Rákóczi – Evropská kulturní cesta vzešel při první návštěvě tohoto města podnět od maďarské strany k přátelství obou měst v podobě partnerství. V pátek 19. února 2016 se v polské Jaroslawi uskuteční další konference k projektu za přítomnosti obou starostů, jak z města Jindřichův Hradec Stanislava Mrvky, tak města Sárospatak Janose Árose. Zde dojde k osobnímu setkání a dalšímu jednání o partnerství obou měst.

Dunajská Streda vyplynula z dlouholeté společné historie České republiky a Slovenska. Vzhledem k tomu, že Jindřichův Hradec ještě nemá své partnerské město na Slovensku, bylo naším záměrem zjistit, které z vhodných měst na Slovensku by mělo zájem o spolupráci. Oslovili jsme Dunajskou Stredu dopisem, v němž starosta města Jindřichův Hradec Stanislav Mrvka seznamuje primátora města Dunajská Streda se svým eventuálním záměrem navázat partnerskou spolupráci. Zoltán Hájos, primátor města Dunajské Stredy, nás informoval o tom, že ho městské zastupitelstvo na svém listopadovém zasedání pověřilo vedením dalších jednání,  která by směřovala k navázání partnerství obou měst.

  • Převzetí záštity nad Ústředním kolem komorní hry

Ve dnech 13. až 15. května 2016 organizuje Základní umělecká škola Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Ústřední kolo komorní hry s převahou smyčcových nástrojů. Celostátní kolo soutěže vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Rada města schválila převzetí záštity starostou města Stanislavem Mrvkou nad touto akcí.

  • Návrh veřejné zakázky – Oprava střechy školy nad pavilonem centrálních funkcí 5. ZŠ

Rada města po projednání schválila návrh zadání veřejné zakázky malého rozsahu z odboru školství na opravu střechy nad pavilonem centrálních funkcí v Základní škole Jindřichův Hradec III, Vajgar 692. Zakázka bude zahrnovat opravu střech nad pavilonem CF. V rámci opravy bude doplněna nová separační vrstva a zateplení polystyrenem. Bude položena nová folie. Dále bude provedena výměna atikových plechů, oprava vnitřních okapových svodů a bleskosvodů. Nedílnou součástí zakázky je i likvidace vzniklého odpadu v souladu s vyhláškou a hrubý úklid staveniště. Akce je zahrnuta v rozpočtu města na rok 2016.

  • Návrh veřejné zakázky – Úprava systému vytápění pavilonu MVD 5. ZŠ

Rada města schválila návrh zadání veřejné zakázky malého rozsahu z odboru školství na úpravu topného systému v pavilonu MVD Základní školy Jindřichův Hradec III, Vajgar 692. Zakázka bude zahrnovat úpravu topného systému v pavilonu MVD (místnosti výchovy a dílen). V rámci prováděných úprav budou topná tělesa doplněna novými termostatickými ventily a regulačními uzavíratelnými šroubeními. Termostatické ventily budou doplněny elektronickými hlavicemi pro ovládání teploty z centrálního místa. Pro dálkové ovládání teploty bude použita programově řízená regulace vytápění k individuální regulaci jednotlivých místností. Tato regulace navazuje na stávající regulaci ve strojovně topných okruhů. Veškeré mechanické práce budou provedeny bezjiskrovým způsobem s minimálním narušením dotčených místností školy. Součástí zakázky je i zaškolení obsluhy, likvidace vzniklého odpadu v souladu s vyhláškou a hrubý úklid pracoviště. Akce je zahrnuta v rozpočtu města na rok 2016.

  • Natáčení filmu v ulicích Komenského, Dobrovského

Rada města schválila jako vlastník komunikace zvláštní užívání a uzavírku místních komunikací č. 36c, 37c a 38c a chodníků č. 18d a 22d, za účelem filmového natáčení právnické osobě WILMA-FILM s.r.o. ve dnech 12. 3. 2016 až 15. 3. 2016. Toto schválení nenahrazuje rozhodnutí příslušných správních orgánů. Dále rada schválila provedení požadovaných úprav (demontáž moderních prvků včetně dopravních značek) s tím, že tyto práce a zároveň následné uvedení do původního stavu objedná na své náklady žadatel u Služby města Jindřichův Hradec. Ve dnech 14. 3. 2016 od 6:00 hodin do 15. 3. 2016 do 22:00 hodin bude vyhrazená plochy cca 300 m2 na parkovišti pod Muzeem fotografie a MOM za účelem parkování vozů s filmovou technikou a osobních automobilů od za cenu dohodou. Označení, organizaci a dohled na parkovišti si zajistí žadatel.

  • Vlajka pro Tibet

Město Jindřichův Hradec se dne 10. března 2016 připojí k akci „Vlajka pro Tibet“ formou vyvěšení tibetské vlajky, která vyjadřuje solidaritu se zemí, kde jsou již 57 let potlačována lidská práva. Vlajka bude viset na budově radnice v Klášterské ulici. Česká republika se aktivně připojila již v roce 1996, kdy vlajku vyvěsily první čtyři radnice. Jindřichův Hradec se připojil v roce 1998.

Zdroj: Karolína Průšová, tisková mluvčí města

Nejnovější články

Nahlédněte do praxe s přednáškami Fakulty managementu

Miloslav L

Soutěž v Domě gobelínů s názvem „TEXTILNÍ FANTAZIE“

Miloslav L

Jaro se blíží! | Fotila Amálie

Miloslav L