Aktuálně

O čem rozhodovali radní 11. září 2014?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 10. září 2014 sešli na své schůzi v osmičlenném počtu. Omluven byl Radim Staněk (ODS).

O čem rozhodovali radní 11. září 2014?Dotisk knihy “Jindřichův Hradec – Pod střechami domů”

V roce 2013 realizovalo město Jindřichův Hradec vydání knihy “Jindřichův Hradec – Pod střechami domů”. Kniha byla vydána a slavnostně pokřtěna v červenci 2013 při příležitosti Dne města a oslav 720 let první písemné zmínky o městě. Celkový náklad byl 1000 ks. Kniha se od července 2013 prodává v Informačním středisku města za cenu 390 Kč, zároveň je využívána k propagačním a prezentačním účelům města při příležitostech slavnostních přijetí starostou města nebo na veletrzích a výstavách cestovního ruchu. Vzhledem k velkému zájmu o tuto knihu rada města schválila zadání zakázky malého rozsahu na dotisk 500 ks knihy “Jindřichův Hradec – Pod střechami domů” panu Jiřímu Jabulkovi, Nakladatelství TYP České Budějovice za cenu 166 750,- Kč včetně DPH.

Poskytnutí finanční dotace na pořízení čtyřkolek

Dům dětí a mládeže Jindřichův Hradec provozuje dětské mobilní dopravní hřiště, které je vhodné zejména pro výuku základů dopravní výchovy dětí z mateřských škol. V letošním roce se uskutečnil první ročník dopravní soutěže pro děti z mateřských škol, ve které děti prokazovaly své vědomosti v oblasti dopravní výchovy a změřily své síly v jízdě zručnosti. Vzhledem k tomu, že dopravní hřiště slouží zejména k výuce dětí v předškolním věku, které mají ještě v mnoha případech problémy s rovnováhou a stabilitou, jsou pro jejich výuku nejvhodnější šlapací čtyřkolky. Rada města po projednání schválila poskytnutí finanční dotace ve výši 40 tisíc korun DDM Jindřichův Hradec na pořízení dětských čtyřkolek potřebných k vybavení dětského mobilního dopravního hřiště.

Návrhy zadání veřejných zakázek malého rozsahu

Bezpečnostní osvětlení přechodů 2. etapa
Předmětem zakázky je osazení bezpečnostního osvětlení dvou přechodů pro chodce v ulici Claudiusově (Bezručova a Scheinerova) a jednoho přechodu na sídlišti Vajgar (přes páteřní komunikaci u trojstřediska). Na přechodech budou osazena speciální svítidla pro osvětlení přecházejících chodců a provedeny potřebné stavební úpravy pro zajištění normové délky přechodů (vysazené chodníkové plochy).

Rekonstrukce prostranství u OD Merkur
Předmětem zakázky je provedení rekonstrukce plochy mezi objektem OD Merkur a objektem společnosti Teplospol na sídlišti Vajgar. Bude provedena kompletní výměna povrchu a podkladních vrstev, zřízena nová parkovací místa a upraveny návaznosti na okolní komunikační a ozeleněné plochy. Prostranství bude upraveno jako pěší zóna s vjezdem přes zvýšený práh, bude umožněno zásobování jednotlivých provozoven v objektech. Rozdílnými povrchy budou odlišeny plochy pro vozidla a plochy pro pěší.

Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému – zřízení nového kamerového bodu
Předmětem zakázky je dodávka a osazení nového kamerového bodu městského kamerového dohlížecího systému v prostoru kruhového objezdu u plaveckého bazénu na Jáchymově ulici. Kamera bude osazena na samostatný stožár uprostřed kruhového objezdu a bude monitorovat Jáchymovu ulici, kruhový objezd na silnici I/34, okolí plaveckého bazénu, parkoviště u Kauflandu a část sídliště Vajgar. Součástí zakázky bude rovněž přenosové zařízení a osazení monitoru do systému v objektu městské policie. Podkladem pro zadání je soupis požadovaného zařízení s technickými parametry. Na zakázku je přidělena dotace z programu prevence kriminality.

Informační panely pro měření rychlosti
Předmětem zakázky je pořízení 6 ks informačních panelů pro měření rychlosti vozidel na pozemních komunikacích včetně záznamu statistických údajů. Předpokládá se jejich trvalé osazení na již připravená připojovací místa v místních částech Děbolín, Horní Žďár, Otín a v ulicích Deštenská a Claudiusova. Stávající panely budou nadále přemísťovány dle harmonogramu na ostatní připojovací místa. Podkladem pro zadání je popis požadovaných zařízení s technickými parametry.

Aktualizace rozpočtového výhledu města Jindřichův Hradec na léta 2015 – 2017

Rada města po projednání souhlasila s návrhem aktualizovaného rozpočtového výhledu na léta 2015 – 2017 a požaduje předložit k projednání zastupitelstvu města. Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné údaje o příjmech a výdajích, údaje o dlouhodobých závazcích a pohledávkách a finančních zdrojích. Rozpočtový výhled města byl sestaven na základě analýzy vývoje jednotlivých položek rozpočtu v minulých pěti po sobě jdoucích letech a analýzy schváleného rozpočtu na rok 2014.

Zajištění pečovatelské služby pro město Jindřichův Hradec v roce 2015

Rada města po projednání schválila výběr nejvhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky Zajištění pečovatelské služby pro město Jindřichův Hradec v roce 2015 společnosti Ledax České Budějovice za cenu 0,50 Kč na 1 korunu přijatých a vyúčtovaných úhrad od klientů za poskytnuté služby a při zajištění 15 fakultativních činností a souhlasí s uzavřením smlouvy mezi městem a společností Ledax o poskytnutí příspěvku na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním pečovatelské služby v roce 2015 na území města Jindřichův Hradec. Konečné rozhodnutí o uzavření smlouvy je na zastupitelstvu města.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací

V nastavení souborů cookie na těchto webových stránkách je zvoleno „povolit soubory cookie“, abyste si mohli jejich prohlížení užít co nejlépe. Jestliže budete dále používat tyto webové stránky, aniž byste změnili nastavení souborů cookie, nebo kliknete na tlačítko „Přijmout“ níže, vyjádříte tak svůj souhlas s tímto nastavením.

Zavřít