-3.7 C
Jindřichův Hradec
8.02. 2023
Město J. Hradec

O čem rozhodovali radní 12. listopadu 2014?

Fotila Amálie Buřilová: Říjen na Jindřichohradecku ve fotografiiRadní města Jindřichův Hradec se ve středu 12. listopadu 2014 sešli na své schůzi v kompletním sedmičlenném počtu.

 • Užití znaku města v publikaci Uličník

Spolek Přátelé starého Jindřichova Hradce připravuje společně s Muzeem Jindřichohradecka publikaci „Uličník – historie jindřichohradeckých ulic“, která podrobně zachytí historický vývoj městských částí od historie až do současnosti. Kniha bude vydána ještě v tomto roce za finanční podpory Nadačního fondu rozvoje města Jindřichův Hradec. V této souvislosti rada města schválila užití znaku města Jindřichův Hradec v této publikaci.

 •  Užití znaku města na papírovém modelu Nežárecké věže

Tiskárna Dukase připravuje k vydání vystřihovací papírový model Nežárecké brány v Jindřichově Hradci. Součástí publikace kromě modelu jsou také textové a obrazové informace o předloze modelu a o městě. Vzhledem k tomu, že se jedná o formu propagačního materiálu, který je nápaditý a svým provedením neobvyklý a mohl by sloužit po jeho realizaci i jindřichohradeckému informačnímu středisku, schválila rada města užití znaku města na obálce papírového modelu Nežárecké brány.

 • Návrh zakladatele na volbu členů správní rady Muzea fotografie a MOM

Správní rada MF MOM má 6 členů. První členy jmenoval zakladatel, další členové jsou voleni správní radou na návrh zakladatele. Vzhledem k tomu, že dne 16. prosince 2014 uplyne funkční období všem prvním členům správní rady, souhlasila rada města po projednání, aby členy správní rady Muzea fotografie a moderních obrazových médií byli za zakladatele navrženi:

Stanislav Mrvka, starosta města

Bohumil Komínek, místostarosta města

Petra Blížilová, místostarostka města

Hynek Stříteský, zástupce Národního technického muzea v Praze, s nímž MFMOM úzce spolupracuje při tvorbě výstavy Moc médií

František Štangl, ředitel Jihočeského muzea v Českých Budějovicích

a Vlastimil Sítař, zástupce fotografické veřejnosti

Tento materiál bude předložen ke konečnému projednání zastupitelstvu města.

 •  Poskytnutí finanční dotace na pořádání basketbalových memoriálů

Rada města po projednání schválila poskytnutí finanční dotace Gymnáziu Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve výši 8 000 korun účelově určené na úhradu pronájmu městské sportovní haly a pořízením cen pro vítěze v souvislosti s pořádáním basketbalových Memoriálů Mgr. Karla Sedláře a Mgr. Jaroslava Beránka, které se uskuteční dne 14. listopadu 2014.

 • Návrh Obecně závazné vyhlášky 

Rada města po projednání souhlasila s obecně závaznou vyhláškou města Jindřichův Hradec č. 1/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Sazba místního poplatku je navržena ve stejné výši jako v roce 2014, tedy 500 Kč. Konečné rozhodnutí je na zastupitelstvu města.

 •  Harmonogram projednávání návrhu rozpočtu na rok 2015 

Rada města schválila harmonogram projednávání návrhu rozpočtu na rok 2015. Rada města projedná návrh rozpočtu poprvé dne 10. prosince 2014, poté bude návrh rozpočtu zaslán zastupitelům města a členům finančního výboru. Druhé čtení návrhu rozpočtu proběhne 7. ledna po pracovní schůzce zastupitelů města, která se uskuteční 6. ledna 2015. Dle harmonogramu bude návrh rozpočtu předložen zastupitelstvu města na jeho zasedání dne 28. ledna 2015.

 • Stanovení případů pro užívání závěsného odznaku členy zastupitelstva

Podle zákona o obcích má starosta města určené právo užívat závěsný odznak při významných příležitostech a občanských obřadech. Rada města může podle zákona stanovit, v kterých případech může tento odznak užívat jiný člen zastupitelstva města. Rada stanovila, že závěsný znak při významných příležitostech a občanských obřadech mohou užívat místostarosta města Bohumil Komínek a místostarostka města Petra Blížilová a pověřila členy Zastupitelstva města Jindřichův Hradec Jiřího Pravdu, Radima Staňka a Karla Matouška k úřednímu výkonu přijetí prohlášení snoubenců, že spolu vstupují do manželství a stanovila, že v těchto případech mohou užívat závěsný odznak.

 • Zřízení komisí rady města 

Rada města po projednání zřídila jako své iniciativní a poradní orgány:
– komisi pro zadávání veřejných zakázek
– dopravní komisi
– grantovou komisi

 •  Komise pro zadávání veřejných zakázek:

Bohumil Komínek (ČSSD), Vlastislav Pecka (ČSSD), Stanislav Beran (SNK ED), Zdeněk Čejka (ANO 2011), Petr Večeřa (TOP 09), Karel Drobil (ODS), Vladislav Paxa (VPM), Jiří Šenolt (KSČM), Ivan Šot (JčHK, ObK Jindřichův Hradec)

náhradníci: Miroslav Kadeřábek (ČSSD), Jiří Gantner (SNK ED), Jiří Holický (JčHK, ObK Jindřichův Hradec)

 •  Dopravní komise:

Bohumil Komínek (ČSSD), Petr Spatzierer (ČSSD), Jiří Dvořák (SNK ED), Viktor Schwarz (ANO 2011), Jan Jakub Hájek (TOP 09), Tomáš Blábolil (ODS), Vladimír Maryška (VPM), Stanislav Míka (KSČM), Petr Kašpar (Policie ČR), Luboš Müller (Městská policie), Vladimír Krampera (odb. rozvoje MěÚ), Zbyněk Heřman (odb. dopravy MěÚ)

 • Grantová komise:

Bohumil Komínek (ČSSD), Petra Blížilová (ČSSD), Radim Kvitský (ČSSD), Josef Vichr (SNK ED), Aglaia Vojtíšková (ANO 2011), Vojtěch Duba (TOP 09), Radim Staněk (ODS), Otakar Kinšt (VPM), Petra Ližanová (KSČM)

Zdroj: Karolína Průšová, tisková mluvčí

Nejnovější články

Zubní pohotovost

Miloslav L

Páni z Hradce

Miloslav L

O čem rozhodovali radní 21. června 2021 a program zastupitelstva

Miloslav L