Aktuálně

O čem rozhodovali radní 12. srpna 2015?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 12. srpna 2015 sešli na své schůzi v kompletním sedmičlenném počtu.

  • Spolupráce města a spolku Civis novus

civis novus logoRada města schválila spolupráci města Jindřichův Hradec a spolku Civis novus na zajištění akce festival pouličního umění Do klobouku, který se ve městě uskuteční ve dnech 17. až 21. srpna 2015. V této souvislosti rada schválila prodloužení doby živé hudební produkce spolku Civis novus na městské plovárně v pátek 21. srpna do 24:00 a povolila zábor veřejného prostranství na náměstí Míru (v pěší zóně a kolem sousoší), v Panské ulici (mezi Kozlovnou a textilem Housarovi) a v parku před zámkem (Dobrovského ulice) ve dnech konání festivalu.

  • Převzetí záštity nad akcí letců

Klub historie letectví pořádá letos již XXII. Setkání čs. válečných a poválečných letců v Jindřichově Hradci, které se uskuteční v sobotu 22. srpna 2015. V této souvislosti rada města schválila převzetí záštity starostou města Stanislavem Mrvkou nad touto akcí.

  • Převzetí záštity nad Květinovým odpolednem

Jindřichův Hradec, zámek, hrad, Vajgar, ilustračníRada města schválila převzetí záštity starostou města Stanislavem Mrvkou nad XIV. ročníkem Květinového odpoledne v Jindřichově Hradci, které se uskuteční 11. září 2015 od 11.00 hodin v prostorách vestibulu Kulturního domu Střelnice. V této souvislosti schválila také užití znaku města Jindřichův Hradec na propagačních materiálech spojených s touto akcí.

  • Zadání zakázky Okružní křižovatka Vídeňská

Předmětem zakázky jsou stavební úpravy křižovatky silnice II/128 a připojovací větve silnice I/34 v ulici Vídeňská, kde vznikne okružní křižovatka navazující na okružní křižovatku u nově budovaného Zahradního centra. Součástí jsou i úpravy navazujících chodníků, míst pro přecházení a veřejné osvětlení. Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky Okružní křižovatka Vídeňská uchazeči K – BUILDING CB České Budějovice za cenu 7 123 456 Kč bez DPH se lhůtou realizace 68 dnů. Investice bude financovaná ve spolupráci s Jihočeským krajem.

Návrhy zadání veřejných zakázek z odboru rozvoje:

  • Parkoviště Vajgar trojstředisko 1. etapa 

Předmětem zakázky jsou stavební úpravy parkovacích ploch na sídlišti Vajgar v prostoru mezi objektem tzv. trojstřediska a objektem výměníku. Bude provedena úprava povrchu ploch v části blíže ke trojstředisku a zřízení nových parkovacích stání za objektem trojstřediska.

  • Úprava prostranství u Merkuru

Předmětem zakázky jsou stavební úpravy ploch na sídlišti Vajgar v prostoru mezi objektem OD Merkur a objektem společnosti Teplospol. Na základě rozhodnutí o odkoupení pozemku před objektem bývalého kina došlo v souvislosti ke snížení rozsahu akce v letošním roce s tím, že následně bude řešena návaznost na úpravy odkoupeného pozemku. Bude provedeno odstranění stávající rozpadlé dlažby a betonového podkladu, úprava napojení navazujících chodníků, úprava veřejného osvětlení a nové povrchy, prostor bude řešen jako pěší zóna.

  • Třebického přístup k 741/II

Předmětem zakázky jsou stavební úpravy a rozšíření přístupové komunikace a parkovacích ploch před objekty č. p. 740 a 741/II v ulici Třebického. Stávající nezpevněné plochy pro parkování budou zpevněny vegetačními prvky a provedeno nové odvodnění.

  • Parkoviště Na Výsluní 

Předmětem zakázky je novostavba 20 parkovacích stání pro osobní vozidla podél vozovky místní komunikace Na Výsluní včetně úpravy ploch v rozhledových prostorách křižovatky ulic Na Výsluní a Václavská.

Zdroj: Karolína Průšová, tisková mluvčí města

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací

V nastavení souborů cookie na těchto webových stránkách je zvoleno „povolit soubory cookie“, abyste si mohli jejich prohlížení užít co nejlépe. Jestliže budete dále používat tyto webové stránky, aniž byste změnili nastavení souborů cookie, nebo kliknete na tlačítko „Přijmout“ níže, vyjadříte tak svůj souhlas s tímto nastavením.

Zavřít