6.9 C
Jindřichův Hradec
25.03. 2023
Články

O čem rozhodovali radní 12. srpna 2015?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 12. srpna 2015 sešli na své schůzi v kompletním sedmičlenném počtu.

  • Spolupráce města a spolku Civis novus

civis novus logoRada města schválila spolupráci města Jindřichův Hradec a spolku Civis novus na zajištění akce festival pouličního umění Do klobouku, který se ve městě uskuteční ve dnech 17. až 21. srpna 2015. V této souvislosti rada schválila prodloužení doby živé hudební produkce spolku Civis novus na městské plovárně v pátek 21. srpna do 24:00 a povolila zábor veřejného prostranství na náměstí Míru (v pěší zóně a kolem sousoší), v Panské ulici (mezi Kozlovnou a textilem Housarovi) a v parku před zámkem (Dobrovského ulice) ve dnech konání festivalu.

  • Převzetí záštity nad akcí letců

Klub historie letectví pořádá letos již XXII. Setkání čs. válečných a poválečných letců v Jindřichově Hradci, které se uskuteční v sobotu 22. srpna 2015. V této souvislosti rada města schválila převzetí záštity starostou města Stanislavem Mrvkou nad touto akcí.

  • Převzetí záštity nad Květinovým odpolednem

Jindřichův Hradec, zámek, hrad, Vajgar, ilustračníRada města schválila převzetí záštity starostou města Stanislavem Mrvkou nad XIV. ročníkem Květinového odpoledne v Jindřichově Hradci, které se uskuteční 11. září 2015 od 11.00 hodin v prostorách vestibulu Kulturního domu Střelnice. V této souvislosti schválila také užití znaku města Jindřichův Hradec na propagačních materiálech spojených s touto akcí.

  • Zadání zakázky Okružní křižovatka Vídeňská

Předmětem zakázky jsou stavební úpravy křižovatky silnice II/128 a připojovací větve silnice I/34 v ulici Vídeňská, kde vznikne okružní křižovatka navazující na okružní křižovatku u nově budovaného Zahradního centra. Součástí jsou i úpravy navazujících chodníků, míst pro přecházení a veřejné osvětlení. Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky Okružní křižovatka Vídeňská uchazeči K – BUILDING CB České Budějovice za cenu 7 123 456 Kč bez DPH se lhůtou realizace 68 dnů. Investice bude financovaná ve spolupráci s Jihočeským krajem.

Návrhy zadání veřejných zakázek z odboru rozvoje:

  • Parkoviště Vajgar trojstředisko 1. etapa 

Předmětem zakázky jsou stavební úpravy parkovacích ploch na sídlišti Vajgar v prostoru mezi objektem tzv. trojstřediska a objektem výměníku. Bude provedena úprava povrchu ploch v části blíže ke trojstředisku a zřízení nových parkovacích stání za objektem trojstřediska.

  • Úprava prostranství u Merkuru

Předmětem zakázky jsou stavební úpravy ploch na sídlišti Vajgar v prostoru mezi objektem OD Merkur a objektem společnosti Teplospol. Na základě rozhodnutí o odkoupení pozemku před objektem bývalého kina došlo v souvislosti ke snížení rozsahu akce v letošním roce s tím, že následně bude řešena návaznost na úpravy odkoupeného pozemku. Bude provedeno odstranění stávající rozpadlé dlažby a betonového podkladu, úprava napojení navazujících chodníků, úprava veřejného osvětlení a nové povrchy, prostor bude řešen jako pěší zóna.

  • Třebického přístup k 741/II

Předmětem zakázky jsou stavební úpravy a rozšíření přístupové komunikace a parkovacích ploch před objekty č. p. 740 a 741/II v ulici Třebického. Stávající nezpevněné plochy pro parkování budou zpevněny vegetačními prvky a provedeno nové odvodnění.

  • Parkoviště Na Výsluní 

Předmětem zakázky je novostavba 20 parkovacích stání pro osobní vozidla podél vozovky místní komunikace Na Výsluní včetně úpravy ploch v rozhledových prostorách křižovatky ulic Na Výsluní a Václavská.

Zdroj: Karolína Průšová, tisková mluvčí města

Nejnovější články

Nahlédněte do praxe s přednáškami Fakulty managementu

Miloslav L

Soutěž v Domě gobelínů s názvem „TEXTILNÍ FANTAZIE“

Miloslav L

Jaro se blíží! | Fotila Amálie

Miloslav L