Aktuálně

O čem rozhodovali radní 13. června 2018?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 13. června 2018 sešli na své schůzi v šestičlenném počtu. Omluven byl Vladislav Burian (SNK-ED).

  • Pokračování v projektu Potravinová a materiální pomoc II

V současné době je město Jindřichův Hradec zapojeno do projektu Ministerstva práce a sociálních věcí Potravinová a materiální pomoc II, jehož realizace je od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2018 a účelem projektu je zajištění potravinové a materiální pomoci nejchudším osobám. Město z projektu do současné doby podpořilo celkem 1258 osob. Za dobu trvání projektu bude poskytnuta potravinová a materiální pomoc v hodnotě 2 060 000 Kč. Ministerstvo práce a sociálních věcí městu nabídlo prodloužení projektu o dva roky, tedy do 30. 9. 2020. Vzhledem k tomu, že tento projekt pomáhá hlavně rodinám s dětmi, občanům na invalidním důchodu, matkám samoživitelkám a jiným potřebným osobám, schválila rada města pokračování projektu Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II s navýšením alokace finančních prostředků v celkové výši 1 950 000 Kč.

Zadání veřejných zakázek

  • Workoutové hřiště pod GVN

Předmětem zakázky je výstavba street workoutového hřiště – sestava hrazd, žebříků, žebřin, bradla a lavice včetně úpravy podkladních vrstev a s dopadovou plochou cca 90 m2 z EPDM granulátu. Součástí bude i dodávka informační tabule s provozním řádem. Podkladem pro zadání byl zpracovaný návrh sestavy jednotlivých prvků s výkazem výměr. Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu Workoutové hřiště pod GVN účastníkovi zadávacího řízení COLMEX s.r.o., Praha za cenu 460 715 Kč bez DPH.

  • Stavební úpravy a přístavba hvězdárny prof. F. Nušla

Předmětem zakázky je celková rekonstrukce a přístavba stávajícího objektu hvězdárny. V přístavbě bude umístěn nový vstup do objektu s hygienickým zařízením pro návštěvníky a přednáškový sál s planetáriem, ve stávajícím objektu bude umístěno zázemí pro personál, bude osazena nová pozorovací kopule a zastřešení jižní terasy, stávající kopule bude snesena a osazena na nízký sokl přímo na terénu pro možnost přístupu osob se sníženou pohyblivostí. V prostoru areálu budou provedeny terénní úpravy a zpevněné plochy. Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky Stavební úpravy a přístavba hvězdárny prof. Františka Nušla účastníkovi zadávacího řízení I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o., Kamenice nad Lipou za cenu 21 077 784,20 Kč bez DPH se lhůtou realizace 365 dnů.

Návrh zadání veřejné zakázky malého rozsahu

  • Osvětlení přechodu pro chodce Nábřeží Ladislava Stehny

Předmětem veřejné zakázky je vybudování bezpečnostního osvětlení přechodu pro chodce na Nábřeží Ladislava Stehny u křižovatky s ulicí Růžová. Na realizaci je přidělen grant Jihočeského kraje v částce 124 tis. Kč. Podkladem pro zadání je zpracovaná projektová dokumentace s výkazem výměr. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 131 tis. Kč bez DPH. Termíny realizace jsou 20. 8. 2018 až 31. 8. 2018. Rada města schválila návrh zadání veřejné zakázky malého rozsahu Osvětlení přechodu pro chodce Nábřeží Ladislava Stehny.

Zdroj: Karolína Průšová, tisková mluvčí města