14.2 C
Jindřichův Hradec
24.03. 2023
Články

O čem rozhodovali radní 14. ledna 2015?

Fotila Amálie Buřilová: Prosinec na Jindřichohradecku ve fotografiiRadní města Jindřichův Hradec se ve středu 14. ledna 2015 sešli na své schůzi v kompletním sedmičlenném počtu.

Sochu! Sochej! Sochejme! v Jindřichově Hradci

Spolek Civis novus pořádá ve dnech 23. až 25. ledna 2015 druhý ročník akce Sochu! Sochej! Sochejme! na náměstí Míru v Jindřichově Hradci. Akce bude zaměřena na výstavbu ledového chrámu, která bude probíhat před zraky návštěvníků. Po jeho dokončení se v chrámu odehraje divadelní představení. Dále bude vytvořený ledový bar, jehož nabídka horkých nápojů bude návštěvníkům k dispozici po celý víkend. Akce je zaměřena nejen na zapojení veřejnosti do společenského a kulturního dění ve městě, ale především na podporu cestovního ruchu a příliv a udržení turistů ve městě po celý víkend. Rada města schválila spolupráci města Jindřichův Hradec a spolku Civis novus na zajištění akce, povolila zábor veřejného prostranství pro umístění ledové instalace o rozměrech 4m x 4m a ponechání instalace na místě, dokud to počasí dovolí, na náměstí Míru v prostoru mezi květináči a dále pro umístění ledového baru s občerstvením o rozměrech 3m x 3m od 19. ledna 2015 do 26. ledna 2015 v blízkosti ledové instalace.

Smlouva o spolupráci

Rada města po projednání schválila uzavření trojstranné smlouvy o spolupráci mezi Národním technickým muzeem, Muzeem fotografie a moderních obrazových médií a městem Jindřichův Hradec. Smlouva je uzavírána v souvislosti s vytvořením stálé expozice v Muzeu fotografie a moderních obrazových médií s názvem „Moc médií“. V souvislosti s tímto muzeum uzavřelo s Národním technickým muzeem smlouvu o výpůjčce sbírkových předmětů. Tato trojstranná smlouva upravuje rámcově podmínky provozování a produkce zmíněné expozice.

Sazby nájemného a pachtovného uplatňované městem pro rok 2015

V návaznosti na informaci vydanou Českým statistickým úřadem, že průměrná meziroční míra inflace k 31. prosinci 2014 je 0,4 %, schválila rada města ceník sazeb nájemného a pachtovného uplatňovaného městem Jindřichův Hradec pro rok 2015 z pozemků a nebytových prostor v majetku města. Vzhledem k výši inflace je nájemné pro rok 2015 navrženo ve stejné výši jako v roce 2014 a u stávajících smluv není navrženo navyšování o inflaci. Nájemné za hrobová místa zůstává ve stejné výši 30,-Kč/m2/rok. Rada města schválila neuplatnění zvýšení nájemného u již uzavřených smluv o míru inflace roku 2014.

Ceník pro stanovení jednorázové úhrady za omezení vlastnického práva k nemovitostem ve vlastnictví města Jindřichův Hradec pro rok 2015

V návaznosti na informaci vydanou Českým statistickým úřadem, že průměrná meziroční míra inflace k 31. prosinci 2014 je 0,4 %, odbor správy majetku města předkládá radě města návrh ceníku pro stanovení jednorázové úhrady za omezení vlastnického práva k nemovitostem ve vlastnictví města J. Hradec. Vzhledem k výši inflace je cena za omezení vlastnických práv k nemovitostem navržena ve stejné výši jako v roce 2014. Rada města po projednání schválila ceník pro stanovení jednorázové úhrady za omezení vlastnického práva k nemovitostem ve vlastnictví města Jindřichův Hradec pro rok 2015.

Zdroj: Karolína Průšová, tisková mluvčí

Nejnovější články

Nahlédněte do praxe s přednáškami Fakulty managementu

Miloslav L

Soutěž v Domě gobelínů s názvem „TEXTILNÍ FANTAZIE“

Miloslav L

Jaro se blíží! | Fotila Amálie

Miloslav L