O čem rozhodovali radní 14. ledna 2015?

Fotila Amálie Buřilová: Prosinec na Jindřichohradecku ve fotografiiRadní města Jindřichův Hradec se ve středu 14. ledna 2015 sešli na své schůzi v kompletním sedmičlenném počtu.

Sochu! Sochej! Sochejme! v Jindřichově Hradci

Spolek Civis novus pořádá ve dnech 23. až 25. ledna 2015 druhý ročník akce Sochu! Sochej! Sochejme! na náměstí Míru v Jindřichově Hradci. Akce bude zaměřena na výstavbu ledového chrámu, která bude probíhat před zraky návštěvníků. Po jeho dokončení se v chrámu odehraje divadelní představení. Dále bude vytvořený ledový bar, jehož nabídka horkých nápojů bude návštěvníkům k dispozici po celý víkend. Akce je zaměřena nejen na zapojení veřejnosti do společenského a kulturního dění ve městě, ale především na podporu cestovního ruchu a příliv a udržení turistů ve městě po celý víkend. Rada města schválila spolupráci města Jindřichův Hradec a spolku Civis novus na zajištění akce, povolila zábor veřejného prostranství pro umístění ledové instalace o rozměrech 4m x 4m a ponechání instalace na místě, dokud to počasí dovolí, na náměstí Míru v prostoru mezi květináči a dále pro umístění ledového baru s občerstvením o rozměrech 3m x 3m od 19. ledna 2015 do 26. ledna 2015 v blízkosti ledové instalace.

Smlouva o spolupráci

Rada města po projednání schválila uzavření trojstranné smlouvy o spolupráci mezi Národním technickým muzeem, Muzeem fotografie a moderních obrazových médií a městem Jindřichův Hradec. Smlouva je uzavírána v souvislosti s vytvořením stálé expozice v Muzeu fotografie a moderních obrazových médií s názvem “Moc médií”. V souvislosti s tímto muzeum uzavřelo s Národním technickým muzeem smlouvu o výpůjčce sbírkových předmětů. Tato trojstranná smlouva upravuje rámcově podmínky provozování a produkce zmíněné expozice.

Sazby nájemného a pachtovného uplatňované městem pro rok 2015

V návaznosti na informaci vydanou Českým statistickým úřadem, že průměrná meziroční míra inflace k 31. prosinci 2014 je 0,4 %, schválila rada města ceník sazeb nájemného a pachtovného uplatňovaného městem Jindřichův Hradec pro rok 2015 z pozemků a nebytových prostor v majetku města. Vzhledem k výši inflace je nájemné pro rok 2015 navrženo ve stejné výši jako v roce 2014 a u stávajících smluv není navrženo navyšování o inflaci. Nájemné za hrobová místa zůstává ve stejné výši 30,-Kč/m2/rok. Rada města schválila neuplatnění zvýšení nájemného u již uzavřených smluv o míru inflace roku 2014.

Ceník pro stanovení jednorázové úhrady za omezení vlastnického práva k nemovitostem ve vlastnictví města Jindřichův Hradec pro rok 2015

V návaznosti na informaci vydanou Českým statistickým úřadem, že průměrná meziroční míra inflace k 31. prosinci 2014 je 0,4 %, odbor správy majetku města předkládá radě města návrh ceníku pro stanovení jednorázové úhrady za omezení vlastnického práva k nemovitostem ve vlastnictví města J. Hradec. Vzhledem k výši inflace je cena za omezení vlastnických práv k nemovitostem navržena ve stejné výši jako v roce 2014. Rada města po projednání schválila ceník pro stanovení jednorázové úhrady za omezení vlastnického práva k nemovitostem ve vlastnictví města Jindřichův Hradec pro rok 2015.

Zdroj: Karolína Průšová, tisková mluvčí

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací

V nastavení souborů cookie na těchto webových stránkách je zvoleno „povolit soubory cookie“, abyste si mohli jejich prohlížení užít co nejlépe. Jestliže budete dále používat tyto webové stránky, aniž byste změnili nastavení souborů cookie, nebo kliknete na tlačítko „Přijmout“ níže, vyjadříte tak svůj souhlas s tímto nastavením.

Zavřít