O čem rozhodovali radní 14. října 2015?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 14. října 2015 sešli na své schůzi v kompletním sedmičlenném počtu.

  • Operační plán zimní údržby 2015/2016

Jindřichův Hradec, zámek, hrad, Vajgar, ilustračníRada města po projednání schválila Operační plán zimní údržby 2015/2016 místních komunikací ve vlastnictví města Jindřichův Hradec. Do seznamu komunikací a zastávek byly přidány následující objekty: vozovka mezi Zahradním centrem a Vídeňskou ulici (okolo Madety) – I. pořadí; chodníky – Dolní Skrýchov (od zastávky od železničního přejezdu k domu čp. 9 – III. pořadí); zastávky: Políkno točna, Otín točna, Otín vilky, Otín rozcestí, Dolní Skrýchov točna a nádraží točna (u JHMD).

Zadání zakázky

  • Zastávky MHD “Otín vilky” a “Otín rozcestí”

Rada města schválila zadání zakázky na výstavbu nástupišť těchto zastávek MHD firmě Vlastislav Šenold, Kardašova Řečice za cenu 319 877,91 Kč bez DPH. Jedná se o stavební práce spočívající ve výstavbě dvou autobusových nástupišť ze silničních panelů a přístupového mostku z panelu u zastávky “Otín vilky” a ve výstavbě jednoho autobusového nástupiště ze silničních panelů u zastávky “Otín rozcestí”.

  • Zpracování Místního akčního plánu

Dne 1. září 2015 byla vyhlášena výzva na zpracování Místních akčních plánů (MAP) v území ORP Jindřichův Hradec. Realizace místních akčních plánů je součástí tzv. akce KLIMA, která je soustavou aktivit jdoucích napříč všemi specifickými cíli Prioritní osy 3 Operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání (OP VVV). KLIMA je akronym shrnující podstatné složky kvality škol – Kultura učení, Leadership, Inkluze, Metodická podpora učitele (Mentoring), Aktivizující formy učení.
Bez Místních akčních plánů nebudou moci základní školy a mateřské školy žádat o finanční prostředky z Integrovaných regionálních operačních programů a dalších dotačních programů. Pro zpracování MAP bude vytvořený realizační tým, který bude tvořený zástupci Místní akční skupiny, ORP, základních škol, mateřských škol, ostatních škol zvláštního určení, rodičů a odborníků, kteří budou posuzovat zpracované MAP v průběhu samotné tvorby, ale i na konci projektu. Zapojení jednotlivých škol musí schválit jejich zřizovatel. V této souvislosti rada města schválila zpracování Místního akčního plánu za území ORP Jindřichův Hradec Místní akční skupinou Česká Kanada a schválila zapojení jindřichohradeckých základních a mateřských škol do tvorby Místního akčního plánu na území ORP Jindřichův Hradec.

  • Úpravy městského hřbitova 3. etapa

Předmětem zakázky jsou úpravy stávající plochy před obřadní síní včetně nového odvodnění, úprava chodníku k zadnímu vchodu, rozšíření parkoviště před hřbitovem včetně přemístění části oplocení a vrat a vybudování nového chodníku podél parkoviště. Akce bude rozdělena na 2 části, v letošním roce budou provedeny úpravy uvnitř hřbitova a v roce 2016 úpravy parkoviště. Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu Úpravy městského hřbitova 3. etapa uchazeči Jindřichohradecké montáže, Jindřichův Hradec za cenu 1 689 991,35 Kč bez DPH.

  • Aktualizace Programu regenerace Městské památkové rezervace Jindřichův Hradec

Rada města po projednání souhlasila s předloženou aktualizací Programu regenerace Městské památkové rezervace Jindřichův Hradec a požaduje předložit materiál zastupitelstvu města ke schválení. Program regenerace je zpracován do roku 2017. V současné chvíli je navrhována pouze malá aktualizace, která spočívá v prostém zařazení dalších objektů, případně doplnění poznámek do seznamu akcí obnovy. Jinak zůstává celá koncepce regenerace stejná a struktura celého dokumentu se nemění. Potřebné je schválení zastupitelstvem města. Do tabulky Ostatní akce obnovy (dosud 47 položek) bude zařazený dům čp. 171/I, jehož obnovu připravuje oddělení bytového hospodářství. U domu čp. 6/I bude údaj “fasády” nahrazen údajem “postupná obnova”. Důvodem je zhoršující se stav domu, který nový majitel hodlá řešit.

  • Jmenování konkurzní komise pro konkurz

Rada města jmenovala v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích konkurzní komisi na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy Jindřichův Hradec II, Janderova 160 v tomto složení:

Bohumil Komínek, za zřizovatele školy – předseda komise

Sabina Langerová, za zřizovatele školy

Jana Palmová, za Krajský úřad České Budějovice:

Jitka Čechová, odborník v oblasti státní správy ve školství

Pavel Kún, pedagogický pracovník příslušné školy

Jana Fišerová, školní inspektorka České školní inspekce

Ondřej Šimek, člen školské rady příslušné školy


Zdroj: Karolína Průšová, tisková mluvčí města

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací

V nastavení souborů cookie na těchto webových stránkách je zvoleno „povolit soubory cookie“, abyste si mohli jejich prohlížení užít co nejlépe. Jestliže budete dále používat tyto webové stránky, aniž byste změnili nastavení souborů cookie, nebo kliknete na tlačítko „Přijmout“ níže, vyjadříte tak svůj souhlas s tímto nastavením.

Zavřít