7.2 C
Jindřichův Hradec
2.04. 2023
Články

O čem rozhodovali radní 14. října 2015?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 14. října 2015 sešli na své schůzi v kompletním sedmičlenném počtu.

  • Operační plán zimní údržby 2015/2016

Jindřichův Hradec, zámek, hrad, Vajgar, ilustračníRada města po projednání schválila Operační plán zimní údržby 2015/2016 místních komunikací ve vlastnictví města Jindřichův Hradec. Do seznamu komunikací a zastávek byly přidány následující objekty: vozovka mezi Zahradním centrem a Vídeňskou ulici (okolo Madety) – I. pořadí; chodníky – Dolní Skrýchov (od zastávky od železničního přejezdu k domu čp. 9 – III. pořadí); zastávky: Políkno točna, Otín točna, Otín vilky, Otín rozcestí, Dolní Skrýchov točna a nádraží točna (u JHMD).

Zadání zakázky

  • Zastávky MHD „Otín vilky“ a „Otín rozcestí“

Rada města schválila zadání zakázky na výstavbu nástupišť těchto zastávek MHD firmě Vlastislav Šenold, Kardašova Řečice za cenu 319 877,91 Kč bez DPH. Jedná se o stavební práce spočívající ve výstavbě dvou autobusových nástupišť ze silničních panelů a přístupového mostku z panelu u zastávky „Otín vilky“ a ve výstavbě jednoho autobusového nástupiště ze silničních panelů u zastávky „Otín rozcestí“.

  • Zpracování Místního akčního plánu

Dne 1. září 2015 byla vyhlášena výzva na zpracování Místních akčních plánů (MAP) v území ORP Jindřichův Hradec. Realizace místních akčních plánů je součástí tzv. akce KLIMA, která je soustavou aktivit jdoucích napříč všemi specifickými cíli Prioritní osy 3 Operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání (OP VVV). KLIMA je akronym shrnující podstatné složky kvality škol – Kultura učení, Leadership, Inkluze, Metodická podpora učitele (Mentoring), Aktivizující formy učení.
Bez Místních akčních plánů nebudou moci základní školy a mateřské školy žádat o finanční prostředky z Integrovaných regionálních operačních programů a dalších dotačních programů. Pro zpracování MAP bude vytvořený realizační tým, který bude tvořený zástupci Místní akční skupiny, ORP, základních škol, mateřských škol, ostatních škol zvláštního určení, rodičů a odborníků, kteří budou posuzovat zpracované MAP v průběhu samotné tvorby, ale i na konci projektu. Zapojení jednotlivých škol musí schválit jejich zřizovatel. V této souvislosti rada města schválila zpracování Místního akčního plánu za území ORP Jindřichův Hradec Místní akční skupinou Česká Kanada a schválila zapojení jindřichohradeckých základních a mateřských škol do tvorby Místního akčního plánu na území ORP Jindřichův Hradec.

  • Úpravy městského hřbitova 3. etapa

Předmětem zakázky jsou úpravy stávající plochy před obřadní síní včetně nového odvodnění, úprava chodníku k zadnímu vchodu, rozšíření parkoviště před hřbitovem včetně přemístění části oplocení a vrat a vybudování nového chodníku podél parkoviště. Akce bude rozdělena na 2 části, v letošním roce budou provedeny úpravy uvnitř hřbitova a v roce 2016 úpravy parkoviště. Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu Úpravy městského hřbitova 3. etapa uchazeči Jindřichohradecké montáže, Jindřichův Hradec za cenu 1 689 991,35 Kč bez DPH.

  • Aktualizace Programu regenerace Městské památkové rezervace Jindřichův Hradec

Rada města po projednání souhlasila s předloženou aktualizací Programu regenerace Městské památkové rezervace Jindřichův Hradec a požaduje předložit materiál zastupitelstvu města ke schválení. Program regenerace je zpracován do roku 2017. V současné chvíli je navrhována pouze malá aktualizace, která spočívá v prostém zařazení dalších objektů, případně doplnění poznámek do seznamu akcí obnovy. Jinak zůstává celá koncepce regenerace stejná a struktura celého dokumentu se nemění. Potřebné je schválení zastupitelstvem města. Do tabulky Ostatní akce obnovy (dosud 47 položek) bude zařazený dům čp. 171/I, jehož obnovu připravuje oddělení bytového hospodářství. U domu čp. 6/I bude údaj „fasády“ nahrazen údajem „postupná obnova“. Důvodem je zhoršující se stav domu, který nový majitel hodlá řešit.

  • Jmenování konkurzní komise pro konkurz

Rada města jmenovala v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích konkurzní komisi na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy Jindřichův Hradec II, Janderova 160 v tomto složení:

Bohumil Komínek, za zřizovatele školy – předseda komise

Sabina Langerová, za zřizovatele školy

Jana Palmová, za Krajský úřad České Budějovice:

Jitka Čechová, odborník v oblasti státní správy ve školství

Pavel Kún, pedagogický pracovník příslušné školy

Jana Fišerová, školní inspektorka České školní inspekce

Ondřej Šimek, člen školské rady příslušné školy


Zdroj: Karolína Průšová, tisková mluvčí města

Nejnovější články

Kino Počátky na duben 2023

Miloslav L

AR SERVIS hledá automechanika

Miloslav L

Čtyři roční období na jednom místě IV. | Fotila Amálie

Miloslav L