7.2 C
Jindřichův Hradec
2.04. 2023
Články

O čem rozhodovali radní 16. března 2016?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 16. března 2016 sešli na své schůzi v šestičlenném počtu. Omluven byl Jakub Rytíř (ANO 2011).

  • Vyhlášení konkurzu na vedoucí pracovní místo – ředitel/ředitelka Základní školy Jindřichův Hradec II, Janderova 160

2 ZŠ

Rada města vyhlásila v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů konkurz na vedoucí pracovní místo: – ředitel/ředitelka Základní školy Jindřichův Hradec II, Janderova 160. Termín podání přihlášky je do 8. dubna 2016 a rozhoduje poštovní razítko či razítko podatelny Městského úřadu Jindřichův Hradec. Předpokládaný nástup do funkce je 1. srpna 2016.

Návrhy zadání veřejných zakázek

  • Stezka pro chodce a cyklisty Vídeňská – zahradní centrum

Rada města po projednání schválila návrh zadání veřejné zakázky Stezka pro chodce a cyklisty Vídeňská – zahradní centrum, Jindřichův Hradec. Předmětem veřejné zakázky je výstavba stezky pro chodce a cyklisty mezi okružní křižovatkou Vídeňská a dále směrem k zahradnímu centru v délce 270 metrů se základní šířkou 3 metry.

  • Stavební úpravy dvorního traktu fasády 1. ZŠ Jindřichův Hradec

Předmětem veřejné zakázky je provedení oprav omítek, demontáž dotčených klempířských prvků a jejich nové provedení. Zároveň dojde k výměně stávajících dvojitých oken za nová okna dřevěná s izolačním dvojsklem. Termíny realizace jsou plánovány po dobu letních prázdnin, tak aby nebyl omezen provoz školy.

  • Výměna podlahy sálu KD Střelnice, Jindřichův Hradec

Předmětem zakázky je výměna podlahové krytiny včetně její povrchové úpravy a dále částečná výměna podlahového roštu v divadelním sále kulturního domu. Výše uvedená akce není zařazena v rozpočtu města na rok 2016, byla uvedena pod čarou s tím, že dojde k její realizaci v případě dobrého hospodářského výsledku roku 2015 – financování z hospodářského výsledku minulých let. Rada města schválila návrh zadání veřejné zakázky a požaduje předložit návrh rozpočtového opatření na zařazení a financování akce Výměna podlahy sálu Kulturního domu Střelnice Jindřichův Hradec z rozpočtu města na rok 2016. Předpokládaný termín realizace je červenec až srpen 2016.

  • Regulace vytápění v pavilonu MVD Základní školy Jindřichův Hradec III, Vajgar 692

Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky z odboru školství na regulaci topení v pavilonu místnosti výchovy a dílen (MVD) Základní školy Jindřichův Hradec III, Vajgar 692 firmě VALEK PVT, Otín za cenu 458 660,28 Kč včetně DPH se lhůtou realizace 29 dnů. Zakázka bude zahrnovat úpravu topného systému v pavilonu MVD 5. ZŠ Jindřichův Hradec III, Vajgar 692. V rámci prováděných úprav budou topná tělesa doplněna novými termostatickými ventily a regulačními uzavíratelnými šroubeními. Termostatické ventily budou doplněny elektronickými hlavicemi pro ovládání teploty z centrálního místa. Pro dálkové ovládání teploty bude použita programově řízená regulace vytápění k individuální regulaci jednotlivých místností. Tato regulace navazuje na stávající regulaci ve strojovně topných okruhů. Veškeré mechanické práce budou provedeny bezjiskrovým způsobem s minimálním narušením dotčených místností školy. Součástí zakázky je i zaškolení obsluhy, likvidace vzniklého odpadu v souladu s vyhláškou a hrubý úklid pracoviště. Akce je zahrnuta v rozpočtu města na rok 2016.

  • Oprava střechy nad pavilonem centrálních funkcí Základní školy Jindřichův Hradec III, Vajgar 692

Rada města schválila zadání veřejné zakázky z odboru školství na opravu střechy školy nad pavilonem CF Základní školy Jindřichův Hradec III, Vajgar 692 firmě EKISYS Jindřichův Hradec za cenu 788 086,31 Kč včetně DPH se lhůtou realizace 18 dnů. Zakázka bude zahrnovat opravu střech nad pavilonem CF (rozměr střechy pavilonu CF 28 m x 45,8m). V rámci opravy bude doplněna nová separační vrstva a zateplení polystyrenem. Bude položena nová folie. Dále bude provedena výměna atikových plechů, oprava vnitřních okapových svodů a bleskosvodů. Nedílnou součástí zakázky je i likvidace vzniklého odpadu v souladu s vyhláškou a hrubý úklid staveniště. Akce je zahrnuta v rozpočtu města na rok 2016.

Zdroj: Karolína Průšová, tisková mluvčí města

Nejnovější články

Kino Počátky na duben 2023

Miloslav L

AR SERVIS hledá automechanika

Miloslav L

Čtyři roční období na jednom místě IV. | Fotila Amálie

Miloslav L