6.7 C
Jindřichův Hradec
1.04. 2023
Články

O čem rozhodovali radní 18. března 2015?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 18. března 2015 sešli na své schůzi v kompletním sedmičlenném počtu.

Zadání zakázek

  • Oprava Nežárecké brány a západní fasády muzea

Jindřichův Hradec, zámek, hrad, Vajgar, ilustračníPředmětem veřejné zakázky je výměna střešní krytiny a oprava fasády Nežárecké brány včetně restaurování dvou erbovních znaků a kamenných prvků a dále oprava západní fasády objektu muzea. Bude provedena výměna krytiny včetně dílčí opravy krovu brány, odstranění nesoudržných částí fasády, doplnění omítkových vrstev a celkový nátěr. Podkladem pro zadání je zpracovaná projektová dokumentace s výkazem výměr. Předpokládáme zařazení této akce do Programu regenerace městské památkové rezervace. Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu Oprava Nežárecké brány a západní fasády muzea č. p. 19/I uchazeči SIKK stavební společnost Praha, za cenu 1 148 576,- Kč bez DPH.

  • Oprava fasády – přední část 7/I

Jedná se o opravu fasády domu na náměstí Míru, bude vyměněná výloha v nebytovém prostoru a dlažba v průjezdu domu. Dále bude provedeno statické zabezpečení stropu a klenby nad třetím nadzemním podlažím, balustrády domu a restaurování vybraných prvků. Oprava fasády a statické zabezpečení bude provedené dle projektové dokumentace a závazného stanoviska oddělení památkové péče. Jedná se o nemovitou kulturní památku. Tato oprava je zařazena do Programu regenerace Městské památkové rezervace Jindřichův Hradec pro rok 2015. Termín realizace je plánovaný od 30. března 2015 až 26. června 2015. Rada města schválila zadání veřejné zakázky firmě Jindřichohradecká stavební Jindřichův Hradec za cenu 938 997,00 Kč bez DPH.

Návrhy veřejných zakázek z odboru školství

  • Oprava nátěru podlahy malé tělocvičny 5. základní školy

Zakázka bude zahrnovat opravu nátěru malé tělocvičny a nářaďovny v 5. základní škole spočívající ve zbroušení stávající podlahy, opravě povrchu tmelením, doplnění chybějících lišt a nátěru lakem, jehož parametry odpovídají použití v tělocvičnách. Dále budou vytvořené obrysy hřišť na basketbal, volejbal a badminton v barvách a rozměrech dle jednotlivých sportovních svazů. Nedílnou součástí zakázky je i likvidace vzniklého odpadu v souladu s vyhláškou a hrubý úklid staveniště. Akce je zahrnuta v rozpočtu města na rok 2015.

  • Oprava střechy školy nad pavilonem MVD a U2 5. základní školy

Zakázka bude zahrnovat opravu střech nad pavilonem MVD a U2. V rámci opravy bude doplněna nová separační vrstva a zateplení polystyrenem. Bude položena nová folie. Dále bude provedena výměna atikových plechů, oprava vnitřních okapových svodů a bleskosvodů. Nedílnou součástí zakázky je i likvidace vzniklého odpadu v souladu s vyhláškou a hrubý úklid staveniště. Akce je zahrnuta v rozpočtu města na rok 2015.

  • Oprava střechy nad spojovacími chodbami k tělocvičně a nad šatnami u tělocvičen ve 4. základní škole

Zakázka bude zahrnovat opravu střech nad spojovacími chodbami k tělocvičně a nad šatnami u tělocvičen. V rámci opravy bude doplněna nová separační vrstva a zateplení polystyrenem. Bude položena nová folie. Dále bude provedena výměna atikových plechů, oprava vnitřních okapových svodů a bleskosvodů. Nedílnou součástí zakázky je i likvidace vzniklého odpadu v souladu s vyhláškou a hrubý úklid staveniště. Akce je zahrnuta v rozpočtu města na rok 2015.


  • Návrh zadání veřejné zakázky – Vybudování IT infrastruktury

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nového adresářového, poštovního a databázového serveru. Jedná se o instalaci těchto serverů do prostředí technologického centra městského úřadu, včetně převedení uživatelských účtů a dat ze stávajícího systému. Dále je požadováno vypracování detailní administrátorské dokumentace včetně zaškolení obsluhy (oddělení IT). Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu „Zvýšení úrovně IT podpory činností města Jindřichův Hradec“ spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu – oblast podpory: 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě, výzva 22. Akce je zařazena v rozpočtu města na rok 2015. Jindřichohradečtí radní schválili návrh zadání této veřejné zakázky.

  • Koncert Marie Koldové

Jihočeská hospodářská komora, Oblastní kancelář Jindřichův Hradec bude 14. května 2015 pořádat v refektáři Muzea fotografie a moderních obrazových médií koncert Marie Koldové – zpěvačky se širokým a rozmanitým vícejazyčným repertoárem (standardy-swing, chansony, oldies, muzikálové melodie) a mnoholetou profesionální praxí na reprezentativních místech, záoceánských pasažérských lodích v Evropě, USA a Kanadě. V této souvislosti radní města schválili užití znaku města na propagačních materiálech souvisejících s tímto koncertem.

  • 25 hodinový vytrvalostní závod

Pionýrská skupina Jindřichův Hradec bude ve dnech 9. a 10. května 2015 pořádat na Dětském dopravním hřišti v Jindřichově Hradci 25 hodinový vytrvalostní závod RC aut Short course 2WD v měřítku 1:10. V této souvislosti rada města schválila užití znaku města na propagačních materiálech spojených s touto akcí.

Nejnovější články

Kino Počátky na duben 2023

Miloslav L

AR SERVIS hledá automechanika

Miloslav L

Čtyři roční období na jednom místě IV. | Fotila Amálie

Miloslav L