Aktuálně

O čem rozhodovali radní 18. dubna 2018?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 18. dubna 2018 sešli na své schůzi v šestičlenném počtu. Omluven byl Jiří Pravda (ČSSD).

  • Souhlas s umístěním pamětní desky – Zuzana Růžičková

jindřichův hradec ilustrační

Rada města schválila umístění pamětní desky paní profesorky Zuzany Růžičkové, významné české klavíristky, cembalistky, hudební pedagožky, manželky hudebního skladatele Viktora Kalabise a čestné občanky Jindřichova Hradce, a to na objekt sídla Muzea Jindřichohradecka (Balbínovo náměstí), který je v majetku města Jindřichův Hradec. V současné době je na této budově umístěna pamětní deska PhDr. Jana Muka (při čelním pohledu vpravo) a pamětní deska Viktora Kalabise  (při čelním pohledu vlevo). Po konzultaci s památkáři by deska byla umístěna na fasádě objektu vlevo při vchodu do muzea, a to nad stávající pamětní deskou Viktora Kalabise. Záležitost umístění pamětní desky je rovněž projednána s vedením Muzea Jindřichohradecka. Pamětní deska by měla být vyrobena sochařem Václavem Fialou z granitu, prohnutá se zlacenými okraji a minimalistickým symbolem klaviatury. Zlacené okraje se navíc budou vázat k manželským zlatým snubním prstenům.  Slavnostní odhalení je plánováno na 13. 6. 2018 při příležitosti zahájení Jihočeského festivalu Concertino Praga.

Zadání veřejné zakázky z bytového hospodářství

  • Zastřešení lodžií a vstupů do domu č. p. 49/V a 50/V

Jedná se o nové lehké zastřešení balkonů posledního podlaží (12 ks) a o nové jednoduché přístřešky nad vstupy (7 ks) v přízemí do domu č. p. 49 a 50/V z toho důvodu, že dochází v zimních měsících k pádům zledovatělého sněhu z vrchních balkonů na chodníky. Touto úpravou dojde ke zlepšení užívání zmíněných balkonů (déšť, sníh). Nevzhledné dodatečné přístřešky a konstrukce na některých balkonech budou komplexně odstraněny. Termín realizace 10. září 2018 až 30. září 2018. Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu zastřešení lodžií a vstupů do domu č. p. 49/V a 50/V, ul. Větrná v Jindřichově Hradci firmě KOVO Mischnik Buk za cenu 424 363,00 Kč bez DPH se lhůtou realizace 21 dnů.

Zadání veřejných zakázek

  • Zpracování projektové dokumentace – Rekonstrukce Nábřeží Ladislava Stehny

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace celkové rekonstrukce nábřeží v úseku od křižovatky s ulicí Rybniční po křižovatku s ulicí Denisovou. Součástí je i rekonstrukce inženýrských sítí a světelného signalizačního zařízení, vytvoření nábřežní promenády a nový mobiliář. Realizace bude rozložena do let 2018 – 2019. Termín zpracování studie ve variantách řešení k projednání je stanoven do 30. 6. 2018. Rada města po projednání schválila zadání této veřejné zakázky účastníkovi zadávacího řízení WAY project, Jindřichův Hradec za cenu 1 224 000 Kč bez DPH.

  • Obnova rybníku na pozemku p. č. 57 v k.ú. Buk u Jindřichova Hradce

Předmětem zakázky je odstranění sedimentů, rekonstrukce hráze, vypouštěcího zařízení a bezpečnostního přelivu rybníku. Plošná výměra rybníku je 7 113 m2. Na akci je vydán příslib dotace z MZe ve výši 80 % uznatelných nákladů (bez odstranění sedimentů). Termín realizace je 1. 11. 2018 až 31. 10. 2019. Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky Obnova rybníku na pozemku p. č. 57 v k.ú. Buk u Jindřichova Hradce účastníkovi zadávacího řízení ZPS JH, Jindřichův Hradec za cenu 1 318 188,19 Kč bez DPH.

  • 1. ZŠ Štítného ulice – výměna oken boční fasády

Předmětem zakázky je výměna oken a částečná oprava s celkovým nátěrem východní fasády. Termín realizace je 25. 6. až 31. 8. 2018. Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky 1. ZŠ Štítného ulice – výměna oken boční fasády účastníkovi zadávacího řízení STAVISERVIS, Jindřichův Hradec za cenu 2 797 786 Kč bez DPH.

Návrh na dodavatele veřejných zakázek

  • Úprava školní zahrady 4. mateřské školy Jindřichův Hradec

Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky na úpravu školní zahrady 4. mateřské školy Jindřichův Hradec II, Röschova 1120, odloučené pracoviště Sládkova 742 firmě MOUČKA PS, Praha za cenu 963 265 Kč včetně DPH s lhůtou realizace 47 dnů. Předmětem zakázky je dokončení stavebních úprav školní zahrady 4. mateřské školy Jindřichův Hradec II, odloučené pracoviště Sládkova 742. Konkrétně se jedná o vybudování labyrintu s mlhovištěm a úpravu přilehlého stávajícího skladu zahradního nábytku. Nedílnou součástí zakázky jsou i terénní úpravy okolo nově vzniklé stavby, likvidace vzniklého odpadu v skladu s vyhláškou a hrubý úklid staveniště. Akce je zahrnuta v rozpočtu města na rok 2018.

  • Vybudování bezbariérového WC v budově 2. základní školy

Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky na vybudování bezbariérového WC v budově Základní školy Jindřichův Hradec II, Janderova 160 firmě MOUČKA PS, Praha za cenu 125 593,00 Kč včetně DPH se lhůtou realizace 24 dnů. Předmětem zakázky je vybudování bezbariérového WC pro tělesně postižené v budově Základní školy Jindřichův Hradec II, Janderova 160. Nedílnou součástí zakázky je i likvidace vzniklého odpadu v souladu s vyhláškou a hrubý úklid staveniště. Akce je zahrnuta v rozpočtu města na rok 2018.

  • Návrh na poskytnutí mimořádné dotace – 3. ZŠ Jindřichův Hradec

Rada města po projednání schválila poskytnutí mimořádné dotace ve výši 10 000 Kč Základní škole Jindřichův Hradec II, Jarošovská na částečnou úhradu nákladů spojených se zahraniční cestou do Dunajské Stredy – partnerské školy, kde by měli žáci a učitelé navštívit své přátele z partnerské školy v Dunajské Strede, Jilemnického ul., neboť v minulém roce bylo navázáno partnerství těchto dvou škol.

Zdroj: Karolína Průšová, tisková mluvčí města