10.2 C
Jindřichův Hradec
24.03. 2023
Články

O čem rozhodovali radní 18. května 2016?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 18. května 2016 sešli na své schůzi v šestičlenném počtu. Omluven byl Jakub Rytíř (ANO 2011).

Zadání veřejných zakázek

  • Jindřichův Hradec, zámek, hrad, Vajgar, ilustračníProjektová dokumentace – vyznačení cyklopiktogramů

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace na vyznačení cyklopiktogramů na komunikacích, kde není dostatek místa pro samotný cyklopruh. Jedná se o ulice Pražská (k ul. Miřiovského), Růžová, Jáchymova (směr k lesíku), Vídeňská (směr ke Zborovské) a Jarošovská (na souběžné komunikaci). Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky vyznačení cyklopiktogramů, Jindřichův Hradec uchazeči WAY project, Jindřichův Hradec za cenu 78 000 Kč bez DPH.

  • Rekonstrukce školy čp. 45 Radouňka

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy objektu bývalé školy zahrnující úpravy stávajících konstrukcí, provedení nových rozvodů (vodovod, plyn, vzduchotechnika, vytápění, splašková a dešťová kanalizace), nových podlah a sociálního zařízení. Součástí stavebních úprav bude zateplení objektu a oprava střešní krytiny. Stavba zahrnuje rovněž terénní úpravy včetně opravy oplocení a kamenné zídky. Rada města schválila zadání veřejné zakázky Rekonstrukce školy čp. 45 Radouňka uchazeči KOSTKA JH Jindřichův Hradec za cenu 5 433 058 Kč bez DPH s termínem realizace 264 dnů.

Návrh zadání veřejné zakázky

  • Chodník Dolní Radouň – 1. etapa výstavby

Předmětem veřejné zakázky je úprava stávající zastávky v prostoru křižovatky s místní komunikací. Součástí je i odstranění stávající čekárny a úprava přilehlého nástupiště včetně chodníku. Součástí stavebních prací není dodávka a montáž autobusového přístřešku. Předpokládaný termín realizace je 18. července 2016 až 19. srpna 2016.

  • Sběrný dvůr „U Cihelny“ Jindřichův Hradec

Předmětem veřejné zakázky je výstavba sběrného dvora ke zpětnému odběru, sběru, manipulaci a shromažďování odpadů. Stavební práce představují vybudování zpevněných ploch pro ukládání kontejnerů, komunikací pro vozidla a pro pěší, částečnou opravu stávajícího oplocení a vybudování nového. Součástí zpevněných ploch bude i dodávka dvou automatických závor a mostní automobilové váhy. Bude provedena rekonstrukce stávajícího objektu – vestavba administrativní části, sociálního zařízení, technické místnosti a skladu. Pro kontejnery dále bude vybudován ocelový přístřešek se sedlovou střechou s celkem deseti moduly šířky 5m. Součástí je vybudování splaškové a dešťové kanalizace, vodovodní přípojky, plynovodní přípojky, elektropřípojky, veřejného osvětlení a  kamerového systému. Předpokládaný termín realizace je 1. září 2016 až 29. září 2017.

  • Oprava oplocení okolo areálu 4. ZŠ

Předmětem zakázky je oprava oplocení okolo areálu Základní školy Jindřichův Hradec III, Vajgar 592. Bude provedená postupná demontáž plotových polí, jejich zkrácení a oprava. Dále bude prodloužená jednokřídlá branka o stávajících rozměrech. Celkem se oprava týká 86 ks plotových polí o rozměru 2990 x 1500, 3 ks plotových polí o rozměru 1120 x 1500, 1 ks pole 1750 x 1500 a 1 ks pole 1840 x 1500, 1 ks jednokřídlé branky a 1 ks dvoukřídlých vrat. Po opravě bude provedeno očistění jednotlivých plotových dílů, sloupků (92 ks), držáků plotových polí, vrat a branky a natření dvěma vrstvami nátěru alkytonovou barvou v odstínu dle požadavku ředitelky školy. Akce je zahrnuta v rozpočtu města na rok 2016.

  • Návrh na volbu předsedy osadního výboru v Buku

V místní části Buk se dne 7. května 2016 uskutečnila veřejná schůze, na které rezignoval na funkci předsedy osadního výboru pan Václav Korbel. Na schůzi byla zvolena nová členka osadního výboru tak, aby se naplnil stanovený počet členů a byl jednomyslně zvolen novým předsedou osadního výboru pan Václav Picka. Rada města vzala na vědomí rezignaci pana Václava Korbela na funkci předsedy osadního výboru v Buku a souhlasila s návrhem osadního výboru v Buku, aby se předsedou stal pan Václav Picka. Rada požaduje připravit volbu předsedy osadního výboru na zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec.

  • Užití znaku města

VI. Župa Boleslava Jablonského sdružených obcí baráčníků v Soběslavi pořádá 21. května 2016 v Kulturním domě města Soběslav oslavy 85. výročí založení VI. Župy. Město Jindřichův Hradec na tuto oslavu poskytlo drobné věcné dárky a zástupci baráčníků by rádi všechna města, která jim na oslavy přispěla, propagovali. V této souvislosti rada města schválila užití znaku města Jindřichův Hradec na velkoplošné obrazovce při zmiňovaných oslavách.

  • Akce pro děti „Běh pro zdraví“

ICM Jindřichův Hradec pořádá akci „Běh pro zdraví“ dne 1. června 2016 od 13:00 hodin v parku pod Gymnáziem V. Nováka. Jedná se o akci, kdy společně poběží děti a děti handicapované z Mateřské školy, Základní školy a Praktické školy Jindřichův Hradec. Společně vytvoří týmy, které budou soutěžit v běhu na čas o ceny. V této souvislosti rada města schválila zábor veřejného prostranství společnosti ICM Jindřichův Hradec v parku pod Gymnáziem V. Nováka v J. Hradci a převzetí záštity starostou města Ing. Stanislavem Mrvkou nad akcí „Běh pro zdraví“.

Zdroj: Karolína Průšová, tisková mluvčí města

Nejnovější články

Nahlédněte do praxe s přednáškami Fakulty managementu

Miloslav L

Soutěž v Domě gobelínů s názvem „TEXTILNÍ FANTAZIE“

Miloslav L

Jaro se blíží! | Fotila Amálie

Miloslav L