10.2 C
Jindřichův Hradec
22.03. 2023
Články

O čem rozhodovali radní 19. srpna 2015?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 19. srpna 2015 sešli na své schůzi v kompletním sedmičlenném počtu.

 • Úprava ceníku vstupného

Bazén a aquapark Jindřichův HradecRada města Jindřichův Hradec schválila úpravu ceníku vstupného na plaveckém bazénu a aquaparku společnosti Služby města Jindřichův Hradec s platností od 1. září 2015. Všechny druhy základního vstupného do vnitřních bazénů i aquaparku zůstávají zachovány ve stejné výši. Úprava se týká ceny za využívání drah v bazénu 25 metrů a zavedení zvýhodněného vstupného pro průvodce držitele průkazů ZTP/P (dosud vstup zdarma). Nově též bude zavedený poplatek za využívání ozvučení bazénu.

Návrhy zadání stavebních veřejných zakázek malého rozsahu

 • Zastávka a točna MHD Dolní Skrýchov 

Předmětem zakázky je vybudování konečné zastávky a točny MHD v místní části Dolní Skrýchov. Bude provedena výstavba nástupiště a točny včetně sjezdu ze silnice III/12833. Podkladem pro zadání je projektová dokumentace s výkazem výměr. Předpokládaný termín realizace je říjen až prosinec 2015.

 • Točna MHD Otín

Předmětem zakázky je vybudování konečné zastávky a točny MHD v místní části Otín v lokalitě za pneuservisem. Bude provedena úprava chodníku pro nástupiště a vybudování točny v prostoru mezi místní komunikací a potokem Řečička. Podkladem pro zadání je projektová dokumentace s výkazem výměr. Předpokládaný termín realizace je říjen až prosinec 2015.

 • Točna MHD Políkno

Předmětem zakázky je vybudování točny MHD v místní části Políkno. Bude provedena výstavba točny mezi silnicemi III/14811 a III/14814 včetně sjezdů, zastávka zůstane zachována stávající. Podkladem pro zadání je projektová dokumentace s výkazem výměr. Předpokládaný termín realizace je říjen až prosinec 2015.

 • Parkoviště Otín Jitka za prodejnou 

Předmětem zakázky je zřízení zpevněné plochy ze zatravňovacích tvárnic pro parkování vozidel za prodejnou Jednoty včetně úpravy stávajících kabelových vedení NN a SLP. Podkladem pro zadání je projektová dokumentace s výkazem výměr. Předpokládaný termín realizace je říjen až prosinec 2015.

 • Modernizace povrchu hřiště u plaveckého bazénu

Předmětem zakázky je modernizace povrchu tenisových kurtů u plaveckého bazénu. Stávající antukový povrch bude odstraněný, provedena podkladní betonová deska a umělý polyuretanový povrch. Podkladem pro zadání je projektová dokumentace s výkazem výměr. Předpokládaný termín realizace je říjen 2015 až červen 2016.

Návrhy zadání veřejných zakázek na zpracování projektových dokumentací

 • Zpracování projektové dokumentace – Základní technická vybavenost pro rodinné domy Zbuzany

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace na vybudování základní technické vybavenosti pro výstavbu rodinných domů na zastavitelných pozemcích v majetku města v lokalitě Zbuzany mezi stávající zástavbou ulic 9. května, Elišky Krásnohorské a Nové. Bude zpracovaný návrh rozmístění jednotlivých rodinných domů, dopravní řešení a napojení veškerých inženýrských sítí. Podkladem pro zadání bude snímek z mapy s vyznačením rozsahu řešeného území a požadavky na obsah zpracované projektové dokumentace

 • Zpracování projektové dokumentace – rekonstrukce kanalizace a vodovodu ulice arch. Teplého

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace celkové rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici arch. Teplého v úseku od Jarošovské k ulici U Plovárny. Stávající vodovod a kanalizace je na pokraji životnosti, dochází k častým poruchám a haváriím. Podkladem pro zadání bude snímek z mapy s vyznačením rozsahu řešeného úseku a dokumentace stávajících sítí od provozovatele.

 • Zpracování projektové dokumentace – rekonstrukce kanalizací Pod Kasárny

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace celkové rekonstrukce systému splaškové a dešťové kanalizace v lokalitě sídliště rodinných domů Pod Kasárny. V této lokalitě dochází při přívalových deštích k zaplavování suterénů rodinných domů a přetěžování přečerpávací stanice splaškových vod. Projektová dokumentace bude řešit zvýšení kapacity jednotlivých řadů a případně přesměrování průtoků do méně zatížených úseků. Podkladem pro zadání bude snímek z mapy s vyznačením rozsahu řešeného úseku a dokumentace stávajících sítí od provozovatele.

 • Nařízení města Jindřichův Hradec č. 2/2015

Rada města po projednání schválila Nařízení města Jindřichův Hradec č. 2/2015, kterým se mění nařízení města Jindřichův Hradec č. 1/2015, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD. Poslední věta Čl. VII platného tržního řádu uvádí, že v období od 1. listopadu do 31. března je zábor veřejného prostranství pod restauračními zahrádkami  zpoplatněn podle obecně závazné vyhlášky města Jindřichův Hradec, o místních poplatcích, v platném znění. Obecně závazná vyhláška města, která zpoplatnění záboru veřejného prostranství pod restauračními zahrádkami v uvedeném období zavedla, byla zrušena obecně závaznou vyhláškou č. 2/2015, proto poslední věta Čl. VII je s novou vyhláškou v rozporu a je tedy nutno uvedenou větu z tržního řádu odstranit, a to rovněž z důvodu, že v období od 1. listopadu do 31. března nejsou restaurační zahrádky provozovány.

 • Zastávka MHD „Ke Kanclovu“ – doplnění zastávkového přístřešku

Rada města po projednání schválila zadání zakázky na doplnění přístřešku na zastávce MHD Ke Kanclovu (dříve Lada) v Jarošovské ulici v J. Hradci firmě Služby města Jindřichův Hradec za cenu ve výši 131 122,90 Kč bez DPH. V současnosti je na této zastávce MHD jeden přístřešek, který byl instalován v roce 2013. S ohledem na to, že se v její blízkosti nachází několik průmyslových areálů, vyvstal požadavek na rozšíření nebo doplnění přístřešku na uvedené zastávce MHD.

Zdroj: Karolína Průšová, tisková mluvčí města

Nejnovější články

Házenkářky si přivezly z Kunovic těsnou prohru

Miloslav L

Příměstské tábory Svět Fantazie 2023

Miloslav L

Charita hledá dobrovolníky do nemocnice a centra sociálních služeb

Miloslav L