O čem rozhodovali radní 19. srpna 2015?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 19. srpna 2015 sešli na své schůzi v kompletním sedmičlenném počtu.

 • Úprava ceníku vstupného

Bazén a aquapark Jindřichův HradecRada města Jindřichův Hradec schválila úpravu ceníku vstupného na plaveckém bazénu a aquaparku společnosti Služby města Jindřichův Hradec s platností od 1. září 2015. Všechny druhy základního vstupného do vnitřních bazénů i aquaparku zůstávají zachovány ve stejné výši. Úprava se týká ceny za využívání drah v bazénu 25 metrů a zavedení zvýhodněného vstupného pro průvodce držitele průkazů ZTP/P (dosud vstup zdarma). Nově též bude zavedený poplatek za využívání ozvučení bazénu.

Návrhy zadání stavebních veřejných zakázek malého rozsahu

 • Zastávka a točna MHD Dolní Skrýchov 

Předmětem zakázky je vybudování konečné zastávky a točny MHD v místní části Dolní Skrýchov. Bude provedena výstavba nástupiště a točny včetně sjezdu ze silnice III/12833. Podkladem pro zadání je projektová dokumentace s výkazem výměr. Předpokládaný termín realizace je říjen až prosinec 2015.

 • Točna MHD Otín

Předmětem zakázky je vybudování konečné zastávky a točny MHD v místní části Otín v lokalitě za pneuservisem. Bude provedena úprava chodníku pro nástupiště a vybudování točny v prostoru mezi místní komunikací a potokem Řečička. Podkladem pro zadání je projektová dokumentace s výkazem výměr. Předpokládaný termín realizace je říjen až prosinec 2015.

 • Točna MHD Políkno

Předmětem zakázky je vybudování točny MHD v místní části Políkno. Bude provedena výstavba točny mezi silnicemi III/14811 a III/14814 včetně sjezdů, zastávka zůstane zachována stávající. Podkladem pro zadání je projektová dokumentace s výkazem výměr. Předpokládaný termín realizace je říjen až prosinec 2015.

 • Parkoviště Otín Jitka za prodejnou 

Předmětem zakázky je zřízení zpevněné plochy ze zatravňovacích tvárnic pro parkování vozidel za prodejnou Jednoty včetně úpravy stávajících kabelových vedení NN a SLP. Podkladem pro zadání je projektová dokumentace s výkazem výměr. Předpokládaný termín realizace je říjen až prosinec 2015.

 • Modernizace povrchu hřiště u plaveckého bazénu

Předmětem zakázky je modernizace povrchu tenisových kurtů u plaveckého bazénu. Stávající antukový povrch bude odstraněný, provedena podkladní betonová deska a umělý polyuretanový povrch. Podkladem pro zadání je projektová dokumentace s výkazem výměr. Předpokládaný termín realizace je říjen 2015 až červen 2016.

Návrhy zadání veřejných zakázek na zpracování projektových dokumentací

 • Zpracování projektové dokumentace – Základní technická vybavenost pro rodinné domy Zbuzany

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace na vybudování základní technické vybavenosti pro výstavbu rodinných domů na zastavitelných pozemcích v majetku města v lokalitě Zbuzany mezi stávající zástavbou ulic 9. května, Elišky Krásnohorské a Nové. Bude zpracovaný návrh rozmístění jednotlivých rodinných domů, dopravní řešení a napojení veškerých inženýrských sítí. Podkladem pro zadání bude snímek z mapy s vyznačením rozsahu řešeného území a požadavky na obsah zpracované projektové dokumentace

 • Zpracování projektové dokumentace – rekonstrukce kanalizace a vodovodu ulice arch. Teplého

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace celkové rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici arch. Teplého v úseku od Jarošovské k ulici U Plovárny. Stávající vodovod a kanalizace je na pokraji životnosti, dochází k častým poruchám a haváriím. Podkladem pro zadání bude snímek z mapy s vyznačením rozsahu řešeného úseku a dokumentace stávajících sítí od provozovatele.

 • Zpracování projektové dokumentace – rekonstrukce kanalizací Pod Kasárny

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace celkové rekonstrukce systému splaškové a dešťové kanalizace v lokalitě sídliště rodinných domů Pod Kasárny. V této lokalitě dochází při přívalových deštích k zaplavování suterénů rodinných domů a přetěžování přečerpávací stanice splaškových vod. Projektová dokumentace bude řešit zvýšení kapacity jednotlivých řadů a případně přesměrování průtoků do méně zatížených úseků. Podkladem pro zadání bude snímek z mapy s vyznačením rozsahu řešeného úseku a dokumentace stávajících sítí od provozovatele.

 • Nařízení města Jindřichův Hradec č. 2/2015

Rada města po projednání schválila Nařízení města Jindřichův Hradec č. 2/2015, kterým se mění nařízení města Jindřichův Hradec č. 1/2015, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD. Poslední věta Čl. VII platného tržního řádu uvádí, že v období od 1. listopadu do 31. března je zábor veřejného prostranství pod restauračními zahrádkami  zpoplatněn podle obecně závazné vyhlášky města Jindřichův Hradec, o místních poplatcích, v platném znění. Obecně závazná vyhláška města, která zpoplatnění záboru veřejného prostranství pod restauračními zahrádkami v uvedeném období zavedla, byla zrušena obecně závaznou vyhláškou č. 2/2015, proto poslední věta Čl. VII je s novou vyhláškou v rozporu a je tedy nutno uvedenou větu z tržního řádu odstranit, a to rovněž z důvodu, že v období od 1. listopadu do 31. března nejsou restaurační zahrádky provozovány.

 • Zastávka MHD “Ke Kanclovu” – doplnění zastávkového přístřešku

Rada města po projednání schválila zadání zakázky na doplnění přístřešku na zastávce MHD Ke Kanclovu (dříve Lada) v Jarošovské ulici v J. Hradci firmě Služby města Jindřichův Hradec za cenu ve výši 131 122,90 Kč bez DPH. V současnosti je na této zastávce MHD jeden přístřešek, který byl instalován v roce 2013. S ohledem na to, že se v její blízkosti nachází několik průmyslových areálů, vyvstal požadavek na rozšíření nebo doplnění přístřešku na uvedené zastávce MHD.

Zdroj: Karolína Průšová, tisková mluvčí města

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací

V nastavení souborů cookie na těchto webových stránkách je zvoleno „povolit soubory cookie“, abyste si mohli jejich prohlížení užít co nejlépe. Jestliže budete dále používat tyto webové stránky, aniž byste změnili nastavení souborů cookie, nebo kliknete na tlačítko „Přijmout“ níže, vyjadříte tak svůj souhlas s tímto nastavením.

Zavřít