Aktuálně

O čem rozhodovali radní 2. listopadu 2016?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 2. listopadu 2016 sešli na své schůzi v šestičlenném počtu. Omluven byl Jiří Pravda (ČSSD).

  • Návrh rozpočtu na rok 2017

Jindřichův Hradec, zámek, hrad, Vajgar, ilustračníNávrh rozpočtu na rok 2017 vychází z rozpočtového výhledu na roky 2016 – 2018 a z návrhu státního rozpočtu na rok 2017. Rada města se po projednání seznámila s návrhem rozpočtu na rok 2017 včetně všech příloh a požaduje předložit návrh rozpočtu na rok 2017 k dalšímu projednání radě města po pracovní schůzce k návrhu rozpočtu se zastupiteli města, ta se uskuteční dne 14. listopadu 2016.

  • Zadání veřejné zakázky malého rozsahu – digitalizace 2 kamerových bodů MKDS

V roce 2015 byla provedena digitalizace monitorovacího pracoviště městského kamerového dohlížecího systému (MKDS) ve služebně městské policie. Zároveň byly zřízeny 2 nové digitální kamerové body na křižovatce ulic Sládkova – Třebického a u vjezdu na parkovací plochu z ulice Miřiovského. Původní analogové kamerové body byly na systém napojeny pomocí převodníků s tím, že v následujících letech budou tyto body postupně nahrazeny digitální technologií.

Podle návrhu městské policie by v letošním roce měly být digitalizovány 2 nejstarší kamerové body na náměstí Míru a na náměstí Masarykově. Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu Digitalizace 2 kamerových bodů MKDS dodavateli JH Comp Jindřichův Hradec za cenu 380 000 Kč bez DPH.

  • Předložení žádostí do programu Ministerstva zemědělství Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obce

V říjnu byla ministerstvem zemědělství vyhlášena II. výzva k podání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích. Konec příjmu žádostí je stanoven na 30. listopadu 2016.

Odbor rozvoje má v rozpočtu na příští rok v Oddíle Vodní díla v zemědělské krajině zařazenou akci Buk-revitalizace soustavy rybníků. Pro tuto výzvu navrhuje odbor rozvoje podat čtyři samostatné projektové žádosti, a to na rybník p.č. 47, rybník p.č. 57, rybník p.č. 58 a rybník p.č. 38 v k.ú. Buk u Jindřichova Hradce. Jedná se o rybníky, které jsou součástí soustavy rybníků v Buku na které je již zpracována projektová dokumentace. Na první dva rybníky z této soustavy (p.č. 568 a p.č. 570) byla v dubnu 2016 podána žádost v  I. výzvě, posléze byla v červnu 2016 MZe přislíbena dotace a od 1. listopadu 2016 bude zahájena realizace.

Poskytnutá dotace činí na rekonstrukci/obnovu/odbahnění – max. 80 % z uznatelných nákladů stavebně-technologické části, max. však 2 miliony Kč na akci a zároveň max. do výše 250 Kč/m3 vytěženého sedimentu včetně všech souvisejících nákladů v případě odbahňování. V případě všech čtyř rybníků se bude jednat o odtěžení sedimentu (odbahnění) a dále vybudování bezpečnostních přelivů a rekonstrukci hrází.

Protože rybníky jsou součástí kaskády, je nezbytné provádět revitalizaci postupně směrem shora dolů, proto budou termíny realizace u jednotlivých rybníků do žádostí rozloženy do let 2017 – 2020, jak umožňují podmínky dotačního programu.

Rada města po projednání souhlasila s předložením projektových žádostí na obnovu rybníků p.č. 47, p.č. 57, p.č. 58 a p.č. 38 k. ú. v Buk u Jindřichova Hradce do programu Ministerstva zemědělství Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích a v případě přidělení dotace s realizací v období 2017-2020 a požaduje předložit návrh zastupitelstvu města k rozhodnutí.

Zdroj: Karolína Průšová, tisková mluvčí města

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací

V nastavení souborů cookie na těchto webových stránkách je zvoleno „povolit soubory cookie“, abyste si mohli jejich prohlížení užít co nejlépe. Jestliže budete dále používat tyto webové stránky, aniž byste změnili nastavení souborů cookie, nebo kliknete na tlačítko „Přijmout“ níže, vyjádříte tak svůj souhlas s tímto nastavením.

Zavřít