-4 C
Jindřichův Hradec
5.02. 2023
Články

O čem rozhodovali radní 2. prosince 2015?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 2. prosince 2015 sešli na své schůzi v kompletním sedmičlenném počtu.

  • Jmenování ředitele 2. základní školy

Jindřichův Hradec, zámek, hrad, Vajgar, ilustračníRada města po projednání jmenovala paní Jiřinu Menclovou na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy Jindřichův Hradec II, Janderova 160 s účinností od 1. 2. 2016 do dne předcházejícího dni jmenování ředitele na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy Jindřichův Hradec II, Janderova 160, který bude vybrán na základě výsledků příslušného konkurzního řízení.

  • Kalkulace cen pro vodné a stočné pro rok 2016

Město má se společností ČEVAK uzavřenou smlouvu o nájmu vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu a jiného vodohospodářského majetku města Jindřichův Hradec. Společnost ČEVAK předložila, podle čl. 31 nájemní smlouvy, pronajímateli návrh na cenu vodného a stočného pro rok 2016. Navrhovaná cena vodného a stočného je stejná jako v letošním roce.

Rada města po projednání schválila cenu vodného a stočného pro rok 2016 dle předložené kalkulace:
– vodné 34,29 Kč/m3 bez DPH
– stočné 28,07 Kč/m3 bez DPH
Úhrada vodného a stočného bude ve dvousložkové formě.

  • Zavedení a používání jízdenky JIKORD plus

Město Jindřichův Hradec bylo vyzváno k připojení se ke spolupráci při zavedení a používání jízdenky JIKORD plus, která bude platná od 1. 1. 2016. Jízdenka JIKORD plus je jednodenní jízdenka, která bude akceptována jednotlivými dopravci, umožní snadnější cestování v regionu prostřednictvím jednotlivých dopravců, bez toho aniž by bylo nutné u každého dopravce kupovat jednotlivé jízdenky.

Cena jízdenky JIKORD plus činí 250 Kč a je zaručena celou dobou trvání smlouvy (od 1. 1. 2016 do 2. 12. 2019).

Platnost jízdenky začíná v den vyznačení data na jízdence a končí ve 3.00 hodiny ráno v den následující. Vztahuje se v pracovní den na  1 osobu + 1 dítě do 15 let v SO, NE, svátky 2 osoby + 3 děti do 15 let.

Rada města po projednání schválila připojení se města Jindřichův Hradec jako vedlejšího účastníka uzavřené smlouvy o spolupráci při zavedení a používání jízdenky JIKORD plus mezi smluvními stranami, které jsou JIKORD s.r.o., dopravci, vedlejší účastníci a Jihočeský kraj.

  • Podmínky pro zřízení vyhrazeného parkoviště v územním obvodu města Jindřichův Hradec osobám těžce zdravotně postiženým

Rada města po projednání schválila Pravidla pro zřízení vyhrazeného parkoviště v územním obvodu města Jindřichův Hradec osobám těžce zdravotně postiženým dle přiloženého návrhu s účinností od 1. 1. 2016.

  • Zabezpečení vstupů do objektů mateřských a základních škol

V rámci této zakázky bude provedeno elektronické zabezpečení a kamerové a čipové monitorování vstupů do těchto škol: 1. MŠ obě pracoviště, 2. MŠ obě pracoviště, 3. MŠ obě pracoviště, 4. MŠ obě pracoviště, Základní škola Jindřichův Hradec II, Janderova 160, Základní škola Jindřichův Hradec II, Jarošovská 746, Základní škola Jindřichův Hradec III, Vajgar 692 a Základní škola Jindřichův Hradec V, Větrná 54. Rozsah jednotlivých úprav bude specifikován v položkovém rozpočtu pro jednotlivá pracoviště. Součástí zakázky bude zaškolení obsluhy, likvidace vzniklého odpadu v souladu s vyhláškou a hrubý úklid pracovišť. Akce je zahrnuta v rozpočtu města na rok 2015.

Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky na zabezpečení vstupů do MŠ a ZŠ zřizovaných městem Jindřichův Hradec firmě SVM Digital Jindřichův Hradec za cenu 1 081 360,06 Kč včetně DPH, s lhůtou realizace 17 dnů (7. – 23. 12. 2015) a záruční dobou 60 měsíců.

Zdroj: Karolína Průšová, tisková mluvčí města

Nejnovější články

Meziváleční sochaři – Václav Neubauer (část 2) | Jindřichohradecké sochy a památníky

Miloslav L

Veřejné bruslení – únor 2023

Miloslav L

Bowling 22 – Bar | Klub | Bowling

Miloslav L