7.5 C
Jindřichův Hradec
26.03. 2023
Články

O čem rozhodovali radní 2. září 2015?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 2. září 2015 sešli na své schůzi v kompletním sedmičlenném počtu.

 • Zpracování projektové dokumentace – Sběrný dvůr v lokalitě U Cihelny

Jindřichův Hradec, zámek, hrad, Vajgar, ilustračníRada města po projednání schválila zadání zakázky Sběrný dvůr v lokalitě U Cihelny – zpracování projektové dokumentace firmě P-atelier JH, Jindřichův Hradec za cenu 367 650 Kč bez DPH. V lokalitě U Cihelny je řešena celková plocha 4 212 m2. Stávající objekt o ploše cca 400 m2 bude využit jako provozní prostory pro obsluhu a zejména pro skladování nebezpečných a dalších odpadů, které je  nutné skladovat v uzavřených prostorách. Přístřešek na otevřené kontejnery bude mít plochu 745 m2 (20 kontejnerů), výměra zpevněné plochy činí celkem 2 855 m2. Dále je řešena splašková a dešťová kanalizace včetně lapolu a vodovodní přípojka.

Zadání veřejných zakázek z odboru rozvoje:

 • Úprava vjezdu do areálu Služeb města

Předmětem veřejné zakázky je vybudování nového samostatného vjezdu do areálu Služeb města na Jiráskově předměstí, úprava vjezdu do areálu ČEVAKu a oplocení rozdělující oba areály. Podkladem pro zadání je zpracovaná projektová dokumentace s výkazem výměr, která byla v průběhu zpracování konzultována s oběma provozovateli areálů. Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky Úprava vjezdu do areálu Služeb města uchazeči I. Kamenická stavební a obchodní firma, Kamenice nad Lipou za cenu 3 370 097,64 Kč bez DPH se lhůtou realizace 64 dnů.

 • Rekonstrukce ulice U Trati 

Předmětem zakázky je celková rekonstrukce ulice U Trati – výměna vodovodu a kanalizace včetně přípojek, výměna veřejného osvětlení, kompletní nová konstrukce vozovky a chodníku s živičným povrchem. Budou provedeny i nutné úpravy ostatních podzemních vedení. Rada města schválila zadání veřejné zakázky Rekonstrukce ulice U Trati uchazeči Radouňská vodohospodářská společnost, Jindřichův Hradec za cenu 3 085 000 Kč bez DPH se lhůtou realizace 35 dnů.

 • Doplnění komise pro zadávání veřejných zakázek

Rada města po projednání na základě rezignace Jiřího Holického ho odvolala z funkce náhradníka komise pro zadávání veřejných zakázek a jmenovala náhradníkem komise pro zadávání veřejných zakázek Miladu Petrů.

 • Umístění filmové techniky

Rada města po projednání schválila vyhrazení plochy cca 150 m2 v ulici Za Kostelem v době od 7. září 2015 6:00 hodin do 10. září 2015 23:00 hodin a na parkovišti u nemocnice dne 6. září 2015 v době od 6:00 hodin do 23:00 hodin společnosti CINEART TV Prague Praha 4 za účelem umístění filmové techniky za cenu dohodou ve výši 18 000 Kč. Označení, organizaci a dohled na parkovišti si zajistí žadatel.

 • Záměr pronájmu – Volný byt č. 11 v č. p. 708/III, Vajgar

Rada města schválila zveřejnění záměru města – pronájem bytu č. 11 v č. p. 708/III, sídl. Vajgar v Jindřichově Hradci takto:

 1. formou nabídkového řízení – obálková metoda, minimální nabídková cena nájemného 53,49 Kč/ m2/měsíc,
 2. nájemní smlouva na dobu určitou, a to do 31. 12. 2019
 3. podmínky žádosti:
  a) žadatel je starší osmnácti let
  b) žadatel nebo osoba žijící ve společné domácnosti není nájemcem jiného bytu ve vlastnictví města J. Hradec a nemá ve vlastnictví byt nebo nemovitost s volným bytem (čestné prohlášení)
  c) trvalý pobyt nebo pobyt (čestné prohlášení) v Jindřichově Hradci minimálně dva roky
  d) žadatel nebo osoba žijící s ním ve společné domácnosti má vyrovnány veškeré závazky vůči městu J. Hradec, jím zřízeným právnickým osobám a organizačním složkám, případně jsou závazky smluvně zajištěny a žadatel podmínky takové smlouvy plní
  e) bezdlužnost u dodavatelů elektrické energie a zemního plynu (čestné prohlášení)
  f) žadatel doloží schopnost úhrady navrhovaného nájemného
  g) žadatel složí kauci ve výši 4 500,-Kč při podání nabídky na účet č. 6015-0603140379/0800, VS 38, která bude započtena jako záloha na nájemné. Pokud zájemce neuzavře nájemní smlouvu v termínu, připadne ve prospěch města, nevybranému zájemci bude kauce vrácena
 • Záměr pronájmu – Volný byt č. 6 v č. p. 160/I, nám. Míru

Rada města schválila zveřejnění záměru města – pronájem bytu č. 6 v č. p. 160/I, nám. Míru v Jindřichově Hradci takto:

 1. formou nabídkového řízení – obálková metoda, minimální nabídková cena nájemného 32,50 Kč/ m2/měsíc,
 2. nájemní smlouva na dobu určitou, a to do 31. 12. 2019
 3. podmínky žádosti:
  a) žadatel je starší osmnácti let
  b) žadatel nebo osoba žijící ve společné domácnosti není nájemcem jiného bytu ve vlastnictví města J. Hradec a nemá ve vlastnictví byt nebo nemovitost s volným bytem (čestné prohlášení)
  c) trvalý pobyt nebo pobyt (čestné prohlášení) v Jindřichově Hradci minimálně dva roky
  d) žadatel nebo osoba žijící s ním ve společné domácnosti má vyrovnány veškeré závazky vůči městu J. Hradec, jím zřízeným právnickým osobám a organizačním složkám, případně jsou závazky smluvně zajištěny a žadatel podmínky takové smlouvy plní
  e) bezdlužnost u dodavatelů elektrické energie a zemního plynu (čestné prohlášení)
  f) žadatel doloží schopnost úhrady navrhovaného nájemného
  g) žadatel složí kauci ve výši 8 500,-Kč při podání nabídky na účet č. 6015-0603140379/0800, VS 38, která bude započtena jako záloha na nájemné. Pokud zájemce neuzavře nájemní smlouvu v termínu, připadne ve prospěch města, nevybranému zájemci bude kauce vrácena

Zdroj: Karolína Průšová, tisková mluvčí města

Nejnovější články

Nahlédněte do praxe s přednáškami Fakulty managementu

Miloslav L

Soutěž v Domě gobelínů s názvem „TEXTILNÍ FANTAZIE“

Miloslav L

Jaro se blíží! | Fotila Amálie

Miloslav L