O čem rozhodovali radní 2. září 2015?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 2. září 2015 sešli na své schůzi v kompletním sedmičlenném počtu.

 • Zpracování projektové dokumentace – Sběrný dvůr v lokalitě U Cihelny

Jindřichův Hradec, zámek, hrad, Vajgar, ilustračníRada města po projednání schválila zadání zakázky Sběrný dvůr v lokalitě U Cihelny – zpracování projektové dokumentace firmě P-atelier JH, Jindřichův Hradec za cenu 367 650 Kč bez DPH. V lokalitě U Cihelny je řešena celková plocha 4 212 m2. Stávající objekt o ploše cca 400 m2 bude využit jako provozní prostory pro obsluhu a zejména pro skladování nebezpečných a dalších odpadů, které je  nutné skladovat v uzavřených prostorách. Přístřešek na otevřené kontejnery bude mít plochu 745 m2 (20 kontejnerů), výměra zpevněné plochy činí celkem 2 855 m2. Dále je řešena splašková a dešťová kanalizace včetně lapolu a vodovodní přípojka.

Zadání veřejných zakázek z odboru rozvoje:

 • Úprava vjezdu do areálu Služeb města

Předmětem veřejné zakázky je vybudování nového samostatného vjezdu do areálu Služeb města na Jiráskově předměstí, úprava vjezdu do areálu ČEVAKu a oplocení rozdělující oba areály. Podkladem pro zadání je zpracovaná projektová dokumentace s výkazem výměr, která byla v průběhu zpracování konzultována s oběma provozovateli areálů. Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky Úprava vjezdu do areálu Služeb města uchazeči I. Kamenická stavební a obchodní firma, Kamenice nad Lipou za cenu 3 370 097,64 Kč bez DPH se lhůtou realizace 64 dnů.

 • Rekonstrukce ulice U Trati 

Předmětem zakázky je celková rekonstrukce ulice U Trati – výměna vodovodu a kanalizace včetně přípojek, výměna veřejného osvětlení, kompletní nová konstrukce vozovky a chodníku s živičným povrchem. Budou provedeny i nutné úpravy ostatních podzemních vedení. Rada města schválila zadání veřejné zakázky Rekonstrukce ulice U Trati uchazeči Radouňská vodohospodářská společnost, Jindřichův Hradec za cenu 3 085 000 Kč bez DPH se lhůtou realizace 35 dnů.

 • Doplnění komise pro zadávání veřejných zakázek

Rada města po projednání na základě rezignace Jiřího Holického ho odvolala z funkce náhradníka komise pro zadávání veřejných zakázek a jmenovala náhradníkem komise pro zadávání veřejných zakázek Miladu Petrů.

 • Umístění filmové techniky

Rada města po projednání schválila vyhrazení plochy cca 150 m2 v ulici Za Kostelem v době od 7. září 2015 6:00 hodin do 10. září 2015 23:00 hodin a na parkovišti u nemocnice dne 6. září 2015 v době od 6:00 hodin do 23:00 hodin společnosti CINEART TV Prague Praha 4 za účelem umístění filmové techniky za cenu dohodou ve výši 18 000 Kč. Označení, organizaci a dohled na parkovišti si zajistí žadatel.

 • Záměr pronájmu – Volný byt č. 11 v č. p. 708/III, Vajgar

Rada města schválila zveřejnění záměru města – pronájem bytu č. 11 v č. p. 708/III, sídl. Vajgar v Jindřichově Hradci takto:

 1. formou nabídkového řízení – obálková metoda, minimální nabídková cena nájemného 53,49 Kč/ m2/měsíc,
 2. nájemní smlouva na dobu určitou, a to do 31. 12. 2019
 3. podmínky žádosti:
  a) žadatel je starší osmnácti let
  b) žadatel nebo osoba žijící ve společné domácnosti není nájemcem jiného bytu ve vlastnictví města J. Hradec a nemá ve vlastnictví byt nebo nemovitost s volným bytem (čestné prohlášení)
  c) trvalý pobyt nebo pobyt (čestné prohlášení) v Jindřichově Hradci minimálně dva roky
  d) žadatel nebo osoba žijící s ním ve společné domácnosti má vyrovnány veškeré závazky vůči městu J. Hradec, jím zřízeným právnickým osobám a organizačním složkám, případně jsou závazky smluvně zajištěny a žadatel podmínky takové smlouvy plní
  e) bezdlužnost u dodavatelů elektrické energie a zemního plynu (čestné prohlášení)
  f) žadatel doloží schopnost úhrady navrhovaného nájemného
  g) žadatel složí kauci ve výši 4 500,-Kč při podání nabídky na účet č. 6015-0603140379/0800, VS 38, která bude započtena jako záloha na nájemné. Pokud zájemce neuzavře nájemní smlouvu v termínu, připadne ve prospěch města, nevybranému zájemci bude kauce vrácena
 • Záměr pronájmu – Volný byt č. 6 v č. p. 160/I, nám. Míru

Rada města schválila zveřejnění záměru města – pronájem bytu č. 6 v č. p. 160/I, nám. Míru v Jindřichově Hradci takto:

 1. formou nabídkového řízení – obálková metoda, minimální nabídková cena nájemného 32,50 Kč/ m2/měsíc,
 2. nájemní smlouva na dobu určitou, a to do 31. 12. 2019
 3. podmínky žádosti:
  a) žadatel je starší osmnácti let
  b) žadatel nebo osoba žijící ve společné domácnosti není nájemcem jiného bytu ve vlastnictví města J. Hradec a nemá ve vlastnictví byt nebo nemovitost s volným bytem (čestné prohlášení)
  c) trvalý pobyt nebo pobyt (čestné prohlášení) v Jindřichově Hradci minimálně dva roky
  d) žadatel nebo osoba žijící s ním ve společné domácnosti má vyrovnány veškeré závazky vůči městu J. Hradec, jím zřízeným právnickým osobám a organizačním složkám, případně jsou závazky smluvně zajištěny a žadatel podmínky takové smlouvy plní
  e) bezdlužnost u dodavatelů elektrické energie a zemního plynu (čestné prohlášení)
  f) žadatel doloží schopnost úhrady navrhovaného nájemného
  g) žadatel složí kauci ve výši 8 500,-Kč při podání nabídky na účet č. 6015-0603140379/0800, VS 38, která bude započtena jako záloha na nájemné. Pokud zájemce neuzavře nájemní smlouvu v termínu, připadne ve prospěch města, nevybranému zájemci bude kauce vrácena

Zdroj: Karolína Průšová, tisková mluvčí města

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací

V nastavení souborů cookie na těchto webových stránkách je zvoleno „povolit soubory cookie“, abyste si mohli jejich prohlížení užít co nejlépe. Jestliže budete dále používat tyto webové stránky, aniž byste změnili nastavení souborů cookie, nebo kliknete na tlačítko „Přijmout“ níže, vyjadříte tak svůj souhlas s tímto nastavením.

Zavřít