Aktuálně

O čem rozhodovali radní 21. března 2018?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 21. března 2018 sešli na své schůzi v kompletním sedmičlenném počtu.

  • Publikace Jindřichův Hradec 1801-2018 Proměny slavného města

jindřichův hradec ilustrační

V Informačním středisku města Jindřichův Hradec jsou k dispozici upomínkové předměty a suvenýry  s motivem města. Velký zájem ze strany návštěvníků města i místních obyvatel je také o knihy, brožury a publikace týkající se historie, architektury, zajímavostí, památek našeho města. Velký úspěch mělo vydání knih Jindřichův Hradec Pod střechami domů v roce 2013, Nezapomenutelné osobnosti v historii města Jindřichův Hradec v roce 2015 a stejně tak vydání knihy Jindřichův Hradec Genius Loci v roce 2016. Tyto knihy jsou prodávány v Informačním středisku za cenu 390 Kč a zároveň slouží k propagačním účelům města. Vzhledem k tomuto zájmu bylo navrženo rovněž vydat publikaci Jindřichův Hradec 1801-2018 Proměny slavného města. Publikace bude zachycovat novou  podobu města, kterou získalo po zničujícím požáru v roce 1801, současně se zaměří na vykreslení života jeho obyvatel v měnících se politických, hospodářských a společenských podmínkách. Autory textů budou PhDr. Štěpánka Běhalová, Ph.D. a PaedDr. František Fürbach. Publikace bude využívána jako propagační materiál při návštěvách partnerských měst, odborem sociálních věcí jako dar při příležitosti vítání nových občánků nebo výročí svateb, obecně pak bude k dostání na veletrzích a výstavách (aj.) Technické zpracování publikace je plánováno ve formátu 240 x 330 mm, tvrdá vazba s plátěným potahem, ražbou a přebalem s lesklým laminem, rozsah publikace 140 stran. Předpokládaný termín vydání knihy je 7/2018. Celkový náklad 1000 ks česky, 1000 ks německy a 1000 ks anglicky. Navrhovaná prodejní cena 390 Kč. Rada města po projednání schválila zadání zakázky malého rozsahu “Publikace Jindřichův Hradec 1801-2018 Proměny slavného města” panu Jiřímu Jabulkovi, Nakladatelství TYP, České Budějovice za cenu 736 000 Kč bez DPH

  • Publikace “Takoví jsme byli…Jindřichův Hradec 2011-2017”

Vzhledem k tomu, že je stále poptávka po publikaci “Ročenka”, která byla vydávána v letech 2005 – 2009 předkládáme Radě města k projednávání  materiál týkající se vydání této publikace a to pod názvem “Takoví jsme byli….Jindřichův Hradec 2011-2017”. Materiál bude členěn podle jednotlivých let a dále i tematicky. V rámci publikace budou představeny významné akce v jednotlivých letech včetně fotografií (investiční akce, školství, sport, ekuména, zdravotnictví, veřejný pořádek a bezpečnost). Úvod jednotlivých ročních přehledů bude tvořit textová část s ohlédnutím za stěžejními počiny každého kalendářního roku. Texty a fotografie doplní rovněž seznam ostatních  pořadatelských subjektů, které se podílejí na kulturní, společenské a sportovní nabídce ve městě. Náklad publikace bude 2000 ks a bude hrazen v rámci schváleného rozpočtu na rok 2018. Rada města po projednání schválila zadání zakázky malého rozsahu na tisk publikace “Takoví jsme byli…Jindřichův Hradec 2011-2017” panu Jiřímu Jabulkovi, Nakladatelství TYP, České Budějovice za cenu 308 000 Kč včetně DPH.


Návrh zadání veřejné zakázky

  • 1. ZŠ Štítného výměna oken a oprava východní fasády

Předmětem veřejné zakázky je výměna oken a částečná oprava východní fasády objektu ZŠ. Okna budou dřevěná špaletová s izolačními dvojskly na vnitřních křídlech. Fasáda bude opravena v nezbytném rozsahu a bude proveden nový nátěr. Podkladem pro zadání je zpracovaná projektová dokumentace s výkazem výměr. Podrobnosti řešení a termíny realizace byly dohodnuty s vedením školy. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je  1 950 tis. Kč bez DPH. Termíny realizace: 25. 6. 2018 – 31. 8. 2018 s dílčím termínem ukončení prací v interiéru do 10. 8. 2018. Rada města po projednání schválila návrh zadání této veřejné zakázky.

  • Přístavba šaten sportovní haly

Předmětem veřejné zakázky je přístavba objektu sportovní haly v prostoru za stávajícím podjezdem s parkovacími místy. V 1. NP dojde k prodloužení stávajícího podjezdu, ve 2. NP budou umístěny 2 šatny s hygienickým a relaxačním zázemím, ze kterých bude přímý vstup na hrací plochu. Ve 3. NP bude umístěna klubovna s výhledem na hrací plochu. Konstrukce přístavby tradiční zděná, zastřešení dřevěnými vazníky. Podkladem pro zadání je zpracovaná PD s výkazem výměr. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 21 478 tis. Kč bez DPH. Termíny realizace jsou 2. 7. 2018 – 30. 4. 2019. Rada města po projednání schválila návrh zadání této veřejné zakázky.


Zadání veřejné zakázky

  • 4. ZŠ Vajgar výměna oken a oprava fasády 1. etapa – pavilon U 10

Rada města schválila zadání veřejné zakázky z ORJ 40 – 4. ZŠ Vajgar výměna oken a oprava fasády 1. etapa účastníkovi zadávacího řízení KOSTKA JH, Jindřichův Hradec za cenu 4 375 426 Kč bez DPH. Předmětem veřejné zakázky je výměna oken, náhrada meziokenních vložek vyzdívkami, nátěr fasády, klempířské prvky, oprava bočního vstupu do objektu a dodávka zatemňovacích rolet. Podkladem pro zadání je zpracovaná projektová dokumentace s výkazem výměr. Podrobnosti řešení a termíny realizace byly dohodnuty s vedením školy.

  • Obnova a modernizace technologie ČOV – kyslíkové hospodářství 2. etapa

Předmětem zakázky je provedení samostatného rozvodu tlakového vzduchu pro aktivační linku 1  a osazení nového aeračního systému v nádržích regenerace kalu a nitrifikačních nádrží aktivační linky 1 a 2. Zakázka navazuje na provedení výměny dmychadel v roce 2017. Podkladem pro zadání byla zpracovaná PD s výkazem výměr. Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky Obnova a modernizace technologie ČOV – kyslíkové hospodářství 2. etapa účastníkovi zadávacího řízení K&K TECHNOLOGY, Klatovy za cenu 8 879 725,71 Kč bez DPH.


  • Převzetí záštity – Vajgarská saň

Rada města po projednání schválila převzetí záštity starostou města Stanislavem Mrvkou nad závody dračích lodí, které bude pořádat spolek Vajgarská saň dne 14. července 2018 na rybníku Vajgar. V souvislosti s touto akcí bylo také schváleno užití znaku města na propagačních materiálech.

  • Poskytnutí mimořádné dotace – ZUŠ Jindřichův Hradec

Rada města po projednání schválila poskytnutí mimořádné dotace ve výši 5 000 Kč Základní umělecké škole Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec na částečnou úhradu nákladů spojených s vzájemným výměnným pobytem talentovaných žáků tanečního oboru ZUŠ Jindřichův Hradec a žáků Volkshochschule Zwettl v červnu 2018. Je počítáno s pobytem žáků a pedagogického doprovodu (cca 20 žáků) Volkshochschule Zwetll v Jindřichově Hradci dne 15. 6. 2018 a následným pobytem žáků a pedagogického doprovodu zdejší ZUŠ (cca 45 žáků ZUŠ) ve Zwettlu dne 24. 6. 2018. Krom návštěvy a prohlídky historických center a kulturních institucí jednotlivých měst bude realizován společných trénink a vystoupení pro veřejnost.

  • Poskytnutí mimořádné dotace – Gymnázium Vítězslava Nováka

Rada města po projednání schválila poskytnutí mimořádné dotace ve výši 15 000 Kč Gymnáziu Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec na částečnou úhradu nákladů spojených s výměnným pobytem žáků a učitelů partnerských gymnázií Neckargemünd a Jindřichův Hradec v roce 2018. První setkání se uskutečnilo v Neckargemündu ve dnech 13. 3. 2018 – 18. 3. 2018, druhé proběhne v  Jindřichově Hradci, a to ve dnech od 16. 4. 2018 – 22. 4. 2018.

Zdroj: Karolína Průšová, tisková mluvčí města

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací

V nastavení souborů cookie na těchto webových stránkách je zvoleno „povolit soubory cookie“, abyste si mohli jejich prohlížení užít co nejlépe. Jestliže budete dále používat tyto webové stránky, aniž byste změnili nastavení souborů cookie, nebo kliknete na tlačítko „Přijmout“ níže, vyjádříte tak svůj souhlas s tímto nastavením.

Zavřít