5.2 C
Jindřichův Hradec
30.03. 2023
Články

O čem rozhodovali radní 29. července 2015?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 29. července 2015 sešli na své schůzi v kompletním sedmičlenném počtu.

  • Městská hromadná doprava v Jindřichově Hradci na období 2016-2025

Ulice Hradce brázdí nový žlutý autobus (fotogalerie) MHD městskáPředmětem veřejné zakázky je zajištění dopravní obslužnosti na území města Jindřichův Hradec a jeho vybraných místních částí na období deseti let od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2025 provozováním městské hromadné autobusové dopravy na výše uvedeném území.

Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky „Městská hromadná doprava v Jindřichově Hradci na období 2016-2025“ uchazeči ČSAD Jindřichův Hradec za 36,68 Kč základní ceny za 1 km dopravního výkonu, 11,01 Kč ceny dopravního výkonu za každý 1 km realizovaný nad rámec předpokládaného rozsahu, 19,43 Kč úspory za každý 1 km nerealizovaný z předpokládaného rozsahu. Rada také schválila uzavření „Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících městskou hromadnou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti města Jindřichův Hradec a jeho vybraných místních částí“ s vybraným uchazečem na období 2016-2025, po uplynutí lhůty pro podání námitek.

  • Zadání zakázky Dům s pečovatelskou službou 31/I

Předmětem zakázky je rekonstrukce objektu bývalé školy č. p. 31/I na Zakosteleckém náměstí, kde vznikne bytový dům s pečovatelskou službou. V objektu bude 11 bytů (2x 2+kk, 9x 1+kk), prostor pro jízdní kola a minimální zázemí pro pečovatelskou službu. V rámci akce budou provedeny dispoziční úpravy, výměna výplní otvorů, střešní krytiny, oprava fasády, nové instalace a podlahy, v objektu bude instalován osobní výtah. Podkladem pro zadání je projektová dokumentace s výkazem výměr. Dotace bude přidělena v požadované výši tj. 4 800 tis. Kč (8 bytů x 600 tis. Kč). Podle podmínek dotačního programu je nutné přidělenou dotaci vyčerpat v letošním roce, proto by nároky na rozpočet města v letošním roce měly být u této akce minimální. Rada města schválila zadání veřejné zakázky Dům s pečovatelskou službou 31/I uchazeči Bautechnik Veselí nad Lužnicí za cenu 13 042 391,93 Kč bez DPH. Začátek realizace 1. září 2015, ukončení srpen 2016.

  • Zadání veřejné zakázky z bytového hospodářství

Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu výměna ležatých rozvodů studené a teplé vody a cirkulace, připojení hydrantů v domech č. p. 49/V a 50/V, ul. Větrná v Jindřichově Hradci uchazeči GASTOP JH, Jindřichův Hradec za cenu 618 719,25 Kč bez DPH se lhůtou realizace 57 dnů. V rámci zakázky se uskuteční výměna stávajících ležatých rozvodů studené a teplé užitkové vody a cirkulace v bytovém domě čp. 50/V (dům s pečovatelskou službou), tato výměna navazuje na již provedenou výměnu svislých rozvodů. Ležaté rozvody budou provedeny v nerezu pro zajištění jejich požární odolnosti. Dojde ke snížení tepelných ztrát na rozvodech, k zamezení praskání pozinkovaných rozvodů a k obnově cirkulace TUV.

Zadání zakázek malého rozsahu:

  • Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce a přístavby objektu Hvězdárny Františka Nušla

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace celkové rekonstrukce a přístavby objektu Hvězdárny Františka Nušla. Na základě prohlídky objektu s provozovatelem (DDM) bylo dohodnuto připravit projektovou dokumentaci, která bude řešit výměnu instalací, přístavbu přednáškového sálu a klubovny, částečné zastřešení terasy, zateplení budovy, přístupový chodník a úpravy přilehlého pozemku. Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce objektu Hvězdárny Františka Nušla uchazeči JPS Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec za cenu 193 500 Kč bez DPH.

  • Zateplení městské knihovny pobočka Vajgar

Předmětem veřejné zakázky je dokončení zateplení objektu pobočky městské knihovny na sídlišti Vajgar. V předchozích letech byla provedena výměna oken a oprava střešního pláště. V této zakázce bude provedeno zateplení fasády montovaným systémem s pevným pláštěm odolným proti mechanickému poškození a dále budou provedeny vnitřní úpravy hygienických zařízení a instalace zabezpečovací signalizace. Práce uvnitř objektu budou provedené do konce srpna. Rada města schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu Zateplení městské knihovny pobočka Vajgar uchazeči Arstav Jindřichův Hradec za cenu 3 224 249 Kč bez DPH se lhůtou realizace 68 dnů.

  • Prodloužení provozní doby pouťových atrakcí

Rada města schválila prodloužení provozní doby pro atrakce umístěné v prostoru parkoviště Jitřenka a v areálu Tyršova stadionu dne 31. 7. 2015 do 24.00 hodin a 1. 8. 2015 do 01:00 hodin s tím, že od 22:00 hodin do 24:00 hodin bude hudba v tlumeném stavu a od 24:00 hodin bez hudby.

  • Prodloužení doby hudební produkce v Děbolíně

V sobotu 8. srpna 2015 se od 13:00 hodin uskuteční v Děbolíně na návsi Oslavy 760 let založení obce Děbolín. V této souvislosti rada města schválila prodloužení doby živé hudební produkce do 24:00 hodin s tím, že od 22:00 hodin bude hudba nazvučená přiměřeně okolnímu prostředí. Pořadatel akce upozorní obyvatele na zvýšené množství hluku v době konání akce.

Zdroj: Karolína Průšová, tisková mluvčí města

Nejnovější články

Salonek u slunečnice | masáže

Miloslav L

AR SERVIS hledá Pracovníka příjmu

Miloslav L

Daniel Paťha Tennis Academy – DPTA

Miloslav L