7.2 C
Jindřichův Hradec
2.04. 2023
Články

O čem rozhodovali radní 3. června 2015?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 3. června 2015 sešli na své schůzi ve čtyřčlenném počtu. Omluveni byli Jaroslav Beran (ČSSD), Jakub Rytíř (ANO 2011) a Vladislav Burian (SNK-ED).

  • Nakládání s komunálním odpadem v Jindřichově Hradci v letech 2015 – 2016

AVE CZ Odpadové hospodářství s.r.o. - provozovna Jindřichův HradecRada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky Nakládání s komunálním odpadem v Jindřichově Hradci v letech 2015 – 2016 uchazeči AVE CZ odpadové hospodářství Praha za cenu 19 416 097,60 Kč bez DPH. Předmětem veřejné zakázky je nakládání s komunálním odpadem v Jindřichově Hradci a jeho místních částí v období od 1. října 2015 do 30. listopadu 2016.

  • Chodník Dolní Skrýchov

Rada města schválila zadání veřejné zakázky Chodník Dolní Skrýchov uchazeči SWIETELSKY stavební České Budějovice za cenu 2 983 423,38 Kč bez DPH se lhůtou realizace 89 dnů. Předmětem zakázky je výstavba nového chodníku v místní části Dolní Skrýchov v úseku od železničního přejezdu přes most přes Nežárku do pravobřežní lokality místní části. Chodník bude umístěný na krajnici stávající komunikace, povrch živičný. Součástí zakázky je i nové veřejné osvětlení a odvodňovací prvky.

  • Rekonstrukce ulice U Trati

Předmětem zakázky je celková rekonstrukce ulice U Trati. To znamená výměna vodovodu a kanalizace včetně přípojek, výměna veřejného osvětlení, kompletní nová konstrukce vozovky a chodníku s živičným povrchem. Budou provedené i nutné úpravy ostatních podzemních vedení. Podkladem pro zadání je projektová dokumentace s výkazem výměr. Rada města schválila zadání veřejné zakázky uchazeči Lesostavby Třeboň za cenu 2 925 222 Kč bez DPH se lhůtou realizace 68 dnů.

  • Stavební úpravy kotelny objektu baletu ZUŠ

Předmětem zakázky je výměna plynových kotlů včetně ohřívače TUV v objektu baletu ZUŠ. Stávající kotle jsou z roku 1992 a nevyhovují technickým stavem ani parametry současným požadavkům. Termín realizace byl projednán s ředitelem ZUŠ. Rada města schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu Stavební úpravy kotelny objektu baletu ZUŠ uchazeči VALEK PVT Otín za cenu 216 257,48 Kč bez DPH.

  • Projednání závěrů a doporučení z jednání dopravní komise č. 2/15

Rada města se po projednání seznámila se zápisem z jednání dopravní komise č. 2/2015 ze dne 5. května 2015. Dále rada schválila doporučení dopravní komise:

a) aby odbor dopravy do příští dopravní komise provedl revizi dopravního značení ve vztahu k vjezdu nákladních automobilů do Jindřichova Hradce

b) z hlediska polohy 3. základní školy zachovat stávající režim

c) zachovat stávající stav u křižovatky od bývalé Billy do ul. Jáchymova do doby nové rekonstrukce křižovatky

d) neschválit parkování u panelového domu čp. 687 a čp. 688 na dočasné stání, vzhledem k tomu, že v těsné blízkosti se nachází velkokapacitní parkoviště

e) posunutí dopravní značky u výjezdu z nemocnice a z druhé strany přechodu a zvýšený dohled Městské policie J. Hradec v ul. Denisova (není dodržována DZ B 29 zákaz stání), na nábřeží Ladislava Stehny, v ul. Rybniční a těsně před přechodem pro chodce ve Václavské ul. u výjezdu z polikliniky, stání na chodníku na sídlišti Vajgar, stání vozidel v zóně zákazu stání – ul. Kostelní

f) odstranit v ul. Klášterské vodorovnou DZ č. V 12a – „Žlutá čára klikatá“, tuto nahradit VDZ č. V 10a „Stání podélné“ se zachováním vjezdu do průjezdu.

g) varianta č. 2 parkování a zřízení pěší zóny na náměstí Míru dle předloženého návrhu s následujícími úpravami: nezřizovat podélné parkování od čp. 129 až po čp. 136. Zřídit další vjezd do pěší zóny na rohu p.č. st. 123. Mechanické zábrany zřídit u p.č. st. 1250 a p.č. st. 123 – možnost přemístit ze spodní části v ul. Panské

i) rekonstrukce mostu Mlýnská s oboustranným chodníkem

j) umístění zpomalovacích polštářů v ul. Gymnazijní

  • Charitativní akce „Bazar knih“

Rada města po projednání schválila povolení záboru veřejného prostranství spolku ICM Jindřichův Hradec na náměstí Míru v J. Hradci ve vnitřním prostoru mimo komunikaci a parkovací stání v souvislosti s uspořádáním charitativní akce „Bazar knih“ dne 6. června 2015. Výtěžek bude použit na adopci na dálku.

  • Zpracování projektové dokumentace Chodník Dolní Radouň

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace výstavby nového chodníku podél silnice 3. třídy v úseku dle přiložené situace. Trasa byla předběžně projednána s předsedou osadního výboru a rovněž s odborem životního prostředí.

  • Návrh zadání zakázky Rekonstrukce varny školní kuchyně 4. základní školy

Budou provedeny stavební úpravy prostoru varny spojené s částečnou výměnou gastronomické technologie. Stávající konvektomaty umístěné ve školní kuchyni dosluhují, vykazují vysokou poruchovost a jejich opravy jsou nerentabilní. Bude doplněna plynová varná deska a udržovací skříň na připravenou stravu. Částečně bude upraven rozvod elektrické energie, kanalizačních a vodovodních rozvodů. S úpravami rozvodů bude opravena keramická dlažba a obklady. Akce je zahrnuta v rozpočtu města na rok 2015.

  • Návrh zadání veřejné zakázky – Dům s pečovatelskou službou 31/I

Rada města po projednání schválila návrh zadání veřejné zakázky z odboru rozvoje Dům s pečovatelskou službou 31/I. Předmětem zakázky je rekonstrukce objektu bývalé školy č. p. 31/I na Zakosteleckém náměstí, kde vznikne bytový dům s pečovatelskou službou. V objektu bude 11 bytů (2x 2+kk, 9x 1+kk), prostor pro jízdní kola a minimální zázemí pro pečovatelskou službu. V rámci akce budou provedeny dispoziční úpravy, výměna výplní otvorů, střešní krytiny, oprava fasády, nové instalace a podlahy, v objektu bude instalován osobní výtah. Dotace z ministerstva pro místní rozvoj bude přidělena ve výši 4 800 tis. Kč.

Zdroj: Karolína Průšová, tisková mluvčí města

Nejnovější články

Kino Počátky na duben 2023

Miloslav L

AR SERVIS hledá automechanika

Miloslav L

Čtyři roční období na jednom místě IV. | Fotila Amálie

Miloslav L