7.2 C
Jindřichův Hradec
2.04. 2023
Články

O čem rozhodovali radní 4. března 2015?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 4. února 2015 sešli na své schůzi v šestičlenném počtu. Omluven byl Jakub Rytíř (ANO 2011).

Návrhy zadání veřejných zakázek

  • Stavební úpravy fasády 1. základní školy Štítného

1. základní škola Jindřichův HradecRada města schválila návrh zadání veřejné zakázky Stavební úpravy fasády 1. základní školy Štítného. Předmětem veřejné zakázky je oprava severovýchodní fasády objektu 1. základní školy včetně výměny oken a opravy klempířských prvků. Podkladem pro zadání je zpracovaná projektová dokumentace s výkazem výměr, která byla odsouhlasena vedením školy a odborem školství.

  • Dům s pečovatelskou službou 31/I

Předmětem zakázky je rekonstrukce objektu bývalé školy č. p. 31/I na Zakosteleckém náměstí, kde vznikne bytový dům s pečovatelskou službou. V objektu bude 11 bytů (3x 1+1, 8x 1+kk), prostor pro jízdní kola a minimální zázemí pro pečovatelskou službu. V rámci akce budou provedeny dispoziční úpravy, výměna výplní otvorů, střešní krytiny, oprava fasády, nové instalace a podlahy, v objektu bude instalován osobní výtah. Na akci bude podána žádost o dotaci z programu podpory výstavby pečovatelských  bytů  ministerstva pro místní rozvoj, v případě nepřidělení dotace smlouva o dílo nenabyde účinnosti a akce nebude realizována. Podle podmínek dotačního programu je nutné přidělenou dotaci vyčerpat v letošním roce, proto by nároky na rozpočet města v letošním roce měly být u této akce minimální. Rada města po projednání schválila návrh zadání veřejné zakázky Dům s pečovatelskou službou 31/I Jindřichův Hradec.

  • Bezpečnostní osvětlení přechodů Jarošovská ulice

Předmětem zakázky je vybudování bezpečnostního osvětlení dvou přechodů pro chodce v ulici Jarošovská u křižovatek s ulicí Třebického a s ulicí Českou. Na každém přechodu budou umístěna dvě speciální přechodová svítidla, napojená na rozvod veřejného osvětlení. Návrh je odsouhlasený dopravní policií. Na akci je podaná žádost o dotaci z grantu Jihočeského kraje. Rada města návrh zadání veřejné zakázky schválila.


  • Basketbalové finále Sportovní ligy základních škol o Pohár ministra školství 2014/2015

Asociace školních sportovních klubů České republiky bude ve dnech 29. a 30. dubna 2015 pořádat v Jindřichově Hradci basketbalového finále Sportovní ligy základních škol o Pohár ministra školství 2014/2015, které se uskuteční v Městské sportovní hale v Jindřichově Hradci. Sportovní liga základních škol je organizována pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií v šesti vybraných sportech (atletika – O pohár Rozhlasu s Českou spořitelnou, minifotbal, basketbal, florbal, volejbal a házená). Soutěže ve všech uvedených sportovních odvětvích probíhají od úrovně okresních kol až po republiková finále. Na vyhlášení výsledků republikového finále v basketbalu se předpokládá účast ministra školství a tělovýchovy Marcela Chládka, který vítězným družstvům předá ceny. V této souvislosti jindřichohradečtí radní schválili převzetí záštity starostou města nad pořádáním basketbalového finále a užití znaku města Jindřichův Hradec na oficiálních materiálech.

  • Město má už patnáct plakátovacích ploch

plakatovaciMěsto Jindřichův Hradec má k dispozici patnáct výlepových ploch, které je možné využívat pro propagaci akcí. Standardním výlepovým dnem je každé pondělí a sběr plakátů je do pátku každého daného týdne v Informačním středisku města Jindřichův Hradec. Plakátovací kampaň lze objednat výhradně do posledního dne dalšího standardního výlepového dne. Cena je kalkulována za každý započatý den trvání kampaně (od pondělí do pondělí = 8 dní). V případě nevylepení plakátů (např. z důvodu naplnění kapacity výlepových ploch), bude finanční částka vrácena v hotovosti, případně převodem na účet. Radní schválili nová pravidla plakátování pro výlepové plochy města Jindřichův Hradec s účinností od 9. března 2015.

  • Veřejná debata se zaměstnanci Proutku

Rada města po projednání schválila povolení záboru veřejného prostranství občanskému sdružení Proutek na Masarykově náměstí v Jindřichově Hradci v prostoru kolem fontány dne 21. dubna 2015 k umístění stánků, stolků a židliček pro uspořádání veřejné debaty se zaměstnanci Proutku.

  • Letní koncerty na náměstí

Městští radní schválili zábor veřejného prostranství Kulturnímu domu Střelnice na náměstí Míru v Jindřichově Hradci v prostoru mimo komunikaci a parkovací stání pro umístění 30 kusů laviček a pódia, na kterém se ve dnech 12. 6., 17. 7., 24. 7., 31. 7., 1. 8., 7. 8. a 14. 8. 2015 od 19.00 do 21.00 hodin uskuteční letní koncerty.

Zdroj: Karolína Průšová, tisková mluvčí města

Nejnovější články

Kino Počátky na duben 2023

Miloslav L

AR SERVIS hledá automechanika

Miloslav L

Čtyři roční období na jednom místě IV. | Fotila Amálie

Miloslav L