17.6 C
Jindřichův Hradec
22.03. 2023
Články

O čem rozhodovali radní 4. listopadu 2015?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 4. listopadu 2015 sešli na své schůzi v kompletním sedmičlenném počtu.

  • Návrh rozpočtu na rok 2016

Fotila Amálie Buřilová: Listopad na Jindřichohradecku ve fotografiiRada města se seznámila s návrhem rozpočtu na rok 2016 a požaduje předložit ho k dalšímu projednání v radě města po pracovní schůzce k návrhu rozpočtu se zastupiteli města, která se uskuteční 16. listopadu 2015. Návrh rozpočtu na rok 2016 vychází z rozpočtového výhledu na roky 2015 – 2017 a z návrhu státního rozpočtu na rok 2016. Při projednávání vlastního návrhu rozpočtu byly pečlivě posuzovány veškeré provozní výdaje města. Rozpočet bude předložený zastupitelstvu města ke schválení 16. prosince 2015.

Mezi největší položky v návrhu investic prozatím patří kompletní rekonstrukce Vídeňská – Václavská 1. etapa (v úseku Vídeňská – Mlýnská), zahájení výstavby nové kanalizace a ČOV v místní části Děbolín, celková rekonstrukce objektu bývalé školy v Radouňce na spolkový dům a dokončení rekonstrukce objektu č. p. 31/I na bytový dům s podporovanými byty.

  • Poskytnutí mimořádné dotace na vydání Edice pamětí Františka Teplého

Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze v současné době financuje projekt s názvem Edice pamětí Františka Teplého. Jejich význam spočívá v předložení Teplého osobního pohledu na svůj život i události v městech a obcích, kde právě tento významný jihočeský historik, archivář a duchovní žil a účinkoval. Takovým dlouholetým působištěm byl právě i Jindřichův Hradec, jehož zevrubné dějiny Teplý sepsal. Z důvodu krácení prostředků projektu znamená, že edice bude jen v elektronické podobě a na vazbu a tisk finanční prostředky nezbydou. Z tohoto důvodu Rada města po projednání schválila poskytnutí mimořádné dotace PhDr. Zdeňku Polanskému, Volyně účelově určené na tisk a vazbu publikace Edice pamětí Františka Teplého ve výši 10 000 Kč.

  • Kalendář akcí 2016

Rada města schválila vydání a způsob zpracování Kalendáře akcí pro rok 2016. Tímto materiálem město navazuje na minulé úspěšné ročníky kalendáře akcí, které vždy v daném kalendářním roce eliminují riziko konání významných kulturních, společenských a jiných počinů ve stejných termínech. Díky kalendáři akcí se z velké části daří předejít zbytečnému snižování návštěvnosti jednotlivých akcí. Kalendář akcí vyjde formou plnobarevné brožury formátu DL (stejně jako v minulých letech), v nákladu 10 000 ks, z toho 2 000 ks v německém jazyce. Zároveň bude umístěný na www.jh.cz.

  • Zajištění pečovatelské služby pro rok 2016

Rada města po projednání schválila výběr nejvhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky Zajištění pečovatelské služby pro město Jindřichův Hradec v roce 2016 společnosti Ledax České Budějovice za cenu 0,50 Kč na 1,- Kč přijatých a vyúčtovaných úhrad od klientů za poskytnuté služby a při zajištění 15 fakultativních činností.

  • Zadání zakázky Rekonstrukce části ulice Fügnerova

Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu Rekonstrukce části Ulice Fügnerova uchazeči Jindřichohradecké montáže, Jindřichův Hradec za cenu 1 185 521,54 Kč bez DPH se lhůtou realizace 157 dnů. Předmětem zakázky je celková rekonstrukce části ulice Fügnerovy z důvodu havarijního stavu kanalizačního řadu. Bude provedena výměna kanalizačního a vodovodního řadu, rekonstrukce povrchu vozovky a chodníků a v koordinaci rovněž výměna STL plynovodu společnosti E.ON.


Zdroj: Karolína Průšová, tisková mluvčí města

Nejnovější články

Jaro se blíží! | Fotila Amálie

Miloslav L

Zubní pohotovost

Miloslav L

Házenkářky si přivezly z Kunovic těsnou prohru

Miloslav L