-3.7 C
Jindřichův Hradec
8.02. 2023
Články

O čem rozhodovali radní 6. ledna 2016?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 6. ledna 2016 sešli na své schůzi v kompletním sedmičlenném počtu.

  • Jižní Čechy olympijské 2016

Jindřichův Hradec, zámek, hrad, Vajgar, ilustračníPro rok 2016 bylo zvoleno téma „Jižní Čechy olympijské 2016“ ve vazbě na konání Letních olympijských her v roce 2016 a s nimi spojenou spolupráci s Českým olympijským výborem. Hlavním záměrem uvedeného dotačního programu je podpora cestovního ruchu ve formě aktivního trávení volného času a udržení pozice cestovního ruchu a jeho významu v ekonomice regionu a úsilí o zvýraznění obrazu Jihočeského kraje jako atraktivního regionu poskytujícího kvalitní nabídku služeb pro domácí i zahraniční návštěvníky. V rámci tematického roku „Jižní Čechy olympijské 2016“ se město Jindřichův Hradec připojí následující akcí: dne 30. července 2016 zahájení TOP týdne 2016, a to pokusem o rekord s olympijskou tematikou. Pokus o rekord proběhne v rámci dvoudenní olympijské roadshow, která se bude konat v Jindřichově Hradci ve dnech 29. až 30. července 2016. Případná dotace by byla využita na lepší materiální a technické zabezpečení pokusu o rekord dne 30. července 2016. Rada města po projednání schválila realizaci dvoudenní olympijské roadshow ve dnech 29. až 30. července 2016, včetně pokusu o rekord s olympijskou tematikou a zároveň schválila podání žádosti do grantového programu Jihočeského kraje – Jižní Čechy olympijské 2016.

  • Předložení projektových žádostí do grantových programů Jihočeského kraje

Rada města po projednání schválila podání níže uvedených projektových žádostí do grantových programů Jihočeského kraje vyhlášených pro rok 2016:
– Ozvučení zimního stadionu,
– Zastávka VLD Dolní Radouň,
– Vyznačení cyklopiktogramů – projektová dokumentace
– Oprava suterénu muzea 19/I,
– Oprava kříže poblíž kostela U Svatého Jakuba,
– Oprava kříže v Radouňce,
– Kolumbárium II. etapa

  • Prezentace města Jindřichův Hradec na veletrzích a výstavách v roce 2016

Město Jindřichův Hradec se pravidelně prezentuje na tuzemských veletrzích a výstavách cestovního ruchu, tak i na zahraničních akcích.  Díky aktivní spolupráci s Krajským úřadem Jihočeského kraje a JCCR (Jihočeská centrála cestovního ruchu) se město účastní jako spoluvystavovatel v rámci Jihočeské expozice na veletrzích: Regiontour Brno, Slovakiatour Bratislava a také Holiday World Praha. Dalším významným partnerem v oblasti propagace našeho města je DSO Česká inspirace. Město Jindřichův Hradec je členem České inspirace od roku 2001. V rámci marketingového plánu pro rok 2016 schválila Valná hromada DSO ČI dne 4. 12. 2015 v Chebu také účast na veletrzích a výstavách. Účast je hrazena plně ze schváleného  rozpočtu DSO Česká inspirace. Jedná se o možnost prezentovat naše město v rámci sdružení v expozici Czech Tourismu, která je považována za nejprestižnější v rámci propagace České republiky jak na tuzemských výstavách, tak i těch v zahraničí.

Veletrhy a výstavy v roce 2016 :

12. – 17. 1. 2016 – Vakantie Utrecht  – město JH zastoupeno v rámci sdružení ČI ve společné expozici Czech Tourismu

14. – 17. 1. 2016 – Go a Regiontour Brno -město JH zastoupeno samostatným pultem v rámci expozice Jihočeského kraje a také v rámci sdružení ČI ve společné expozici Czech Tourismu

28. – 31. 1. 2016 – Slovakiatour Bratislava – město JH zastoupeno samostatným pultem v rámci expozice Jihočeského kraje a také v rámci sdružení ČI ve společné expozici Czech Tourismu

18. – 21. 2. 2016 – Holiday World Praha – město JH zastoupeno samostatným pultem v rámci expozice Jihočeského kraje a také ve společné expozici DSO Česká inspirace a DSO České dědictví Unesco.

11. – 12. 3. 2016 – Infotour Hradec Králové – město JH zastoupeno v rámci sdružení Česká inspirace ve společné expozici

březen 2016 – Freizeitmesse Norimberk – město JH zastoupeno v rámci sdružení ČI ve společné expozici Czech Tourismu a města Cheb

září 2016 – ITEP Plzeň – město JH zastoupeno ve společné expozici DSO Česká inspirace

16. – 20. 11. 2016 – TC Lipsko – město JH zastoupeno v rámci sdružení Česká inspirace v expozici Czech Tourismu

Na všech veletrzích a výstavách jsou prezentovány propagační materiály  města Jindřichův Hradec – mapy, průvodce, kalendáře akcí, propagační materiály od partnerů, nabídka služeb a ubytování ve městě i v okolí a další turistické a kulturní informace. Veletrhy jsou stále hojně navštěvovány odbornou veřejností, tak i individuálními návštěvníky, kteří hledají inspiraci pro trávení volného času na svých cestách a dovolené trávené v tuzemsku.

  • Návrh na stanovení výše odměn poskytovaných neuvolněným členům Zastupitelstva města Jindřichův Hradec

Dne 14. prosince 2015 bylo ve Sbírce zákonů ČR zveřejněno nařízení vlády č. 352/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016. Změnou výše uvedeného nařízení vlády dochází ke zvýšení výše odměn členů zastupitelstev obcí a krajů cca o 3 %.

Rada města po projednání souhlasila se stanovením měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva města od 1. ledna 2016 takto:
členům Zastupitelstva města ve výši 928 Kč,
členům výborů ZMě a komisí RMě ve výši 2 143 Kč,
předsedům výborů ZMě a komisí RMě ve výši 2 506 Kč,
členům Rady města ve výši 2 719 Kč,
s tím, že při souběhu výkonu více funkcí člena zastupitelstva města se bude poskytovat odměna vyšší. Rada města požaduje předložit materiál zastupitelstvu města k projednání.

Zdroj: Karolína Průšová, tisková mluvčí města

Nejnovější články

Tříkrálová sbírka na Jindřichohradecku byla rekordní

Miloslav L

Valentýnské menu v restauraci Pod Zámkem

Miloslav L

HOPSÁLKOV – herna pro děti

Miloslav L