Aktuálně

O čem rozhodovali radní 6. ledna 2016?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 6. ledna 2016 sešli na své schůzi v kompletním sedmičlenném počtu.

  • Jižní Čechy olympijské 2016

Jindřichův Hradec, zámek, hrad, Vajgar, ilustračníPro rok 2016 bylo zvoleno téma “Jižní Čechy olympijské 2016” ve vazbě na konání Letních olympijských her v roce 2016 a s nimi spojenou spolupráci s Českým olympijským výborem. Hlavním záměrem uvedeného dotačního programu je podpora cestovního ruchu ve formě aktivního trávení volného času a udržení pozice cestovního ruchu a jeho významu v ekonomice regionu a úsilí o zvýraznění obrazu Jihočeského kraje jako atraktivního regionu poskytujícího kvalitní nabídku služeb pro domácí i zahraniční návštěvníky. V rámci tematického roku “Jižní Čechy olympijské 2016” se město Jindřichův Hradec připojí následující akcí: dne 30. července 2016 zahájení TOP týdne 2016, a to pokusem o rekord s olympijskou tematikou. Pokus o rekord proběhne v rámci dvoudenní olympijské roadshow, která se bude konat v Jindřichově Hradci ve dnech 29. až 30. července 2016. Případná dotace by byla využita na lepší materiální a technické zabezpečení pokusu o rekord dne 30. července 2016. Rada města po projednání schválila realizaci dvoudenní olympijské roadshow ve dnech 29. až 30. července 2016, včetně pokusu o rekord s olympijskou tematikou a zároveň schválila podání žádosti do grantového programu Jihočeského kraje – Jižní Čechy olympijské 2016.

  • Předložení projektových žádostí do grantových programů Jihočeského kraje

Rada města po projednání schválila podání níže uvedených projektových žádostí do grantových programů Jihočeského kraje vyhlášených pro rok 2016:
– Ozvučení zimního stadionu,
– Zastávka VLD Dolní Radouň,
– Vyznačení cyklopiktogramů – projektová dokumentace
– Oprava suterénu muzea 19/I,
– Oprava kříže poblíž kostela U Svatého Jakuba,
– Oprava kříže v Radouňce,
– Kolumbárium II. etapa

  • Prezentace města Jindřichův Hradec na veletrzích a výstavách v roce 2016

Město Jindřichův Hradec se pravidelně prezentuje na tuzemských veletrzích a výstavách cestovního ruchu, tak i na zahraničních akcích.  Díky aktivní spolupráci s Krajským úřadem Jihočeského kraje a JCCR (Jihočeská centrála cestovního ruchu) se město účastní jako spoluvystavovatel v rámci Jihočeské expozice na veletrzích: Regiontour Brno, Slovakiatour Bratislava a také Holiday World Praha. Dalším významným partnerem v oblasti propagace našeho města je DSO Česká inspirace. Město Jindřichův Hradec je členem České inspirace od roku 2001. V rámci marketingového plánu pro rok 2016 schválila Valná hromada DSO ČI dne 4. 12. 2015 v Chebu také účast na veletrzích a výstavách. Účast je hrazena plně ze schváleného  rozpočtu DSO Česká inspirace. Jedná se o možnost prezentovat naše město v rámci sdružení v expozici Czech Tourismu, která je považována za nejprestižnější v rámci propagace České republiky jak na tuzemských výstavách, tak i těch v zahraničí.

Veletrhy a výstavy v roce 2016 :

12. – 17. 1. 2016 – Vakantie Utrecht  – město JH zastoupeno v rámci sdružení ČI ve společné expozici Czech Tourismu

14. – 17. 1. 2016 – Go a Regiontour Brno -město JH zastoupeno samostatným pultem v rámci expozice Jihočeského kraje a také v rámci sdružení ČI ve společné expozici Czech Tourismu

28. – 31. 1. 2016 – Slovakiatour Bratislava – město JH zastoupeno samostatným pultem v rámci expozice Jihočeského kraje a také v rámci sdružení ČI ve společné expozici Czech Tourismu

18. – 21. 2. 2016 – Holiday World Praha – město JH zastoupeno samostatným pultem v rámci expozice Jihočeského kraje a také ve společné expozici DSO Česká inspirace a DSO České dědictví Unesco.

11. – 12. 3. 2016 – Infotour Hradec Králové – město JH zastoupeno v rámci sdružení Česká inspirace ve společné expozici

březen 2016 – Freizeitmesse Norimberk – město JH zastoupeno v rámci sdružení ČI ve společné expozici Czech Tourismu a města Cheb

září 2016 – ITEP Plzeň – město JH zastoupeno ve společné expozici DSO Česká inspirace

16. – 20. 11. 2016 – TC Lipsko – město JH zastoupeno v rámci sdružení Česká inspirace v expozici Czech Tourismu

Na všech veletrzích a výstavách jsou prezentovány propagační materiály  města Jindřichův Hradec – mapy, průvodce, kalendáře akcí, propagační materiály od partnerů, nabídka služeb a ubytování ve městě i v okolí a další turistické a kulturní informace. Veletrhy jsou stále hojně navštěvovány odbornou veřejností, tak i individuálními návštěvníky, kteří hledají inspiraci pro trávení volného času na svých cestách a dovolené trávené v tuzemsku.

  • Návrh na stanovení výše odměn poskytovaných neuvolněným členům Zastupitelstva města Jindřichův Hradec

Dne 14. prosince 2015 bylo ve Sbírce zákonů ČR zveřejněno nařízení vlády č. 352/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016. Změnou výše uvedeného nařízení vlády dochází ke zvýšení výše odměn členů zastupitelstev obcí a krajů cca o 3 %.

Rada města po projednání souhlasila se stanovením měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva města od 1. ledna 2016 takto:
členům Zastupitelstva města ve výši 928 Kč,
členům výborů ZMě a komisí RMě ve výši 2 143 Kč,
předsedům výborů ZMě a komisí RMě ve výši 2 506 Kč,
členům Rady města ve výši 2 719 Kč,
s tím, že při souběhu výkonu více funkcí člena zastupitelstva města se bude poskytovat odměna vyšší. Rada města požaduje předložit materiál zastupitelstvu města k projednání.

Zdroj: Karolína Průšová, tisková mluvčí města

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací

V nastavení souborů cookie na těchto webových stránkách je zvoleno „povolit soubory cookie“, abyste si mohli jejich prohlížení užít co nejlépe. Jestliže budete dále používat tyto webové stránky, aniž byste změnili nastavení souborů cookie, nebo kliknete na tlačítko „Přijmout“ níže, vyjádříte tak svůj souhlas s tímto nastavením.

Zavřít