9.7 C
Jindřichův Hradec
26.03. 2023
Články

O čem rozhodovali radní 8. července 2015?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 8. července 2015 sešli na své schůzi v kompletním sedmičlenném počtu.

Návrh zadání veřejné zakázky malého rozsahu:

  • Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce a přístavby objektu Hvězdárny Františka Nušla

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace celkové rekonstrukce a přístavby objektu Hvězdárny Františka Nušla. Na základě prohlídky objektu s provozovatelem bylo dohodnuto připravit projektovou dokumentaci, která bude řešit výměnu instalací, přístavbu přednáškového sálu a klubovny, částečné zastřešení terasy, zateplení budovy, přístupový chodník a úpravy přilehlého pozemku.

Zadání zakázek:

  • Opravy chodníků – sídliště Vajgar u 5. ZŠ

Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky Opravy chodníků – sídliště Vajgar u 5. základní školy uchazeči Antonín Krňa, Kardašova Řečice za cenu 806 793,75 Kč bez DPH se lhůtou realizace 33 dnů. Předmětem zakázky je oprava povrchů stávajících chodníků u areálu 5. základní školy a od podchodu pod tělesem silnice I/34 k objektu č. p. 658/III v celkové délce 289 m. Bude provedena výměna obrubníků, podkladních vrstev a nový živičný povrch.

  • Opravy chodníků – ulice Bezručova

Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky Opravy chodníků – ulice Bezručova uchazeči VIDOX České Budějovice za cenu 938 032,35 Kč bez DPH se lhůtou realizace 48 dnů. Předmětem zakázky je oprava povrchů stávajících chodníků v ulici Bezručova v úseku mezi ulicemi arch. Teplého a Českou v celkové délce 2 x 102 m. Bude provedena výměna obrubníků, podkladních vrstev a nový živičný povrch, součástí je i výměna stávajícího veřejného osvětlení.

  • Oprava dlažby galerie plaveckého bazénu

Bazén a aquapark Jindřichův HradecRada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu Oprava dlažby galerie plaveckého bazénu uchazeči Staviservis Jindřichův Hradec za cenu 487 943 Kč bez DPH. Předmětem veřejné zakázky je oprava dlažby včetně izolačních vrstev na galerii v prostoru relaxačního bazénu, kde dochází k prosakování vody do konstrukce. Stávající dlažba bude odstraněna včetně izolačních vrstev, provedena nová izolační vrstva a nová dlažba s použitím bazénového systému.

  • Oprava střech na 6. základní škole

Rada města schválila zadání veřejné zakázky na opravu střech na budovách 6. základní školy firmě Zdeněk Najml, Hůrky za cenu 66 574,20 Kč včetně DPH se lhůtou realizace 25 dnů. Stávající střecha je kryta betonovou krytinou. Prostupy střechou nejsou řádně zajištěny proti zahánění za deště a sněžení. V rámci zakázky dojde k zapravení průchodů střechou a opravu popř. částečnou výměnu úžlabí okolo věže.

  • Přejmenování zastávek MHD

Dne 25. června 2015 se sešla skupina na pojmenování ulic a veřejných prostranství. Na programu jednání bylo přejmenování vybraných autobusových zastávek. Ze schůzky vzešly určité návrhy a z těchto návrhů rada města po projednání schválila přejmenování zastávek, které v současné době nesou neaktuální názvy.

Rada schválila pojmenování současné zastávky MHD „Plynostav“ názvem „U Cihelny“; současné zastávky MHD „Jitka a.s.“ názvem „Sídliště Otín“; současné zastávky MHD „Lada“ názvem „Ke Kanclovu“; současné zastávky MHD „ČSAO“ názvem „Průmyslová“ a pojmenování současné zastávky MHD „Stavcent“ názvem „Jarošovská“.

Zdroj: Karolína Průšová, tisková mluvčí města

Nejnovější články

Nahlédněte do praxe s přednáškami Fakulty managementu

Miloslav L

Soutěž v Domě gobelínů s názvem „TEXTILNÍ FANTAZIE“

Miloslav L

Jaro se blíží! | Fotila Amálie

Miloslav L