17.6 C
Jindřichův Hradec
22.03. 2023
Články

O čem rozhodovali radní 8. dubna 2015?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 8. dubna 2015 sešli na své schůzi v kompletním sedmičlenném počtu.

 • Veřejná zakázka – Městská hromadná doprava Jindřichův Hradec na období 2016-2025
Ulice Hradce brázdí nový žlutý autobus (fotogalerie) MHD městská
Foto: Adam Hudec

Rada města po projednání schválila návrh zadání veřejné zakázky „Městská hromadná doprava Jindřichův Hradec na období 2016-2025“ a s tím spojenou zadávací dokumentaci veřejné zakázky včetně příloh. Předmětem veřejné zakázky je zajištění dopravní obslužnosti na území města Jindřichův Hradec a jeho vybraných místních částí na období deseti let od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2025 provozováním městské hromadné autobusové dopravy na výše uvedeném území. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 99. 000.000 Kč bez DPH (nadlimitní veřejná zakázka – otevřené zadávací řízení).

 • Na Střelnici bude sbírková pokladna

Rada města schválila umístění sbírkové pokladny (makety černého psa labradora) Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých České Republiky ve vestibulu KD Střelnice v období od 10. dubna 2015 do 31. března 2017 za účelem sbírkové činnosti na výcvik vodících psů a na aktivity zrakově postižených.

 • Převzetí záštity nad rybářskými závody

Český rybářský svaz, místní organizace Jindřichův Hradec pořádá v termínu 25. až 26. dubna 2015 dvacátý druhý ročník Mezinárodního závodu jednotlivců v lovu ryb udicí na plavanou „NOVA DOMUS“ v Jindřichově Hradci na řece Nežárce. V této souvislosti schválila rada města převzetí záštity starostou města Jindřichův Hradec nad touto akcí.

 • Putovní akce PEFC – Les v kostce

Jindřichohradečtí radní povolili zábor veřejného prostranství na náměstí Míru pro účely vzdělávací putovní akce PEFC – Les v kostce, která se uskuteční 21. dubna 2015 od 10:00 do 18:30 hodin. Přední strana boxu bude opatřena LCD obrazovkou, kde se budou střídat informace se zábavnými pokyny a vědomostními dotazy a po splnění úkolu vydá okénko drobnou odměnu.

Zadání zakázek

 • Kanalizace a vodovod ulice Pražská

Radní schválili zadání veřejné zakázky Kanalizace a vodovod ulice Pražská uchazeči Jindřichohradecké montáže, Jindřichův Hradec za cenu 4 869 227,83 Kč bez DPH se lhůtou realizace 76 dnů. Předmětem zakázky je celková rekonstrukce veřejné kanalizace a veřejného vodovodu včetně přípojek v ulici Pražská v úseku od ulice 9. května k ulici Sládkův kopec. Stávající kanalizace je umístěna v soukromých pozemcích a částečně i pod některými objekty a je v havarijním stavu.

 • Bezpečnostní osvětlení přechodů Jarošovská ulice

Rada města schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu Bezpečnostní osvětlení přechodů Jarošovská ulice uchazeči Fiera Jindřichův Hradec za cenu 144 366,- Kč bez DPH. Předmětem zakázky je vybudování bezpečnostního osvětlení 2 přechodů pro chodce v ulici Jarošovská u křižovatek s ulicí Třebického a s ulicí Českou. Na každém přechodu budou umístěná 2 speciální přechodová svítidla, napojená na rozvod veřejného osvětlení. Návrh je odsouhlasený dopravní policií. Akce byla uplatněná do grantového programu Jihočeského kraje.

 • Restaurování náhrobků v areálu u kostela Nejsvětější Trojice

Jindřichohradečtí radní schválili zadání veřejné zakázky malého rozsahu Restaurování náhrobků v areálu bývalého hřbitova u kostela Nejsvětější Trojice akademickému sochaři Vladimíru Krninskému z Jindřichova Hradce za cenu 155 000,- Kč bez DPH. Předmětem veřejné zakázky je restaurování 10 poškozených náhrobků v areálu bývalého hřbitova, které jsou nemovitými kulturními památkami. Náhrobky budou vyzdviženy, případně vyrovnány, doplněny chybějící části a poškození a konzervovány dle restaurátorských návrhů. Akce bude uplatněna do dotačního programu Ministerstva kultury Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP. Podkladem pro zadání jsou zpracované návrhy na restaurování jednotlivých náhrobků.

Návrhy zadání veřejných zakázek

 • Rekonstrukce památníku legií v Mertových sadech

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce památníku legií včetně přístupového schodiště, které bude rozšířeno a upraveno pro pohodlnou chůzi, vlastní památník bude očištěn, opravena drobná poškození a doplněno chybějící písmo. Na akci je přidělena dotace z Ministerstva obrany ČR. Předpokládaný termín realizace je červenec až konec srpna 2015.

 • Zhotovení umělého povrchu na venkovních terasách 3. mateřské školy Jindřichův Hradec

V rámci zakázky bude na venkovních terasách na betonový povrch, který byl v loňském roce nově zhotovený, položený umělý povrch z polypropylénových dlaždic. Povrch byl vybraný po konzultaci s ředitelkou mateřské školy. Stejný povrch byl již použitý na dětském hřišti v mateřské škole na sídl. Pod Kasárny a osvědčil se. Akce je zahrnuta v rozpočtu města na rok 2015.

 • Výměna nábytku ve dvou třídách 2. stupně 3. základní školy

V rámci zakázky bude provedena obměna stávajícího nevyhovujícího a dosluhujícího nábytku ve dvou třídách druhého stupně v 3. základní škole. Budou vyměněny skříňové sestavy a katedry učitelů ve třídách zeměpisu a přírodopisu. Akce je zahrnuta v rozpočtu města na rok 2015.

 • Nátěr oken ve 2. základní škole

V rámci této zakázky bude opraven nátěr 58 ks oken v budově 2. základní školy ve směru k budově městského úřadu. Stávající okna z roku 2003 mají stářím degradovaný a poškozený nátěr venkovních křídel. Opraví se venkovní nátěr ve stávajícím odstínu včetně částečného nátěru vnitřní části oken (okenního rámu a vnitřní části venkovního křídla) a doplní se poškozené těsnění. Akce je zahrnuta v rozpočtu města na rok 2015.

Nejnovější články

Jaro se blíží! | Fotila Amálie

Miloslav L

Zubní pohotovost

Miloslav L

Házenkářky si přivezly z Kunovic těsnou prohru

Miloslav L