Aktuálně

O čem rozhodovali radní 9. května 2018?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 9. května 2018 sešli na své schůzi v šestičlenném počtu. Omluven byl Jaroslav Beran (ČSSD).

  • Výsledek konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitel/ředitelka 4. mateřské školy Jindřichův Hradec II, Röschova 1120

jindřichův hradec ilustračníRada města po projednání jmenovala Mgr. Ditu Podhrázskou na vedoucí pracovní místo ředitelky 4. mateřské školy Jindřichův Hradec II, Röschova 1120 s účinností od 1. 8. 2018 na dobu neurčitou.

  • Pořízení dopravního automobilu pro JPO III/1 Jindřichův Hradec

Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu na pořízení dopravního automobilu pro JPO III/1 Jindřichův Hradec firmě Milan Král, Litvínovice za cenu 1 959 000 Kč bez DPH s termínem dodání do 30. 9. 2018. Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového dopravního automobilu pro JSDHM Jindřichův Hradec, kategorie podvozku 1 „městský“, v provedení „Z“ (základní), hmotnostní třídy 5000 kg, s továrním pohonem 4×4.

  • Vypořádání příjmů z hazardu přijatých v roce 2017

Rada města souhlasila s rozdělením příjmů z hazardu přijatých v roce 2017 v celkové výši 200 000 Kč převodem Nadačnímu fondu rozvoje města Jindřichův Hradec. Materiál bude předložen zastupitelstvu města k rozhodnutí.

  • Realizace záhonů na Sídlišti U Nádraží – zadání zakázky

Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Realizace záhonů na Sídlišti U Nádraží“ paní Ing. Markétě Roubíkové, Jindřichův Hradec za cenu 175 748,60 Kč bez DPH. Jedná se o záhony před čp. 779-780, 781-782, 783-784 a 787 a 788. Záhony jsou navrženy tak, aby byly celoročně esteticky zajímavé a vyžadovaly minimální péči, proto je navržena výsadba suchomilných rostlin a mulčování kačírkem.

Zadání veřejných zakázek

  • Cyklostezka propojení k.ú. Matná – k.ú. Děbolín

Předmětem zakázky je výstavba polní cesty s povrchem živičné penetrace o délce 135 m v návaznosti na polní cestu C 9, kterou buduje v k.ú. Matná SPÚ v rámci komplexních pozemkových úprav. Polní cesta bude napojena na stávající cyklostezku Děbolín – sv. Barbora. Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu Cyklostezka propojení k.ú. Matná – k.ú. Děbolín účastníkovi zadávacího řízení SWIETELSKY stavební, České Budějovice za cenu 795 159,68 Kč bez DPH se lhůtou realizace 58 dnů.

  • Stavební úpravy zastávek MHD Masarykovo náměstí

Předmětem zakázky je provedení výškových a plošných úprav obou zastávek MHD tak, aby s ohledem na stávající parametry autobusů MHD bylo možné jejich řádné přistavení k nástupní hraně a dodržení bezbariérového přístupu. Akce navazuje na dokončené úpravy orientačních prvků pro osoby se sníženou schopností orientace. Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky Stavební úpravy zastávek MHD Masarykovo náměstí účastníkovi zadávacího řízení SATES ČECHY, Telč za cenu 2 379 185,39 Kč bez DPH.

  • Výměna oken a oprava zadní fasády Klášterská 135

Předmětem zakázky je výměna oken a celková oprava zadní fasády objektu. Okna budou dřevěná dvojitá s dvojsklem ve vnitřních křídlech. Podkladem pro zadání byla zpracovaná projektová dokumentace s výkazem výměr. Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky Výměna oken a oprava zadní fasády Klášterská 135 účastníkovi zadávacího řízení PRONTO – OKNA DVEŘE, Ostrava za cenu 2 143 193,99 Kč bez DPH.

Zdroj: Karolína Průšová, tisková mluvčí města