12.4 C
Jindřichův Hradec
22.03. 2023
Články

O čem rozhodovali radní města 10. prosince?

Fotila Amálie Buřilová: Listopad na Jindřichohradecku ve fotografiiRadní města Jindřichův Hradec se ve středu 10. prosince 2014 sešli na své schůzi v šestičlenném počtu. Omluven byl Jaroslav Beran (ČSSD).

  • Předběžné oznámení veřejné zakázky – Rekonstrukce ulice U nemocnice Jindřichův Hradec

Město Jindřichův Hradec připravuje předložení projektu Rekonstrukce ulice U nemocnice Jindřichův Hradec do 35. výzvy ROP NUTS II Jihozápad. Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce komunikace ulice U nemocnice v délce 427,9 m, výměna konstrukce vozovky, úpravy přiléhajících zpevněných ploch, chodníků, parkovacích zálivů a autobusových zastávek, úpravy odvodnění a terénní úpravy. Předpokládá se úprava stávajících podzemních vedení sdělovacích kabelů a silových kabelů veřejného osvětlení v prostoru stavby. Součástí zakázky je rekonstrukce veřejného osvětlení.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 10 900 342 Kč bez DPH. S ohledem na předpokládanou hodnotu bude veřejná zakázka zadána v otevřeném zadávacím řízení. Před samotným zahájením zadávacího řízení musí veřejný zadavatel zveřejnit ve Věstníku veřejných zakázek tzv. Předběžné oznámení podlimitní veřejné zakázky a následně po uplynutí 30 dnů od zveřejnění může zadavatel teprve zahájit vlastní zadávací řízení. Z tohoto důvodu rada města schválila zveřejnění Předběžného oznámení veřejné zakázky Rekonstrukce ulice U nemocnice Jindřichův Hradec ve Věstníku veřejných zakázek a Odůvodnění veřejné zakázky. Plánovaný termín realizace je květen až červenec 2015.

  • Návrh na ocenění úspěšných sportovců

Rada města schválila poskytnutí věcných darů sportovcům, kteří v kalendářním roce 2014 dosáhli mimořádných sportovních výsledků na celostátních i mezinárodních sportovních turnajích a šampionátech v celkové výši 62 tis. Kč, tj. věcného daru v peněžité výši 2 tis. Kč každému z navržených sportovců. Slavnostní předání se uskuteční již tradičně po novém roce. O termínu budete včas informováni.

  •  Nákup elektrické energie a zemního plynu

Prostřednictvím společnosti FIN-servis byl proveden nákup elektrické energie a zemního plynu na Českomoravské komoditní burze Kladno pro město Jindřichův Hradec, jím založené a zřízené organizace.

Rada města po projednání schválila na základě výsledků veřejné zakázky nákup elektrické energie pro rok 2015 od společností:

– E.ON Energie pro hladinu nízkého napětí v celkovém objemu 3.343 MWh
– CENTROPOL ENERGY  pro hladinu vysokého napětí v celkovém objemu 505 MWh

a na základě výsledků veřejné zakázky nákup zemního plynu pro rok 2015 od společností:
– Pražská plynárenská pro maloodběr v celkovém objemu 4.021 MWh
– VIMEX Energie pro velkoodběr v celkovém objemu 1.099 MWh

  • Úprava úředních hodin Městského úřadu Jindřichův Hradec na konci roku 2014

Rada města schválila úpravu úředních hodin Městského úřadu Jindřichův Hradec na konci roku 2014 takto:

Úředním dnem bude úterý 30. prosince 2014 od 7.30 do 13.30 hodin, kdy bude možné vyřídit veškeré finanční operace. Pracovní doba úřadu bude do 15.30h, avšak peněžní transakce budou probíhat pouze do 13.30h, aby do konce pracovní doby bylo možno odvést finanční prostředky v hotovosti z jednotlivých příručních pokladen na hlavní pokladnu, která zajistí jejich odvod v dopoledních hodinách 31. prosince 2014 do banky.

Středa 31. prosince 2014 nebude úředním dnem z toho důvodu, že poslední pracovní den v roce je omezen provoz bankovních institucí, které přijímají peněžní prostředky v hotovosti pouze v dopoledních hodinách. V tomto případě nelze odvést přijaté finanční prostředky v hotovosti získané při výběru správních poplatků v průběhu dne, ovšem vzhledem k inventarizaci pokladen k 31. prosinci musí být jejich stav 0 korun.

Zdroj: Karolína Průšová, tisková mluvčí

Nejnovější články

Jaro se blíží! | Fotila Amálie

Miloslav L

Zubní pohotovost

Miloslav L

Házenkářky si přivezly z Kunovic těsnou prohru

Miloslav L