Otevřená OKNA

 Otevřená OKNA, z. ú. podporuje osoby se zdravotním handicapem a jejich rodiny v aktivním, smysluplném a důstojném způsobu života, napomáhá jejich zapojení do běžných společenských aktivit a vytváří nové příležitosti pro seberealizaci a osobní růst. Od roku 2013 rozšířilo svoje služby o podporu rodiny. Jsme otevřeni všem lidem dobré vůle. Činnosti  Otevřená OKNA, z. ú.: Chráněné dílny – … Pokračování textu Otevřená OKNA