6.7 C
Jindřichův Hradec
1.04. 2023
Články

Ohlédnutí za rokem 2016 v Muzeu Jindřichohradecka

Celkově lze uplynulý rok 2016 z hlediska jindřichohradeckého muzea jako úspěšný. Jediným drobným kazem standardní sezóny byl menší pokles návštěvnosti na samém konci roku, o důvodech tohoto jevu lze pouze spekulovat.

Ohlédnutí za rokem 2016 v Muzeu Jindřichohradecka
Nejúspěšnější byla vernisáž výstavy vývarné tvorby Zdeny Skořepové

Muzejní expozice a akce navštívilo zhruba 69.000 osob, což odpovídá dlouhodobému průměru. Již tradičně byl největší zájem návštěvníků věnován Krýzovým jesličkám. Se značným zájmem veřejnosti se však setkaly i krátkodobé podniky muzea. Lze uvést výstavu „Svět dámy“, která představila ženskou módu 1. poloviny minulého století. Na výstavě bylo vzpomenuto i na jindřichohradecké módní salóny. Zřejmě rekordních bylo asi 300 účastníků vernisáže výstavy obrazů známé jindřichohradecké výtvarnice Zdeňky Skořepové. Nejvíce návštěvníků jed-notlivé akce zaznamenaly „JINoHRÁtky“. Tato adventní akce představila práci betlemářů z různých hledisek. Jejím výsledkem bude za několik let dřevěný betlém s figurami v životní velikosti. Jinými slovy – jedná se o dlouhodobou akci, během které bude vždy o prvním adventním víkendu představeno betlemářské umění. Každý rok bude něčím ozvláštněna, v roce 2016 to byla plastika PETanděl, která byla prvním takovým dílem mimo Prahu a která, především školní mládež, seznámila s problémy a možnostmi nakládání s plasty. Muzeum se tak dotklo i aktuální současnosti – ekologických souvislostí moderní výroby. Muzeum se ve spolupráci s Městem Jindřichův Hradec tímto snaží vytvořit další hradeckou adventní tradiční akci.

K adventu v muzeu patří již šestým rokem profilové výstavy významných českých betlemářů v kostele sv. Jana Křtitele. V závěru roku tak došlo na betlémy Vladimíra Cejnara, které byly doplněny řezbářskými portréty současných českých osobností.Muzeum pokračovalo v pořádání výtvarných dílen k některým kulturním akcím pro žáky základních a středních škol na Jindřichohradecku. O účast byl opět živý zájem a dílen se zúčastnilo několik stovek dětí. Nejvíc dětí se zúčastnilo dílen spojených s výše uvedeným PETandělem – navíc byly v tomto případě přímo zapojeny do tvorby vystavovaného artefaktu.

I v loňském roce pořádalo jindřichohradecké muzeum koncerty. Tradičními místy konání muzejních koncertů byly kostel sv. Jana Křtitele a špitální kaple Nanebevzetí Panny Marie. Kromě adventních koncertů nejvíce hudbymilovných návštěvníků přilákaly koncerty Petra Přibyla a koncerty dětských pěveckých sborů, které muzeum pořádá ve spolupráci se Základní školou Štítného 121.

Páteřní činností každého, svého jména dbalého muzea je akviziční činnost. Díky zřizovateli muzea, kterým je Jihočeský kraj, provádí muzeum akvizice v důstojném rozsahu. Celkem bylo zařazeno do sbírky 1098 nových sbírkových předmětů a souborů. Za nejzajímavější přírůstky muzejní sbírky lze považovat maketu cihelny v Otíně z roku 1940, litografický kámen ze Zvěřinova nakladatelství v J. Hradci s pohlednicí Počátek a reklamou firmy Brabetz Neuhaus z 19. století, vyšívanou bílou hedvábnou halenku po Emě Destinnové z přelomu 19. a 20. století, depot stříbrných mincí z Holiček u Třeboně a olejomalbu Adolfa Jelínka Stavení v horách z roku 1925 z aukční síně Dorotheum.

Věříme, že i rok 2017 bude stejně úspěšný a pracovníci muzea připraví pro veřejnost odpovídající množství odborně kvalitních a návštěvnicky atraktivních akcí.
Děkuji jménem muzea všem osobám a institucím, které muzeum v uplynulém roce 2016 nějakým způsobem podpořily.

Jaroslav Pikal – Muzeum Jindřichohradecka

Nejnovější články

Kino Počátky na duben 2023

Miloslav L

AR SERVIS hledá automechanika

Miloslav L

Čtyři roční období na jednom místě IV. | Fotila Amálie

Miloslav L