9.7 C
Jindřichův Hradec
26.03. 2023
Články

Operace Anthropoid v Muzeu Jindřichohradecka

Od vysazení československých parašutistů na území Protektorátu Čechy a Morava uplyne v prosinci letošního roku již 75 let. Jejich úkolem bylo odstranit zastupujícího říšského protektora Heydricha.

OPERACE ANTHROPOID – Atentát na Heidricha v obrazech a dokumentechNejvýznamnější čin našeho zahraničního i domácího odboje za druhé světové války nesl krycí název operace Anthropoid. Výstava na čtyřiadvaceti samostatných panelech zachycuje nejdůležitější události domácího a zahraničního odboje té doby. Vernisáž se koná ve čtvrtek 22. září v 16.00 hodin v křížové chodbě minoritského kláštera ve Štítného ulici.

Návštěvníci se seznámí se situací Československa od podepsání Mnichovské dohody a okupace českých zemí, přes nástup Reinharda Heydricha do úřadu říšského protektora, až po uskutečnění atentátu a následnou odvetu nacistů vůči domácímu odboji. „Tato výstava je vzpomenutím na hrdiny československého odboje, kteří neváhali položit svůj život za znovuobjevení své vlasti.“ Spolu s výstavou bude k dispozici i doprovodná publikace. Byla zpracována na motivy knižní trilogie historika Jaroslava Čvančary  „Někomu život, někomu smrt“  a knihy „Heydrich“.

Výstava i doprovodné aktivity jsou součástí vzdělávacího projektu, který je realizován za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Záštitu nad výstavou převzal starosta města ing. Stanislav Mrvka. Bude doplněna také dobovými exponáty zapůjčenými ze sbírek Vojenského historického ústavu v Praze, ale i historickými publikacemi, které se vztahují k této dějinné události. V případě zájmu školní mládeže a občanské veřejnosti bude návštěva výstavy doplněna přednáškami a besedami.

Doprovodná publikace „Anthropoid“ popisuje nejdůležitější události a motivace, které vedly k atentátu a zahrnuje období od podpisu Mnichovské dohody v roce 1938, přes vznik Protektorátu Čechy a Morava až po rok 1942. Především se věnuje úloze domácího odboje a osobnostem, bez jejichž obětavé pomoci a nakonec i životních obětí by tento nejvýznamnější odbojový čin v Evropě v období 2. světové války nebyl uskutečnitelný. Publikaci zpracovala Jindra Svitáková, autorka výstavy, šéfredaktorka časopisu Historický kaleidoskop, která se jako redaktorka věnuje tomuto období české historie. Publikaci bude možno zakoupit v rámci návštěvy výstavy. Cena publikace 100 Kč.

Petr Čejka

Nejnovější články

Nahlédněte do praxe s přednáškami Fakulty managementu

Miloslav L

Soutěž v Domě gobelínů s názvem „TEXTILNÍ FANTAZIE“

Miloslav L

Jaro se blíží! | Fotila Amálie

Miloslav L