Aktuálně

Párty s rozumem /Terénní program Metha z.ú./

Vánoční svátky a oslavy nového roku s sebou přináší i rizika nadměrného užívání alkoholu, či experimentování s nelegálními drogami. Samozřejmě v kontextu vašeho zdraví je nejlepší párty bez přítomnosti výše uvedených látek, nicméně když už se rozhodnete užívat alkohol, či jiné látky (pervitin, extáze, LSD, apod.) je třeba dodržovat alespoň základní pravidla a předcházet tak často tragickým následkům. Pokud už k nějakým nežádoucím následkům dojde u vás, či u vašich kamarádů, tak často lze předejít tragédii zachováním chladné hlavy a postupovat dle základních pravidel poskytování první pomoci.

Obecně:

U všech výše zmíněných látek platí tyto základní pravidla!

Voda, Pomeranč, ovoce
Bilderjet / Pixabay
 1. Voda je lék! Toto je snad nejdůležitější pravidlo ze všech. Dostatek vody je nejlepší prevence.
 2. Neužívat látky na prázdný žaludek.
 3. U všech drog mít na paměti, že nevíte odkud „zboží“ pochází a co to s vámi může udělat.
 4. Žádné drogy nemíchejte s alkoholem nebo jinými drogami!
 5. Proložit párty vitamíny – dát si jablko, pomeranč, apod.

Rizika při nadměrném užívání látek:

 1. 1. Alkohol – nevolnost, dezorientace, agrese a s ní spojená následná činnost, otrava alkoholem, úrazy.
 2. Extáze – dehydratace. Předávkování (nevíte, jak jednotlivá extáze působí, některá může mít „nájezd“ delší dobu po užití, proto užívání další extáze, hrozí předávkováním a následným kolapsem). Nikdy nemíchat s alkoholem!
 3. LSD – Halucinace, paranoia, ztráta orientace času, neorientování se v prostoru, teplota nebo zimnice.
 4. Pervitin/amfetaminy – Paranoidní domněnky, že uživateli chce někdo ublížit, zřetelné ovlivnění nálady, zrakové, sluchové a hmatové halucinace (nejčastější jsou zrakové halucinace).
 5. Kokain – Paranoia, hmatové, zrakové a sluchové halucinace.

U veškerého užívání psychoaktivních látek může dojít k tzv. Bad tripu, což znamená pocit od nepříjemného pocitu až po drakonickou halucinogenní úzkost. Bad trip nevzniká bezdůvodně. Je většinou vyvolán v důsledku jedné, či více příčin. Napři. špatná nálada nebo rozčilení před požitím psychoaktivní látky, požití většího množství látky než je obvyklé, opětovné vyvolávání tíživých myšlenek, nebo vzpomínek, apod.

První, Pomoc
3dman_eu / Pixabay

Rizika Bad tripu se dají snížit už výše uvedenými pravidly:

 1. Doplňováním tekutin a minerálů
 2. Odpočíváním
 3. Zůstat s přáteli
 4. Nekombinovat s alkoholem nebo ilegálními drogami
 5. Nezvyšovat dávku

Samozřejmě lépe je drogy neužívat vůbec!

Pokud nastane potřeba první pomoci, tak je vhodné volit následující postup:

V případě stavu vědomí

 • Při komunikaci s jedincem, který užil drogu, je vhodné mluvit klidným nevzrušeným hlasem, pomalejší řečí a přátelsky. V případě vážnější poruchy vědomí (projevy: dezorientace v čase, místě nebo osobě, snížená bdělost) je důležité rychle přivolat záchrannou službu.

V případě bezvědomí

 • Zkontrolovat a zajistit základní životní funkce (dýchání, tep).
 • Poté uložit jedince do stabilizované polohy (rozhodně nepoužívat fyzické násilí, nesmýkat s dotyčným ani ho nepřemisťovat táhnutím za libovolnou část těla).
 • Přivolat záchrannou službu.
 • Pokusit se zjistit, zda jedinec užil drogu – zeptat se, zda dotyčného z okolí někdo zná či ho viděl nějakou drogu užít. V případě kladné odpovědi je důležité zjistit, o jakou drogu šlo, v jakém množství a jakým způsobem byla užita.
 • Nenechat jedince bez dozoru až do předání záchranné službě.

První pomoc při Bad tripu

 • Nenechávat člověka o samotě dokud nevystřízliví a počítat s tím, že to může trvat i několik hodin.
 • Jednat s dotyčným v klidu, aby se povznesl, například že v tom stavu není sám.
 • Uklidnit ho a dávat mu najevo, že se jedná jenom o účinek látky, který odezní, může ztratit kontrolu času a mít pocit, že to trvá věčně, řekněte mu kolik je hodin a kdy zhruba stav odezní.
 • Nenechávat o samotě, ale také nevodit mezi velký počet lidí.

Za organizaci Metha, z. ú. – Matěj Chmel a Aleš Cudlín – terénní pracovníci
Metha,z.ú., adiktologické a sociální služby
Pravdova 837/II. 37701 Jindřichův Hradec
tel: 775567705-6, e-mail: tpmeta@centrum.cz

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací

V nastavení souborů cookie na těchto webových stránkách je zvoleno „povolit soubory cookie“, abyste si mohli jejich prohlížení užít co nejlépe. Jestliže budete dále používat tyto webové stránky, aniž byste změnili nastavení souborů cookie, nebo kliknete na tlačítko „Přijmout“ níže, vyjádříte tak svůj souhlas s tímto nastavením.

Zavřít