PhDr. Pavel Matlas, Ph. D.: HISTORIE POVODNÍ NA LUŽNICI

PhDr. Pavel Matlas, Ph. D.: HISTORIE POVODNÍ NA LUŽNICI

Zhruba hodinová přednáška, kterou iniciovaly první, leč jak se později ukázalo zdaleka ne poslední, novodobé povodně na Třeboňsku v roce 2002, představuje tento přírodní fenomén v delším časovém horizontu od poloviny 16. století. Na základě jedinečných jihočeských archivních pramenů zároveň podrobně ukazuje, jak tyto přirozené děje vnímaly a jak se s nimi houževnatě, ale zároveň v pokoře, vyrovnávaly předešlé generace.

Náhledové foto: Fotka od Dean Moriarty z Pixabay