Aktuálně

PhDr. Roman Lavička, Ph.D.: KRAJINA STŘEDOVĚKÝCH KOSTELŮ

PhDr. Roman Lavička, Ph.D.: KRAJINA STŘEDOVĚKÝCH KOSTELŮ

Kostel jako středobod života věřícího člověka a celé společnosti naplňoval nejen jeho duchovní potřeby, ale v neklidných dobách poskytoval i potřebné útočiště před nebezpečenstvími tohoto světa, což se někdy promítlo do podoby kostelů ve formě obranných prvků ­– zdí, věží a útočištných prostor. V přednášce se budeme zabývat funkcí a vlivem kostela na utváření krajiny, směr komunikací a podobu navazující zástavby.