Aktuálně

Pouť k prameni sv. Ludmily v Počátkách u příležitosti 1 100 let od jejího úmrtí v r. 921

Půjdeme od kostela Božího Těla Valchovskou alejí k prameni sv. Ludmily.

Pramen sv. Ludmily a její sošku instalovanou u příležitosti výročí požehná pelhřimovský vikář p. mgr. Josef Sláčik. Následně jste zváni k posezení u jezera valcha (nové ohniště).

Akce pod záštitou spolku svatá Ludmila, který propojuje Svatoludmilská místa v české republice organizuje kulturní zařízení města Počátky za podpory města Počátky a farnosti Počátky