17.6 C
Jindřichův Hradec
22.03. 2023
Tipy na výlet

Prohlídky hřbitovní kaple sv. Kříže ve Slavonicích

Město Slavonice představuje letošní turistickou novinku, kterou připravili pro návštěvníky Slavonic. Po celé léto probíhají prohlídky Hřbitovní kaple sv. Kříže – Památka roku 2014, a také prohlídky freskového sálu v domě čp. 480. Prohlídky začínají každý den v 10 a 16 hodin.

Hřbitovní kaple Svatého Kříže

Prohlídky hřbitovní kaple sv. Kříže ve SlavonicíchByla založena roku 1702 Eliášem Natzerem, přičemž do jejího průčelí byl zabudován původní portál hřbitovní brány z roku 1586. Původně asi protestantský hřbitov z druhé poloviny 16. století byl založen za městem a na ose přístupu z města vznikl monumentální renesanční portál z pískovce s reliéfní sochařskou výzdobou. Oba boční sloupky mají mělká pole s figurami vlevo Panny Marie a vpravo sv. Jana. Nad římsovitými hlavicemi je polokruhová archivolta lemována rollwerkovým ornamentem s mohutným středním volutovitým klenákem se štítkem s mistrovskou značkou a iniciálami LO (Leopold Oesterreicher, tj. Esterreicher). Oba cvikly lemují polosloupky s kandelábrovými dříky, vlastní pole vyplňují reliéfy troubících andělů s nápisovými páskami. Portál završuje vlys, zalamovaný nad dříky i klenákem, na obou krajích lemovaný profilovanými ornamentálními římsami. Nad dříky jsou stylizované lví hlavy, vlysem probíhá stužka s rozvalinami, rollwerky a štítky, s iniciálami SFVR (Stephan Famans von Retz?) a datací 1586. Na středu je nad římsou zasazen obdélný nástavec s reliéfem Krista – soudce na nebeské duze, nahoře s nápisem, po stranách zapřený volutovými nástavci s rollwerkovými kartušemi s oválnými štíty Zachariáše z Hradce a Anny ze Šlejnic, jeho druhé manželky. Na okrajích jsou štíty s pětilistou růží. Celá kompozice je vlastně Posledním soudem. Vlastní kaple je jednoduchá architektura jednolodí s polygonálním presbytářem, zevně i uvnitř členěná pilastry. Pozoruhodný je především plastický řezbovaný akantový oltář Ukřižování s Pannou Marií a Janem, který snad vznikl již počátkem 18. století, a interiérové iluzivní nástěnné malby v závěru kaple, které zřetelně čerpají z díla Maulbertschova.

Prohlídky hřbitovní kaple sv. Kříže ve Slavonicích

Nejnovější články

Jaro se blíží! | Fotila Amálie

Miloslav L

Zubní pohotovost

Miloslav L

Házenkářky si přivezly z Kunovic těsnou prohru

Miloslav L