Aktuálně

Prohlídky hřbitovní kaple sv. Kříže ve Slavonicích

Město Slavonice představuje letošní turistickou novinku, kterou připravili pro návštěvníky Slavonic. Po celé léto probíhají prohlídky Hřbitovní kaple sv. Kříže – Památka roku 2014, a také prohlídky freskového sálu v domě čp. 480. Prohlídky začínají každý den v 10 a 16 hodin.

Hřbitovní kaple Svatého Kříže

Prohlídky hřbitovní kaple sv. Kříže ve SlavonicíchByla založena roku 1702 Eliášem Natzerem, přičemž do jejího průčelí byl zabudován původní portál hřbitovní brány z roku 1586. Původně asi protestantský hřbitov z druhé poloviny 16. století byl založen za městem a na ose přístupu z města vznikl monumentální renesanční portál z pískovce s reliéfní sochařskou výzdobou. Oba boční sloupky mají mělká pole s figurami vlevo Panny Marie a vpravo sv. Jana. Nad římsovitými hlavicemi je polokruhová archivolta lemována rollwerkovým ornamentem s mohutným středním volutovitým klenákem se štítkem s mistrovskou značkou a iniciálami LO (Leopold Oesterreicher, tj. Esterreicher). Oba cvikly lemují polosloupky s kandelábrovými dříky, vlastní pole vyplňují reliéfy troubících andělů s nápisovými páskami. Portál završuje vlys, zalamovaný nad dříky i klenákem, na obou krajích lemovaný profilovanými ornamentálními římsami. Nad dříky jsou stylizované lví hlavy, vlysem probíhá stužka s rozvalinami, rollwerky a štítky, s iniciálami SFVR (Stephan Famans von Retz?) a datací 1586. Na středu je nad římsou zasazen obdélný nástavec s reliéfem Krista – soudce na nebeské duze, nahoře s nápisem, po stranách zapřený volutovými nástavci s rollwerkovými kartušemi s oválnými štíty Zachariáše z Hradce a Anny ze Šlejnic, jeho druhé manželky. Na okrajích jsou štíty s pětilistou růží. Celá kompozice je vlastně Posledním soudem. Vlastní kaple je jednoduchá architektura jednolodí s polygonálním presbytářem, zevně i uvnitř členěná pilastry. Pozoruhodný je především plastický řezbovaný akantový oltář Ukřižování s Pannou Marií a Janem, který snad vznikl již počátkem 18. století, a interiérové iluzivní nástěnné malby v závěru kaple, které zřetelně čerpají z díla Maulbertschova.

Prohlídky hřbitovní kaple sv. Kříže ve Slavonicích