3.3 C
Jindřichův Hradec
3.02. 2023
Články

První etapa rekonstrukce Václavské ulice startuje

Od 1. března 2017 bude zahájena 1. etapa rekonstrukce Václavské ulice v úseku od křižovatky s ulicí Vídeňskou za křižovatku s ulicí Mlýnskou. Tento úsek ulice bude po dobu rekonstrukce zcela uzavřen. 

V rámci rekonstrukce bude provedena výměna vodovodu a splaškové kanalizace včetně přípojek jednotlivých nemovitostí, doplněna bude nová dešťová kanalizace. Vzhledem k upravenému dopravnímu řešení bude provedena i úprava světelného signalizačního zařízení. Stávající přechod pro chodce přes Václavskou ulici u křižovatky s Vídeňskou bude zrušen a nově umístěn u křižovatky s ulicí Mlýnskou. V průběhu prací dojde i k zásahu do ulice Vídeňské, kde budou napojeny inženýrské sítě. Do ulice Mlýnské bude uložena dešťová kanalizace, která bude odvádět dešťové vody z horní části Václavské ulice přímo do tzv. zájezku (bezpečnostní přeliv z Vajgaru). Povrch vozovky bude opět živičný, povrchy chodníků z žulové mozaiky a betonové dlažby. Rozsah rekonstrukce je patrný v situaci z projektové dokumentace.

Úplná uzavírka uvedené části Václavské ulice si vyžádá změnu jízdních řádů MHD a rovněž změnu trasy některých linek veřejné linkové dopravy, projíždějících Mlýnskou ulicí. Předpoklad zprovoznění ulice po rekonstrukci je na počátku měsíce června 2017.

První etapa rekonstrukce Václavské ulice startuje v březnu

Uzavírky v rámci první etapy rekonstrukce:

Etapa 1
Bude prováděno připojení vodovodu a kanalizací v křižovatce Vídeňská – Václavská v termínech 1. března až 15. března 2017. Dojde k uzavírce ulice Václavské v úseku od Vídeňské před křižovatku s Mlýnskou a částečné uzavírce ulice Vídeňské v místě křižovatky s Václavskou. Tato etapa si vyžádá úplné vyloučení provozu chodců po lávce přes Malý Vajgar i uzavření úzkého chodníčku na mostě mezi rybníky. Obchůzná trasa bude vedena přes ulici Dobrovského a kolem zámku do ulice Mlýnské. V této etapě tedy budou moci pěší do centra chodit pouze okolo zámku. Bude vymezen náhradní přechod pro chodce přes Vídeňskou u objektu archivu. Provoz vozidel ve Vídeňské bude zúžen do jednoho pruhu a bude řízen světelným signalizačním zařízením. Semafory bude řízen také provoz v křižovatce Václavská – Mlýnská.

Etapa 2a
Bude prováděna výměna inženýrských sítí v úseku Vídeňská – Mlýnská a přípojek na straně „u Alžběty“ v termínech 16. března až 3. dubna 2017. Dojde k uzavírce ulice Václavské v úseku od Vídeňské před křižovatku s Mlýnskou. Bude obnovený provoz chodců přes lávku a zůstane náhradní přechod ve Vídeňské u archivu a pěší mohou jít dál po chodníku u objektu archivu. Vídeňská už bude průjezdná bez omezení.

Etapa 2b
Bude prováděna výměna inženýrských sítí v úseku Vídeňská – Mlýnská a přípojek na straně u objektu archivu v termínech od 16. března do 4. dubna 2017. Bude uzavírka ulice Václavské v úseku od Vídeňské před křižovatku s Mlýnskou s provozem chodců přes lávku a po chodníku na straně „ u Alžběty“. Vídeňská bude průjezdná bez omezení. Náhradní přechod bude zrušen.

Etapa 3
Bude prováděna výměna inženýrských sítí v křižovatce Václavská – Mlýnská a úpravy povrchů v celém rozsahu v termínech 5. dubna až 31. května 2017 – uzavírka ulice Václavské od Vídeňské přes křižovatku s Mlýnskou. Provoz chodců bude veden v prostoru staveniště ve vyznačených koridorech dle postupu prací.
Všechny uzavírky a termíny budou na webu města průběžně aktualizovány podle průběhu prací.

Zdroj: Město J. Hradec

Fullscreen Mode
Fullscreen Mode

Nejnovější články

Meziváleční sochaři – Václav Neubauer (část 2) | Jindřichohradecké sochy a památníky

Miloslav L

Veřejné bruslení – únor 2023

Miloslav L

Bowling 22 – Bar | Klub | Bowling

Miloslav L