0.6 C
Jindřichův Hradec
4.02. 2023
Články

Ptáme se lídrů #2: Co provést s Vajgarem?

Vážení návštěvníci,

v této době Hradec žije nadcházejícími komunálními volbami. A proto jsme se rozhodli pokládat lídrům devíti jindřichohradeckých kandidátních listin otázky, které se týkají života v Jindřichově Hradci. Lídři mají vždy několik dní na odpověď. Délka odpovědi je na každém z nich. Odpovědi zveřejňujeme v takovém pořadí a v takové podobě, v jaké k nám dorazily. Pro férovější hru z nich odstraňujeme odkazy na weby jednotlivých stran. Pokud máte tip na společnou otázku pro všechny, dejte nám vědět na e-mail info@hradeczije.cz nebo do komentářů tady pod článkem.

Otázka #2: Jaký je váš názor na využití rybníka Vajgar?


  •  Jan Jirků – KDU-ČSL
Lávka nebo pobřežní mola na rybníku Vajgar snad napadnou každého, kdo se na něj podívá od nábřeží. Naše město by se však nemělo primárně orientovat pouze na turismus. Město by se mělo více starat o zlepšení pracovních příležitosti. V tomto kontextu by u všech budoucích investic měla být zohledňována jednak ekonomická výhodnost nabídky ale také by jimi město mělo podporovat místní firmy. Ale zejména by mělo být odpovědně zváženo, zda daná investice bude pro město přínosem nebo opět jen požíračem dalších peněz.

  • Vladislav Burian – SNK ED

Rybník Vajgar je jednou z největších dominant města, proto si dozajista zaslouží zatraktivnit, jako tomu je třeba v Třeboni s rybníkem Svět. Určitě na rybníku chybí lodičky, které zde byly běžně za C. a K. Rakouska či za I. republiky. Určitě by se tady uplatnily „pontonové“ čluny, na kterých by bylo možné vozit lidi po rybníku a s odborným výkladem jim představit historii našeho města, tj. od nejstaršího osídlení, přes historii hradu a zámku, vzpomenout Slavíkův les a obléhání města v letech 1618 – 1620, až po chobot Hamerského potoka, včetně oddílu veslařů a našeho olympionika Václava Chalupy. Ostrůvek je třeba odborně upravit a zkrášlit, zabezpečit dřevěné piloty před rozpadnutím, ale nechal bych jej nedotčeným. Výjimečně bych zde nechal provádět svatby a podobné ojedinělé akce. Lávka přes Vajgar by jistě byla zajímavou atrakcí města, ale nepovažuji ji za nezbytně nutnou.


  •  Jiří Toufar – ANO

Oživení a zkvalitnění městského rybníku Vajgar považuji za rozumný záměr zejména jako dominantu města pro turisty (půjčování loděk, pobřežní mola, případně vybudování cyklostezky kolem této hradecké dominanty). V žádném případě neuvažovat o nějaké formě lávky přes Vajgar, což by určitě narušilo toto krásné panorama.


  • Pavel Vejvar – Volba pro město

Základním předpokladem oživení a zatraktivnění rybníka Vajgar je vyřešení a zajištění přístupů k němu, musíme se k němu nějak dostat. Z toho důvodu bude nezbytné provést jeho zaměření a porovnání se současným stavem vlastnických či užívacích hranic. Dále bude nutné rozhodnout o podmínkách jeho využívání,  neboť v současné době jedině rybáři platí nájemné, tedy pro všechny uživatele či jiné aktivity musí platit stejné podmínky. Pokud se týká nějakých stavebních aktivit, tak bych využil institutu místního referenda.


  • Stanislav Mrvka – ČSSD

Rybník Vajgar je v našem městě fenomén, který si rozhodně zaslouží větší pozornost. Jeho využití v oblasti cestovního ruchu je nedostatečné a jsem si toho vědom. Trochu mě mrzí, že jsem se v tomto případě spolehnul na volnou ruku trhu a věřil, že něco vyřeší. Dva roky po sobě jsem seriózně jednal se zájemci, kteří nabízeli v prostoru parčíku naproti Rybniční ulice své projekty, které měly podobnou náplň, jaká je v otázce. Třetí rok se přihlásil zájemce, který tento návrh zahrnul do projektu ROP, a ke kterému se město přihlásilo jako spolupracující subjekt. Ani v jednom případě nebyly záměry uskutečněny a tak začínám být přesvědčený, že se toho má ujmout město a vyřešit tento nedostatek ke spokojenosti obyvatel i návštěvníků. Bude to velmi dobrý prvek podpory cestovního ruchu.


  • Oldřich Máca – Koalice Piráti, Zelení a Změna

Lávka přes velký Vajgar je obsažena v jinak kvalitně zpracované koncepci dopravní obslužnosti města, ale je to velice diskutabilní záměr. Půl kilometru dlouhé přemostění rybníka je náročná investice jak na finance, tak na projekt a realizaci. K tomu, aby výsledek krášlil město a lidi ho přijali, je třeba dvou věcí – geniálního architekta a osvíceného investora. Vhodná by byla lávka po obvodu části malého Vajgaru jak pro pěší, tak pro cyklisty, která by spojila stávající lávku s Mlýnskou ulicí. Dalo by se uvažovat i o zbudování mola, např. k pontonové restauraci. Půjčování lodiček nebo plachtění na Vajgaře by musela být iniciativa zájmového spolku nebo nějakých nadšenců. Jako podnikatelský projekt byť s nějakou podporou města by sotva měl šanci uspět.


  • Tomáš Blábolil – ODS

Oživení městského rybníku Vajgar bychom vyřešili konkrétním projektem, který představíme občanům Jindřichova Hradce nejen na našem webu Tomáš starostou, ale především během kontaktní kampaně, kde vysvětlíme i zbývající volební projekty.


  • Vojtěch Duba – TOP 09

Vajgar je nezpochybnitelnou dominantou Hradce s obrovským potenciálem pro turismus i místní obyvatele, jeho současné využití tomu však vůbec neodpovídá. Tristní stav nejlépe demonstruje v minulosti nákladně opravená městská plovárna, na které se vlastně neplave, protože voda ve Vajgaru je k tomu dlouhodobě nevhodná a na druhém břehu se rozkládá atraktivnější aquapark. Přitom se nabízí tolik zajímavých řešení, jako právě zbudování pobřežního mola podél nábřeží, s lehátky a půjčovnou loděk,  které máme přímo jako jedno z hlavních témat. Nebo je tu možnost zbudovat park pro wakeboarding, což je forma vodního lyžování s prudce rostoucí popularitou mezi mládeží. Stále dokola se též vrací téma přemostění Vajgaru, jehož podle nás neefektivní variantu lávky podél břehu se nám při přípravě územního plánu podařilo zvrátit. Zkrátka nápady by byly, jde spíš o to najít konečně odvahu a konat. My navíc chceme, aby o oživení Vajgaru nerozhodovali úředníci nebo my zastupitelé, ale aby si sami Hradečáci řekli, které aktivitě chtějí dát přednost. Proto, pokud bude prosazen náš návrh participativního rozpočtu (tedy té části, o které rozhodují sami občané), bude Vajgar jednou z prvních položek na jeho seznamu.

Nejnovější články

Meziváleční sochaři – Václav Neubauer (část 2) | Jindřichohradecké sochy a památníky

Miloslav L

Veřejné bruslení – únor 2023

Miloslav L

Bowling 22 – Bar | Klub | Bowling

Miloslav L