2.6 C
Jindřichův Hradec
3.02. 2023
Články

Revitalizace Husových sadů – vyjádření starosty Stanislava Mrvky

Opět jsem si se zájmem přečetl diskusi, která se rozvinula o revitalizaci Husových sadů. Pokud vážení diskutující dovolí, přispěl bych i já svou troškou do diskusní mlýnice.

Husovy sady
Foto: Adam Hudec – AGF Media

Myšlenka záchrany Husových sadů před zvůlí úředníků je rozhodně chvályhodná, ale podle mého názoru přesně vystihuje situaci, která je v Jindřichově Hradci v poslední době obvyklá. Diskuse o projektech se většinou rozvine úplně v jiné době, než by bylo záhodno, a je to většinou se zpožděním. Právě proto, aby nedocházelo k zásadním rozporům mezi názory veřejnosti, veřejného zájmu a plánu rozvoje města, jsou všechny důležité akce, mezi něž patří i projekt revitalizace Husových sadů, diskutovány a s dostatečným předstihem předkládány veřejnosti. Tak tomu bylo i v tomto případě. Návrh byl vystaven více jak jeden měsíc ve výloze informačního centra, zavěšen na stránkách města a byl projednán se všemi účastníky řízení, které zákon k takovémuto projektu ukládá. To znamená, že se k němu vyjadřovaly i organizace ochrany přírody, včetně té místní z Jindřichova Hradce. V tomto okamžiku jsme očekávali od veřejnosti konkrétní připomínky a návrhy, abychom mohli navrhovanou studii případně upravit. Jako doprovodné dokumenty jsou k disposici i všechny odborné posudky. Po dostatečném prostoru k veřejné diskusi byly vypořádány všechny připomínky, celá koncepce byla představena na veřejném projednání na Střelnici a za další dva měsíce projednána a schválena zastupitelstvem. To znamená, že po formální stránce bylo všechno v pořádku. Veškerá správní řízení o povolení kácení stromů a udělení výjimek z ochrany zvláště chráněných živočichů jsou pravomocně ukončena. To však asi není to nejdůležitější. Podstatné je, že v době projednávání, nikdo nepřišel s lepším a profesionálnějším návrhem, než předložil zpracovatel. Při hledání koncepce obnovy parku byla jako nejvhodnější a nejžádanější vybrána varianta úpravy parku podle jeho historické podoby, to jest zachování alejí, respektive jejich obnova. To je ale optimální provést kompletní novou výsadbou vzrostlejších jedinců.

Proto mě velmi mrzí, že dochází k takovýmto nedorozuměním. Pokud bychom takto postupovali u každého schváleného projektu, tak se v Jindřichově Hradci nikdy nic nepostaví. Chovali bychom se jako někdejší Hradečáci při stavbě železné dráhy, kdy  její výstavbu odmítli a odsoudili tak jedno z nejrozvinutějších měst v Čechách do role provinčního městečka.

Jaká je však situace k dnešnímu dni? Je schválena studie a my jsme jasně deklarovali, že pokud nebudeme mít schválenou příslušnou dotaci, další kroky nebudou realizovány. A v tomto okamžiku není žádná dotace v dohlednu. I když se pravidelně snažíme stromy ošetřovat a odstraňovat rychle schnoucí větve poškozených stromů, tak se modlím, aby nedošlo k nějakému neštěstí. Případ ze Zlína, kdy padl zdánlivě zdravý strom a usmrtil dva školáky, a případ od nás, kde v parku Husových sadů spadla z jírovce větev těsně vedle maminky s kočárkem, je veřejnosti dostatečně znám. Je také známo, že se pak k těmto nehodám nikdo z těch, kteří zachraňovali narušené stromy, nehlásí. Nemíním přehánět, ale je docela možné, že pokud se neseženou finanční příspěvky na obnovu sadů, nebude vlastně co zachraňovat protože dříve se stromy rozpadnou. Součástí projektu je také málo vzhledná nádrž, kterou by měly v tomto projektu nahradit velmi moderní vodní prvky a sady by měly být otevřeny do náměstí, aby se tak staly jeho součástí. Rovněž si také myslím, že ani ten, kdo před mnoha lety sady založil, by velmi nerad viděl svůj sen plný uschlých a poškozených stromů.

 

Ing. Stanislav Mrvka

starosta města Jindřichův Hradec

Článek a diskuze ČSOZ: Konec Husových sadů? – prohlášení Českého svazu ochránců přírody

 

Svůj názor nám můžete napsat do facebookové diskuze níže nebo na e-mail info@hradeczije.cz.

 

Nejnovější články

Meziváleční sochaři – Václav Neubauer (část 2) | Jindřichohradecké sochy a památníky

Miloslav L

Veřejné bruslení – únor 2023

Miloslav L

Bowling 22 – Bar | Klub | Bowling

Miloslav L