0.6 C
Jindřichův Hradec
4.02. 2023
Články

Revitalizace Husových sadů – otevřený dopis panu strostovi S. Mrvkovi (ČSOP J. Hradec)

Na žádost Českého svazu ochránců přírody zveřejňujeme otevřený dopis panu starostovi Stanislavu Mrvkovi, který mu byl zaslán. Jedná se o reakci pana Jana Ježka z  ČSOP J. Hradec na příspěvek: Revitalizace Husových sadů – vyjádření starosty Stanislava Mrvky.

 

Vážený pane starosto,

tímto otevřeným dopisem reaguji na Vaše vyjádření ke kampani jindřichohradeckého Svazu ochránců přírody. V úvodu vyjadřujete podiv nad tím, že se diskuze rozvinula až nyní, poté co byl projekt schválen zastupitelstvem a proběhla všechna správní řízení, jako by byl osud parku celou dobu veřejnosti a ČSOP lhostejný. Nevěřím, že jste zapomněl na petici z roku 2010, která vyjadřovala zásadní nesouhlas s necitlivým způsobem revitalizace parku a podepsalo ji 440 občanů. Na zmíněné veřejné debatě na Střelnici, jste měl možnost slyšet tentýž názor přímo od občanů včetně kompetentních odborníků. Hlavní výhrada, která tehdy zazněla, byla proti kácení stromů z architektonicko-koncepčních důvodů. Žádali jsme Vás, aby byl park omlazován postupně, bez narušení jeho funkce.

Není pravda, že nikdo nepředložil lepší a profesionálnější návrh než zpracovatel. Alternativní a odborně hodnotnější návrhy existují (např. projekt kvalifikované zahradní architektky ing. Cimburkové), nicméně Vy spolu s místostarosty jste se rozhodli je veřejnosti vůbec nepředkládat a na Střelnici jste prezentovali jen návrh pražského AND Ateliéru, který se věnuje především architektuře staveb. Tento návrh byl vybrán v soutěži, kterou Česká Architektonická Komora označila za neregulérní, neboť nebyla předem stanovena porota, jak vyžaduje zákon. Legálnost jste poté zajistili tím, že jste formálně snížili hodnotu zakázky na 2 miliony KČ, tak aby nepodléhala zákonu o veřejných zakázkách. Formální legálnost soutěže, ale nemění nic na faktu, že byla neetická a netransparentní. O profesionalitě a kvalitě návrhu nemůže být tedy řeč, neboť jste se zřejmě rozhodovali na základě jiných kriterií, která zůstala veřejnosti skryta a v poctivé soutěži by zřejmě neobstála.

Nedorozumění, kterých tak litujete, působíte tímto jednáním pouze Vy spolu s ostatními členy vedení města. Přehlížíte své oponenty a opravdovou diskuzi si zřejmé nepřejete. K porozumění také rozhodně nepřispívá Vaše emotivní argumentace pomocí tragické události ze Zlína, kde došlo k usmrcení dvou školáků při pádu stromu. Odbornou a pravidelnou péčí o stromy lze podobným nehodám účinně předejít. Určitě kvůli tomu není potřeba vykácet celý park. Já osobně, moji kolegové z ČSOP a signatáři naši petice rozhodně nebráníme kácení stromů, které jsou natolik poškozené, že ohrožují své okolí.
Pane starosto, vyzývám Vás, abyste okamžitě zanechal šíření lží a polopravd a obhájil stanovisko vedení města v poctivé veřejné diskuzi. Není pozdě, stromy ještě stojí a projekt je pouze na papíře. Způsob jakým ve své funkci komunikujete s veřejností, může mít přeci zásadní vliv na Vaši další politickou kariéru.

První konkrétní krok, o který Vás žádám je, abyste na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím předložil ČSOP veškerou dokumentaci a korespondenci týkající se dotace, pomocí které se má projekt financovat. Rádi bychom věděli, v jakém stadiu je jednání a proč je dotace dle Vašeho vyjádření v nedohlednu.

Děkuji
S pozdravem

Jan Ježek za 3. ZOČSOP Jindřichův Hradec

Svůj názor nám můžete napsat do facebookové diskuze níže nebo na e-mail info@hradeczije.cz.

 

Nejnovější články

Meziváleční sochaři – Václav Neubauer (část 2) | Jindřichohradecké sochy a památníky

Miloslav L

Veřejné bruslení – únor 2023

Miloslav L

Bowling 22 – Bar | Klub | Bowling

Miloslav L