Aktuálně

Rozhodnutí hejtmana o nebezpečí požáru

†Hejtman Jihočeského kraje vyhlásil pro území celého kraje období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru na dobu od 12.00 hod. dne 26. 07. 2013 do odvolání z důvodu mimořádných klimatických podmínek způsobených déletrvajícím suchem na území kraje v důsledku dlouhodobé absence dešťových srážek a denních teplot vystupujících nad 30 oC.
Po dobu účinnosti tohoto rozhodnutí platí tato omezení a opatření:

a)      zákaz rozdělávání ohňů v přírodním prostředí a spalování hořlavých látek (odpad, suchá tráva, plevel, větve apod.) na volném prostranství,

b)      zákaz jízd parních lokomotiv,

c)       zákaz povolování výjimek vlastníky lesů z ustanovení lesního zákona,

d)      zákaz pálení v lesích,

e)      vlastník nebo uživatel lesů v souvislých lesních porostech o celkové výměře vyšší než 50 hektarů je povinen zabezpečit v období déletrvajícího sucha, nad rámec povinností stanovených v § 5 zákona o požární ochraně, opatření pro včasné zjištění požáru v lesích a proti jeho rozšíření pomocí hlídkové činnosti s potřebným množstvím sil a prostředků požární ochrany, pokud tak neučiní Ministerstvo zemědělství podle zvláštního zákona.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací

V nastavení souborů cookie na těchto webových stránkách je zvoleno „povolit soubory cookie“, abyste si mohli jejich prohlížení užít co nejlépe. Jestliže budete dále používat tyto webové stránky, aniž byste změnili nastavení souborů cookie, nebo kliknete na tlačítko „Přijmout“ níže, vyjádříte tak svůj souhlas s tímto nastavením.

Zavřít