-3.7 C
Jindřichův Hradec
8.02. 2023
Články

Rozhodnutí hejtmana o nebezpečí vzniku požáru zůstává nadále v platnosti!

Rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje č. 1/2005 ze dne 24. července 2015, vydaného na základě Nařízení Jihočeského kraje č. 4/2015 ze dne 28. května 2015, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, zůstává i nadále v platnosti. 

hasici sliderNávrh HZS Jihočeského kraje hejtmanovi kraje vyhlásit období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, vycházel z následujících skutečností:

§  zohlednění klimatických podmínek (slunečno, déšť, ale i vítr),

§  podmínky půdní vlhkosti,

§  a reálně vzniklé požáry v přírodním prostředí včetně jejich rozsahu a počtu nasazených sil a prostředků jednotek požární ochrany.

Hasičský záchranný sbor (HZS) Jihočeského kraje nedoporučuje odvolat Rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje. Z hlediska statistiky došlo v tomto týdnu (od 27.7. do 30.7.2015) k poklesu požárů v přírodním prostředí a to oproti 4 předchozím týdnům z desítek na jednotky. I když došlo k částečnému ochlazení teplot a i k občasným srážkám, celkovou situaci půdní vlhkosti to nezměnilo, pokles požárů HZS Jihočeského kraje vysvětluje jako reakci na vydané rozhodnutí hejtmana. Důvody HZS Jihočeského kraje zohledňující stávající klimatické podmínky (slunečno, déšť, ale i vítr), podmínky půdní vlhkosti a reálně vzniklé požáry v přírodním prostředí  jsou uvedeny v příloze.

K častým dotazům obyvatel kraje ke specifikaci míst, uvedených v Nařízení Jihočeského kraje č. 4/2015 ze dne 28. května 2015, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, na která se vztahují uvedená opatření

Je zakázáno na místech, jako je

1) lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje,

2) lesopark, park, zahrada a další zeleň,

3) souvislá rostlinná pokrývka umožňující další šíření požáru,

4) nebo plocha zemědělských kultur, které jsou svým rostlinným charakterem schopny vznícení a přenesení požáru,

5) objekty pro skladování sena, slámy, úsušků nebo obilovin nebo volné sklady sena nebo slámy do objemu 4000 m3.

Uvádí HZS Jihočeského kraje následující upřesnění:

  • místa uvedená pod body 1-3) jsou myšlena místa veřejného prostranství a volné přírody,
  • tato opatření se nevztahují na soukromé zahrady fyzických osob za podmínek dodržení vzdálenosti 50 m od lesa, na zahrady, které by svým rozsahem zahrnovaly i les, ano,
  • dále se opatření pod písm. e) nevztahuje na tábořiště (campy), která mají ohniště již zabudovaná i v rámci uvádění těchto tábořišť do užívání stavebními úřady za podmínek dodržení vzdálenosti od lesa min. 50 m.

Z tohoto zákazu jsou samozřejmě již svou podstatou vyňata dlážděná náměstí měst apod. Nicméně HZS Jihočeského kraje upozorňuje, že ze zákona č. 133/1985 sb., o požární ochraně, v platném znění, vyplývají, mimo jiné, i obecně povinnosti při zacházení s otevřeným ohněm.

Pro případné dotazy v souvislosti s aplikací Rozhodnutí kontaktujte plk. Ing. Janu Neškodnou, tel: 602 460 980, e-mail: jana.neskodna@jck.izscr.cz, případně tiskovou mluvčí HZS Jihočeského kraje, por. Ing. Vendulu Matějů, tel: 725 035 023, e-mail: vendula.mateju@jck.izscr.cz.

ikona souboruSdělení HZS Jihočeského kraje

ikona souboruRozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje

Zdroj: Archiv města J. Hradec

Nejnovější články

Soutěž v Domě gobelínů s názvem „TEXTILNÍ FANTAZIE“

Miloslav L

Tříkrálová sbírka na Jindřichohradecku byla rekordní

Miloslav L

Valentýnské menu v restauraci Pod Zámkem

Miloslav L